AMU oslaví 75. let od svého založení výstavou na Kampě

Akademie múzických umění v Praze si v akademickém roce 2020/2021 připomíná 75. výročí svého založení. Plánování akcí, které měly v rámci oslav přiblížit široké veřejnosti nejen toto výročí, ale i samotný význam AMU, zasáhla pandemie koronaviru. Dvě stěžejní události se však uskuteční dle plánovaného harmonogramu a stanou se tak pomyslným vrcholem slavnostního roku. První z nich je výstava mapující historii celé AMU, druhou pak podzimní koncert v pražském Rudolfinu. Výstava se koná od 24. června do 29. srpna 2021 v parku Kampa, kde bude přístupná všem a bez jakýchkoliv omezení.

 

Cílem výstavy je představit široké veřejnosti významné historické milníky největší umělecké vysoké školy v České republice, pyšnící se značným mezinárodním kreditem a podílející se na rozvoji nejen lokální kulturní a umělecké scény. Výstava bude v rámci 15 venkovních panelů mapovat historii AMU od doby jejího vzniku až po současnost v kontextu dějinných událostí, které měly na existenci školy nesporný vliv a na univerzitní půdě se mnohdy dokonce přímo odehrály.

Výstava návštěvníkům nabídne bohatý fotografický materiál zachycující historii školy, včetně záběrů přibližujících významné události od aktu založení Akademie, přes unikátní divadelní, hudební i filmová představení, návštěvy a přednášky významných představitelů mezinárodní kulturní obce organizované školou až po dokumentaci kulturních aktivit spjatých s celospolečenským děním. Divák se rovněž seznámí s nejvýznamnějšími uměleckými osobnostmi, které výrazně ovlivnily umělecké směřování školy a jejích studentů. Výstava však kromě toho také představí činnost školního divadla DISK, filmových laboratoří a filmového klubu, či aktivity školních hudebních a tanečních těles, v rámci nichž se pravidelně formují nové generace umělců. Historickou fotografickou dokumentaci doplní krátké vysvětlující texty v českém a anglickém jazyce

 

Prorektor pro PR, rozvoj, vědu a výzkum AMU Jan Hančil, pod jehož supervizí výstava vzniká, dodává: „75 let existence AMU se prakticky kryje s celou poválečnou historií Československa a České republiky. Peripetie politického vývoje se promítly i do osudů AMU, ale škola si přes úskalí doby udržela směřování k excelenci v uměleckém vzdělávání a mezinárodní přesah své pedagogické i tvůrčí činnosti, samozřejmě v míře, kterou okolnosti umožňovaly. Díky lásce k umění, jež se předávala mezi generacemi, byla AMU v mnoha obdobích oázou vnitřní svobody.  I to je patrně důvodem, proč se zde roku 1989 zrodila Sametová revoluce a po ní zažila škola více než 30 let úspěšného rozvoje.“

 

Tvůrčí tým výstavy:

Supervize Jan Hančil, Filip Suchomel

Kurátoři Tereza Czesany Dvořáková (FAMU, AMU),

Radka Prošková (HAMU),

Zuzana Sílová (DAMU),

Jiří Šoukal (AMU)

Grafický design Jan Brož

Architektura Zbyněk Baladrán

Výstava vznikla za podpory Městské části Praha 1.

 

Comments

comments

Vyhledat