Vitra Design Museum uvádí výstavu Transform! Designing the Future of Energy

Nejnovější výstava Vitra Design Museum ve Weil am Rhein nazvaná Transform! Designing the Future of Energy se zabývá proměnou energetického sektoru z pohledu designu: od každodenních výrobků využívajících obnovitelnou energii až po projektování solárních domů a větrných elektráren; od inteligentních systémů mobility až po futuristické vize soběstačných měst. Energie je totiž hlavní hnací silou společnosti. Energie je politická, energie je neviditelná, energie je všudypřítomná. Všechny budovy i veškerá infrastruktura a produkty související s výrobou, distribucí a využíváním energie jsou vytvořeny lidmi. Design proto hraje v současném přechodu na obnovitelné zdroje zásadní úlohu. Výstavu je možné zhlédnout ve Vitra Design Museum do 1. září 2024, poté bude putovat po dalších mezinárodních výstavních prostorách. 

V zájmu snížení celosvětových emisí uhlíku a zpomalení klimatické změny je třeba postupně upouštět od využívání fosilních paliv. A stejně jako závislost na fosilních palivech ovlivnila všechny aspekty každodenního života, projeví se na naší budoucnosti i postupný přechod na obnovitelné zdroje energie. A právě tam vstupuje do hry design, aby nové době vtiskl formu a tvar a stal se prostředníkem mezi vědeckým výzkumem a koncovými uživateli. Výstava „Transform! Designing the Future of Energy“ začíná zaměřením na člověka a lidské tělo a poté rozšiřuje pohled na zkoumání každodenních předmětů, měst a celé energetické krajiny. Vystaveny jsou příklady inovativního a experimentálního produktového designu, spekulativní designerské projekty, filmy, architektonické archetypy a vizionářské koncepty budoucnosti.

Na začátku výstavy, v sekci Human Power (lidský pohon), jsou návštěvníci pozváni k objevení vlastního potenciálu pro výrobu energie. Při šlapání na rotopedech mohou zjistit, za jak dlouho vyrobí elektřinu pro běžné činnosti, jako je vaření kávy, užívání internetu nebo horká sprcha. Slovo power má ovšem význam nejen fyzikální, ale i politický. Vybrané mezinárodní plakáty a protestní nápisy, brožury a letáky odrážejí vývoj energetické politiky a možnosti každého jednotlivce ji ovlivnit: od amerického vládního programu Atomy pro mír po protijaderné hnutí, od podpory obnovitelných zdrojů energie po občanský odpor proti solárním elektrárnám a větrným parkům instalovaným globálními korporacemi. Prezentace o ropné krajině ukazuje, jak ropa jako zdroj energie utvářela naši krajinu a životní styl – a jak náročné bude se od závislosti na fosilních palivech osvobodit.

Druhá část výstavy je věnována tématu Energetických nástrojů a představuje výrobky, prototypy a experimenty pro život off-grid, tedy bez připojení ke konvenční energetické infrastruktuře. Pauline van Dongen integruje ve svých projektech Solar Shirt (2015) a Suntex (2022) fotovoltaické články do návrhů oděvů a textilních panelů. Stefan Troendle zase vyvinul Hydrogen Cooker jako prototyp ekologického vařiče poháněného vodíkem. Pouliční lampa Papilio od Tobiase Trubenbachera si sama zajišťuje své energetické potřeby pomocí zabudovaného větrného rotoru. Kyvadlová lampa Sunne se solárním pohonem designérky Marjan van Aubel napodobuje atmosféru přirozeného slunečního světla, a to od východu do západu slunce. Do této části byl také vybrán soubor historických projektů, který dokládá, že myšlenka energetické soběstačnosti inspirovala projektanty již od raných dob. Kupříkladu zařízení nazvané Solar Do-Nothing Machine, které již v 50. letech 20. století vytvořili Charles a Ray Eamesovi, využívalo fotovoltaickou technologii k rozpohybování této skulptury.  

