Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy se otevírají pro veřejnost

Foto: Botanická zahrada hl.m.Prahy
Foto: Botanická zahrada hl.m.Prahy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 13. března 2020 byla Botanická zahrada Praha dočasně uzavřena pro veřejnost. Magistrát hlavního města Prahy po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví rozhodl o znovuotevření venkovních ploch areálu zahrady s platností od 20. dubna 2020. Veškeré vnitřní expozice včetně skleníku Fata Morgana zůstávají i nadále až do odvolání uzavřené. Venkovní expozice budou přístupné denně od 9.00 do 19.00 hodin.

„Botanické zahrada je s přicházejícím jarem plná kvetoucích rostlin a jsem rád, že o tu nádheru zájemci zcela nepřijdou. Návštěvníci nyní mohou opět obdivovat vzácné skvosty našich sbírek, samozřejmě za podmínek dodržování veškerých nařízení souvisejících s prevencí šíření nemoci COVID-19,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Mám radost že nám Ministerstvo zdravotnictví povolilo otevřít pro veřejnost venkovní expozice botanické zahrady. Návštěvníci budou samozřejmě muset mít roušky na obličeji a dodržovat předepsanérozestupy,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

 

Botanická zahrada hl. m. Prahy bude od 20. dubna 2020 otevřena v tomto režimu:

  1. Do zahrady bude možné vstoupit pouze hlavními vstupy s pokladnou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovárna). Samoobslužné vstupy budou až do odvolání mimo provoz.
  2. Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu.
  3. Prodejní stánky a občerstvení včetně bistra Botanická na talíři a Vinotéky sv. Klára nebudou do odvolání v provozu.
  4. Návštěvníci nesmějí vytvářet skupiny více než dvou osob (pokud nejde o rodinu
    či osoby žijící v jedné domácnosti).
  5. Návštěvníci musejí mít během pohybu v zahradě zakrytá ústa a nos a musí udržovat rozestupy minimálně 2 metry.
  6. Všechny vnitřní expozice a celý areál Západ (okolí skleníku Fata Morgana)
    jsou pro veřejnost i nadále do odvolání uzavřeny.

Botanická zahrada hl. m. Prahy žádá návštěvníky, aby dbali pokynů jejích zaměstnanců
a zároveň dodržovali doporučení týkající se osobní hygieny.

Prosíme zájemce o návštěvu Botanické zahrady hl. m. Prahy, aby i nadále sledovali webové stránky www.botanicka.cz a facebookový profil zahrady, kde budou zveřejněny případné změny v přijatých opatřeních a v programu.

Comments

comments

Vyhledat