Akademie výtvarných umění otevírá na Žižkově pop-up galerii

Akademie výtvarných umění v Praze otevírá POP-UP Galerii AVU na Žižkově v Praze 3. Program, který poběží od března 2021 po dobu jednoho roku, zahrnuje osm výstav, jež se zaměří především na absolventky a absolventy akademie a jejich propojení se současnými studentkami a studenty. Novou koordinátorkou galerie je absolventka AVU Šárka Telecká, která dosud působila jako kurátorka mezinárodního projektu Brno Artists in Residence při Domu umění v Brně. Jako první se v POP-UP Galerii AVU představí výstava Oxygen, 30 years of moving image – ta je koncipována tak, aby byla po dobu uzavření galerií přístupná alespoň kolemjdoucím.

Otevřít Galerii AVU veřejnosti

„Hlavním důvodem, proč se Akademie výtvarných umění v Praze rozhodla přijít s programem POP-UP galerie, je snaha co nejvíce otevřít Galerii AVU veřejnosti a přiblížit všem zájemcům práce absolventů i studentů,“ říká prorektorka pro umění, vědu a rozvoj PhDr. Pavlína Morganová PhD. s tím, že pro řadu návštěvníků byly prostory Galerie AVU méně přístupné, protože byly ukryty uvnitř hlavní budovy Akademie.

POP-UP Galerie AVU bude po dobu jednoho roku sídlit v prostorách, které dosud v Praze 3 na Žižkově užívala Drdova Gallery, program a organizační zajištění jsou ale na této galerii zcela nezávislé. „Možnost využít na jasně vymezený čas prostor, v němž můžeme projekt galerie mimo naši budovu vyzkoušet, tak pro nás byla velmi zajímavá. Tím spíš, že jde o místo, které dosud sloužilo jako galerie, takže nevyžaduje žádné stavební úpravy či rekonstrukci,“ dodává Pavlína Morganová. Diskuse o přestěhování Galerie AVU mimo budovu akademie probíhala již delší dobu. „Mezi studenty a studentkami i vedoucími ateliérů je navíc zájem představit práce v galerii, která svou polohou spadá do oblasti, v níž se nachází řada dalších galerií, s nimiž POP-UP Galerie AVU plánuje spolupracovat.“ Stávající galerii uvnitř budovy využije Akademie výtvarných umění v Praze v roce 2021 z části pro své vzdělávací potřeby. S ohledem na probíhající rekonstrukci jedné z budov totiž akademie potřebuje náhradní prostory pro ateliérovou výuku, které bylo obtížné najít. Galerie, která byla původně ateliérem, přitom splňuje požadavky na velikost i osvětlení. Po dobu, než bude dosavadní prostor galerie využit pro výuku Ateliéru přípravného studia, v něm poběží paralelní aktivity.

Studenti i absolventi

Program POP-UP Galerie AVU se zaměří především na absolventky a absolventy akademie a jejich provázanost se studentkami a studenty. „V současné době se rozbíhá projekt Alumni AVU klubu, jsme proto rádi, že s ním můžeme výstavy částečně tematicky propojit,“ konstatuje Pavlína Morganová. Ve výstavním plánu POP-UP Galerie AVU na rok 2021 jsou jak výstavy, které se zaměřují na konkrétní ateliéry, tak ty, které propojují absolventy AVU se zahraničními hosty (cyklus kurátorky Veroniky Čechové Friends and Neighbors), uskuteční se např. i projekt přibližující studia a život na AVU zachycený na fotografiích Pavla Paula, fotografa AVU od 60. do 90. let 20. století.

Od března 2021 do února 2022 se v POP-UP Galerii AVU uskuteční celkem osm výstav, přičemž první z nich je Oxygen, 30 years of moving image (od 4.3. do 3.4.). Ta představuje práce absolventů a absolventek i současných studentů a studentek ateliéru Nová média 1, který vznikl v roce 1991 a který se od počátku zaměřoval na experimentální video a počítačovou animaci. Historie pohyblivého obrazu vznikající během tří dekád v rámci AVU je aktualizována přítomností a spojená s vizemi budoucnosti. Výstava je přitom koncipována tak, aby po dobu, než budou galerie otevřené nebo přístupné pro individuální návštěvy, byla ke shlédnutí pro kolemjdoucí.

Spolu s otevřením POP-UP Galerie AVU také zahajuje svou činnost nová koordinátorka Galerie AVU, MgA. Šárka Telecká. Ta dosud působila jako kurátorka mezinárodního projektu Brno Artists in Residence při Domu umění v Brně a má zkušenosti např. z Moravské galerie a galerie INDUSTRA ART.

POP-UP Galerie AVU, Křížkovského 10, Praha 3
otevírací doba: úterý – sobota, 13 – 18 h

Comments

comments

Vyhledat