Tři výstavy shrnou tvorbu fotografa Miloše Budíka

Foto Miloš Budík
Foto Miloš Budík

Výstavní projekt Miloš Budík – Jsem fotograf, který vznikl ve spolupráci Muzea města Brna a Galerie Valchařská, před stavuje hned tři výstavy významného českého fotografa Miloše Budíka, shrnující jeho celoživotní tvorbu. 

Kurátor Lukáš Bártl strávil s Milošem Budíkem (1935–2023) posledních 16 let, aby s ním prošel rozsáhlý archiv jeho fotogra fické tvorby a odhalil, co ještě skrývá. Za tu dobu vzniklo hluboké přátelství, ze kterého vzešla celá řada pozoruhodných  výstupů. Kdo by čekal, že na sklonku fotografova života bude vyzdvižen a znovu potvrzen význam jeho tvorby? Díky vzácnému  vztahu kurátora, fotografa a tiskaře vznikly zajímavé kalendáře, publikace, výstavy i rozhovor, a to převážně v návaznosti  na Galerii Valchařská v Tiskárně Helbich, která se od roku 2014 stala Budíkovým výsostným prostorem, kde nevynechal  jedinou událost.  

Miloš Budík navždy odešel letos v únoru a před kurátorem Lukášem Bártlem zůstala výzva dokončit rozsáhlou knihu a rea lizovat výstavu, na které do poslední chvíle společně pracovali. Svůj podíl na přípravě výstavy Lukáš popsal v odpovědích  na několik otázek.  

Jak vznikl nápad tří výstavních projektů pod stejným názvem? 

Miloš měl vztah ke všem třem institucím a místům. Ve vile Tugendhat pořídil svoji nejznámější fotografii Tělocvična, v Muzeu  města Brna jsou deponovány jeho negativy, respektive jejich část, a s Robertem Helbichem ho pojilo dlouholeté přátelství.  Když tedy Muzeum města Brna přišlo s nápadem zmapovat Milošovo dílo a tento proces zakončit výstavou a knihou, bylo  logické do projektu všechna tři místa zapojit.  

  Proč se výstava jmenuje Jsem fotograf? 

Protože Miloš se opravdu vnímal jako fotograf, uměl řemeslo, dokonale ho zvládal a považoval za dobré se ho držet a nepro pojovat fotografii s jinými médii nebo různými konceptuálními přístupy. Měl rád čistou fotografii.  

V čem se jednotlivé výstavy Miloše Budíka liší? 

Výstava na Špilberku má monografickou formu, snaží se postihnout celé dílo, proto jsou zde také novodobé tisky. Výstava  ve vile Tugendhat ukazuje jeho fotografie z vily z roku 1956. A konečně výstava v Galerii Valchařská je sestavena ze zvětšenin,  které posílal na mezinárodní fotografické salony.  

Jak ses vlastně s Milošem seznámil?  

Psal jsem diplomovou práci o skupině Vox, kterou Miloš společně s dalšími šesti fotografy založil v roce 1965. Bylo to před  šestnácti lety, od té doby se jeho dílu věnuji.  

Proč jsi jako leitmotiv všech tří výstav vybral fotku Na křídlech vůle, kterou Miloš vyfotil v Německu v roce 1956? 

Je to určitě jedna z nejsilnějších a nejznámějších Milošových fotek, přitom nebyla nikdy použita na jiné výstavě. Její název  zároveň chápu i ve vztahu k Milošovi a jeho dílu. Vzniklo z jeho velké vůle tvořit i přes mnohé problémy, které musel  překonávat. Fotografoval až do posledních dnů…  

14. 6. – 3. 9. 2023 Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno  

15. 6. – 3. 9. 2023 Hrad Špilberk, Brno  

16. 6. – 3. 9. 2023 Galerie Valchařská, Tiskárna Helbich, Valchařská 36, Brno  

Foto Miloš Budík


Miloš Budík – Jsem fotograf  

Galerie Valchařská

21. 6. – 3. 9. 2023

www.galerievalcharska.cz

Kurátor: Lukáš Bártl  

Zahájení výstavy: 20. 6. 2023 v 18 hod  

 

Comments

comments

Vyhledat