Auguste Rodin v Čechách a na Moravě – nová výstava v Domě fotografie

Rodin po příjezdu do Hroznové Lhoty v roce 1912 -  zleva Rudolf Vácha, Joža Uprka, Auguste Rodin, Alfons Mucha a Josef Mařatka. Muž v bílém obleku vlevo je Karel Hašler.  Památník národního písemnictví.
Rodin po příjezdu do Hroznové Lhoty v roce 1912 - zleva Rudolf Vácha, Joža Uprka, Auguste Rodin, Alfons Mucha a Josef Mařatka. Muž v bílém obleku vlevo je Karel Hašler. Památník národního písemnictví.

Pražská Pallas a Moravská Hellas, 1902: Auguste Rodin v Čechách a na Moravě

25. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1.

Autorský kolektiv: Hana Dvořáková, Magdalena Juříková, Helena Musilová, Vít Vlnas

https://www.ghmp.cz/vystavy/1902-auguste-rodin-v-cechach-a-na-morave/


V roce 1902 navštívil Prahu a Moravu francouzský sochař Auguste Rodin. Tato cesta, spojená s jeho tehdy největší zahraniční výstavou, byla důležitá nejen pro sochaře samotného, ale zanechala nesmazatelné stopy i v místě návštěvy. Byla významná jak pro tehdejší generaci malířů a zejména sochařů, kterým pomohla ujasnit cestu k modernímu výtvarnému směřování, ale také předznamenala budoucí orientaci výtvarné scény k francouzskému umění. Na druhou stranu, z toho, co tehdejší umělecká a společenská elita považovala za důležité této významné návštěvě ukázat, můžeme dovodit i podstatné informace o prioritách a charakteru té doby.

Rodin přijížděl do města, o němž neměl sebemenší představu a jehož obyvatelé jej vítali sice s okázalostí hodnou krále, avšak viděli v něm především velkého Francouze; jeho uměleckému jazyku rozuměli jen nemnozí.

Výstavní a publikační projekt se systematicky věnuje „doprovodnému programu“, který byl Rodinovi připraven. Na základě studia archivních pramenů, tj. fotografií, časopisů, korespondence, osobních archivů aj. se její autoři snaží zmapovat očekávání a výsledky, které cesta (tedy nejen vlastní výstava) Augusta Rodina do Prahy a na Moravu přinesla.

Podrobné informace najdete na stránkách Galerie hlavního města Prahy: https://www.ghmp.cz/vystavy/1902-auguste-rodin-v-cechach-a-na-morave/

 

 

 

Comments

comments

Vyhledat