Výchova budoucího asistenčního psa je zodpovědným úkolem, se kterým můžete pomoci i Vy

Asistenční pes je pro člověka s postižením nehraditelným pomocníkem a velkou oporou při zajišťování sebeobsluhy, soběstačnosti a samostatnosti. Je také věrným partnerem do nepohody, kterou často člověk s postižením zažívá.

Výcvikem asistenčních psů se zabývají více jak 20 let v organizaci Helppes, která cvičí asistenční psi podle nejvyšších mezinárodních standardů. Jde o náročný a zodpovědný úkol, kterému se trenéři Helppsa začnou věnovat poté, co pes dospěje do věku jednoho roku. Do té doby se o štěňata starají vychovatelé a učí je základním návykům a pokynům pod dohledem zkušených trenérů. 

Při výchově je klíčové zvládnutí běžného chování psa jak doma, tak venku na nejrůznějších místech ve městě, v obchodech, na nádražích, na venkově, v lese či při cestování.  Budoucí psí pomocník nesmí honit zvěř, projevovat jakoukoli formu agresivního či bázlivého chování, nesmí být štěkavý, obtěžovat okolí a vyžadovat pozornost nebo žebrat o jídlo. Musí mít výborný vztah k lidem, radost ze spolupráce s člověkem, pevné nervy, schopnost se koncentrovat a být připraven reagovat na dané povely. Samozřejmostí je zvládnutí běžných situací, jako je domácí hygiena, česání, koupání, čištění uší, očí, zubů apod. nebo poslušnost při veterinárním vyšetření.

Ve věku jednoho roku se psí pomocník vrací do výcvikového areálu Helppes do rukou profesionálních trenérů, kteří psa připraví na konkrétní typ služby podle potřeb konkrétního žadatele. Jinak probíhá výcvik psa pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením a jiným způsobem se cvičí psi pro osoby s posttraumatickými stresovými poruchami či osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením.  Nejdůležitější je vybrat psa pro ten typ práce, který mu vyhovuje a ve kterém se sám pes bude cítit výborně. Např. pro výcvik psa pro pomoc diabetikům je nutné vybrat psa, který rád pracuje nosem. Pro činnost, která spočívá zejména v podávání předmětů, je nutné vybrat psa, pro kterého cokoli podat je radostí. 

Výcvik je potřeba vést vždy pozitivními metodami tak, aby činnost psa bavila. Pokud by pes pracoval pod nátlakem, pracoval by pouze s tím, kdo na něj tento nátlak vyvíjí, ale nikdy by nedokázal pracovat s klientem, který mnohdy ani není schopen díky svému postižení zvýšit hlas. 

Organizace Helppes za dobu svého fungování vycvičila a předala více než 300 psích pomocníků lidem s nejrůznějšími typy zdravotního postižení a ve své misi dále pokračuje. Máte-li zájem pomoci a stát se „rodičem“ budoucího psího pomocníka, kontaktujte organizaci Helppes na tel.: 603 769 864, 739 074 968 nebo emailu: info@helppes.cz

 

Comments

comments

Vyhledat