Ve třetí části výstavy jsou pod názvem Transformers představeny inovativní přístupy v oblasti architektury a mobility. Odvětví stavebnictví je zodpovědné za zhruba třetinu celosvětové spotřeby energie a procento připadající na odvětví dopravy je téměř stejně vysoké. Powerhouse Brattarkaia v Trondheimu, navržený studiem Snahetta, je uznáván jako nejseverněji položená energeticky pozitivní budova na světě – vyrábí více než dvakrát tolik energie, než spotřebuje, a přebytky dodává zpět do místní mikrosítě. Plus Energy Quarter P18 v Bad Cannstattu, který navrhl Werner Sobek ve spolupráci s AktivHaus, má soběstačný systém vytápění využívající kombinaci tepelných čerpadel, fotovoltaických tepelných kolektorů a řízeného větrání vnitřních obytných prostor. The Day After House od studia TAKK architecture zase dokazuje, že pro zlepšení energetické účinnosti stávajících budov nejsou nutně potřeba high-tech řešení: díky promyšlené prostorové konfiguraci s různými klimatickými zónami a použití přírodních izolačních materiálů nevyžaduje tento byt téměř žádné doplňkové vytápění.

Změna paradigmatu spořívající v přechodu od spalovacího motoru k elektromotoru zvyšuje význam solární energie i v oblasti dopravy. V přední linii této transformace stojí experimentální automobily poháněné solární energií, jako je například Covestro Sonnenwagen, který se solárními články o celkové ploše zhruba 2,5 m2 dokáže ujet vzdálenost až 500 km. Společnosti jako německý startup Sono Motors však nyní integrují fotovoltaickou technologii i do sériových vozidel. Firma ONOMOTION investovala za účelem dosažení větší udržitelnosti v oblasti kurýrních a balíkových služeb do elektrokol a kombinace elektromotoru a síly svalů.

Všechny formy výroby, distribuce a skladování energie mají určitou prostorovou stopu, ať už jde o těžbu potřebných surovin, výstavbu a provoz budov pro výrobu energie nebo o infrastrukturu nezbytnou pro její skladování a distribuci. Proto je závěrečná část výstavy věnována tématu Future Energyscapes (energetické krajiny budoucnosti) a tomu, jak by takové krajiny mohly vypadat. Tato oblast výzkumu zahrnuje nové typologie pro skladování energie, jako je Energiebunker v Hamburku nebo Hot Heart, průkopnický návrh Carla Rattiho na mezisklad tepelné energie v Helsinkách. Představeny jsou i další vizionářské nápady na budoucí výrobu energie, od modelů větrných turbín navržených studenty ECAL/Lausanne pro kanadský ostrov Fogo až po hypotetickou Eneropu, se kterou přišel nizozemský think tank AMO Rema Koolhaase. Příklady historických předchůdců zahrnují nápad Hermana Sorgela na obrovskou část pevniny zásobovanou vodní energií, představený ve 30. letech 20. století jako projekt Atlantropa, nebo Světovou hru Buckminstera Fullera a představu řízení všech světových energetických zásob a zdrojů pomocí globální počítačové sítě.

Výstava Transform! Designing the Future of Energy zdůrazňuje, že transformace energetických systémů se nemůže omezit jen na rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Zásadní význam má rovněž inteligentní design předmětů každodenní potřeby a realizace vizionářských urbanistických návrhů a infrastruktury. Designéři a architekti po celém světě již nyní svými inovativními nápady a řešeními, jak snížit spotřebu energie, přispívají ke změně našeho energeticky náročného životního stylu a podílejí se na procesu dosažení udržitelné budoucnosti. Výstava dokládá, že energie je jednou z největších výzev naší doby – ale také jednou z největších příležitostí, jak přetvořit náš svět.

Charles Ray Eames

Doprovodná publikace

Po úvodní prezentaci ve Vitra Design Museum bude výstava putovat po dalších mezinárodních výstavních prostorách. Doprovodná publikace obsahuje přibližně 100 projektů z oblasti designu, architektury a urbanismu, které představují průkopnické přístupy k tématu energie. Kniha je doplněna přibližně 200 ilustracemi a obsahuje eseje od Catharine Rossi, Stephana Rammlera, Ivana Illicha, Daniela A. Barbera, Donatelly Germanese a Caroly Hein. 

 

Comments

comments

Vyhledat