Výstava prozradí, jak může vypadat hřbitov bez hrobů

Výstava HŘBITOV BEZ HROBŮ; PIETNÍ BIOCENTRUM? je audiovizuální konfrontací obrazů vize „hřbitova budoucnosti’’ (bio diverzní komponované krajiny, místa, kde to žije) architektky Blanky Solár a kritického vnitřního hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu s představením legislativních omezení v otázce volby naší poslední stopy.

Hřbitovní rezervace v českém krajinném kontextu jako pietní biocentra.

Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem, průmyslové reakce na problém pohřbívání rostoucích městských populací, vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje připojit podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa z.s. Pietní biocentrum je ,,vizí hřbitova 21. století’’ a následným vývojem diplomové práce Projektivní prostor; Hřbitov bez hrobů Blanky Solár na FA VUT v Brně 2020. Koncepce se vztahuje ke dvěma oblastem; problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině a na druhé straně v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebního průmyslu v Česku, která prosazuje moderní, ekologičtější přístupy, již dostupné v zahraničí – zejména, avšak nejenom kompostování lidských těl, tzv. „terramace“ (Německo, USA) a aktualizaci stávajících metod v méně zátěžové pro životní prostředí.

V rámci vernisáže proběhne přednáška a debata s autory výstavy a Vilémem Jurkem.

Blanka Solár absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně a roční postgraduální studium na University of Strathclyde, Glasgow. Je zakládající architektkou studia bams office a iniciativy Cemetery of No Graves s cílem propojování relevantních odborníků a komunikace pro téma pietního biocentra. Od roku 2023 je členkou spolku Poslední stopa z.s. V současnosti se věnuje vlastní architektonické praxi a aktivismu spojenému s přírodním pohřebnictvím.

Poslechněte si rozhovor Blankou Solár pro Český rozhlas Brno

Adam Vokáč je hrobníkem a správcem Lučního hřbitova na Ďáblickém hřbitově v Praze. Absolvoval americký kurz Green Burial Masterclass a posléze založil spolek Poslední stopa, který se právě přírodním pohřebnictvím zabývá. Jeho prostřednictvím šíří osvětu o nových možnostech v pohřebnictví a cílí na jejich všeobecné i legislativní přijetí.

HŘBITOV BEZ HROBŮ; PIETNÍ BIOCENTRUM?
Blanka Solár, Adam Vokáč

12. 1. – 17. 2. 2024

Vernisáž: 11. 1. 2024 v 18:00

FB událost: https://www.facebook.com/events/367944819218281/

Galerie Olga

www.bubahof.com/cs/olga/

Prostor Olga je otevřen pro veřejnost pravidelně každou středu a čtvrtek od 14 do 18 hod. Výstavu můžete navštívit i během doprovodných akcí (via @prostorolga). Nebo po domluvě na telefonu 777 557 828.

Comments

comments

Vyhledat