1. prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS

ilustrační foto. Photo by <a href=Volodymyr Hryshchenko on Unsplash ">
ilustrační foto. Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

1. prosinec je každoročně Světovým dnem boje proti AIDS. Obávaná choroba byla poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí. V současnosti (v roce 2021) je infikováno přes 43 milionů osob.

U nás se na HIV specializuje nemocnice Bulovka, která ke Dni boje proti AIDS vydala tiskovou zprávu:

 

První prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS. Jedná se o pokročilou a rozvinutou fázi infekce HIV, kterou spolehlivě odhalí pouze cílený krevní test. Ve Fakultní nemocnici Bulovka (FNB) se nachází největší HIV centrum v České republice, kde každoročně otestují stovky osob. Těm s pozitivním výsledkem se otevírá cesta k okamžité léčbě, která propuknutí AIDS zabrání.

 

Testování rizikových pacientů

Přítomnost HIV viru v těle člověka spolehlivě odhalí specifický krevní test. Vzorek krve na vyšetření přítomnosti protilátek proti HIV je odebírán v rámci HIV centra FNB, přičemž výsledek je k dispozici následující pracovní den. Testování je zde bezplatné, hrazené z prostředků zdravotního pojištění, a probíhá bez nutnosti objednání od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hod. Zároveň je v centru k dispozici HIV poradna, která poskytuje služby online, a to prostřednictvím e-mailu hiv@bulovka.cz, nebo osobně po předchozím objednání.

Antiretrovirotika – účinná léčba HIV

Díky včasně zahájené léčbě může HIV pozitivní člověk prožít bez výrazných zdravotních omezení desítky let života a dožít se průměrného či vyššího věku. Pacienti v současnosti nemusejí denně užívat velké množství léků, protože všechny účinné látky jsou koncentrovány v jedné tabletce. Důležité však je dodržovat pravidelnost podání, jinak může virus zmutovat do odolnější podoby.
„Rozvoji HIV v lidském organismu dokáží zabránit moderní antiretrovirotika hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Je-li léčba zahájena včas, může nakažená osoba prožít stejně dlouhý a kvalitní život jako osoba bez HIV,“ říká MUDr. David Jilich, vedoucí HIV centra Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK. „Pro takto příznivou prognózu je zcela zásadní včasné odhalení nákazy. Lidé by si měli uvědomit riziko, které představuje nechráněný sexuální kontakt s kýmkoliv, kdo může být nositelem sexuálně přenosné infekce. V HIV centru na Bulovce poskytujeme zájemcům možnost nechat se otestovat, přičemž v některých případech může být infekce prokazatelná až s určitým časovým odstupem. Maximálně se však jedná o tři měsíce. V případě, že je klient našeho centra diagnostikován jako HIV pozitivní, je mu nabídnuta možnost bezodkladného zahájení léčby bez ohledu na věk, zdravotní stav či délku probíhajícího onemocnění, což v minulosti neplatilo. Díky tomu máme přes 95 % HIV pozitivních osob zaléčených,“ dodává MUDr. Jilich.

 

Léčba HIV na Bulovce

Onemocnění AIDS u člověka vzniká poškozením imunitního systému virem HIV. Infekce může probíhat řadu let skrytě, tedy bez výraznějších projevů, které jsou pro některé sexuálně přenosné infekce typické. HIV centrum, které je součástí Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a 1., 2. a 3. LF UK, se věnuje výhradně problematice infekce HIV. V dlouhodobé péči je zde zaregistrováno více než 1 900 osob s touto diagnózou. Tým tvoří zkušení lékaři – specialisté v oboru infekčního lékařství, zdravotní sestry a administrativní pracovníci. Díky skvělé mezioborové spolupráci se na péči o pacienty HIV centra podílí mnoho dalších medicínských i nemedicínských specializací v rámci celé nemocnice i mimo ni. Vzhledem k profesnímu propojení mezi lékařskými fakultami probíhá na tomto pracovišti výuková a výzkumná činnost. Součástí aktivit centra jsou i preventivní metody, například odborná poradenství před a po testování, poradenství týkající se dalších infekčních chorob či samotné testování. 

 

Kde se léčí

HIV centrum se nachází na Klinice infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK, budova č. 7, 2. patro, vchod z venkovního balkonu označen jako „Speciální ambulance“.

 

Comments

comments

Vyhledat