Svět knihy Praha 2020 se zaměří na střed/t světa

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha vstupuje do 26. ročníku. Od 14. do 17. května 2020 na výstavišti v Holešovicích opět nabídne zajímavá setkání se zahraničními i tuzemskými autory a jejich tvorbou.  Za hlavní téma si festival letos zvolil Střed/t světa. Zabývat se bude oběma významy, které toto spojení při vyslovení evokuje, tedy „středem“ i „střety“ současného světa. Vybrané téma navíc souzní i s letošním čestným hostem, jímž je Polsko. Na Svět knihy Praha se naši sousedé vracejí po deseti letech díky spolupráci s knižním veletrhem ve Varšavě. K česko-polské spolupráci odkazuje i letošní vizuál.

Zatímco v psané podobě je třeba „střed“ a „střet“ světa jednoznačně rozlišit, ve výslovnosti jsou snadno zaměnitelné. 26. ročník veletrhu Svět knihy Praha využívá této nejednoznačnosti k nastolení celého komplexu témat a souvisejících otázek. „Střet“ v pojmenování hlavního festivalového motta odkazuje k názorovému rozpolcení současné společnosti, kdy často naprosto protichůdné názory rozdělují rodiny i země a vedou ke konfliktům. Organizátory veletrhu například zajímá, do jaké míry je názorové střetávání ovlivněno „online“ propojením světa nebo tendencí považovat za jediný správný „střed“ právě svůj pohled na věc, svou kulturu či svého boha.

O „středu“ se bude v rámci letošního ročníku diskutovat i v geografickém smyslu, a tím se dotknout středoevropské historie i identity. Za střed či srdce Evropy se ostatně označuje řada míst v tomto regionu, jak v Česku a Slovensku, tak v Německu, Rakousku či v Polsku. A právě náš severní soused stojí jako čestný host ve středu zájmu letošního programu.

Polsko vyzdvihl Svět knihy Praha už před deseti lety. Návštěvníci aktuálního ročníku tak mají ideální možnost případně prozkoumat, kam se polská literatura za jednu dekádu posunula. „Připravujeme zajímavý program zahrnující oceněné tituly, populární fantasy, poezii, komiks i reportáž. Inspirováni loňským úspěchem budeme pokračovat v debatách se světovými hvězdami,“ upozorňuje dramaturg programu Guillaume Basset.

O výběru Polska mezi dalšími zájemci o čestné hostování rozhodlo, že pražští organizátoři navázali úzký partnerský vztah s knižním veletrhem ve Varšavě. Ten bude od 21. do 24. května jako hlavní zemi na oplátku představovat Česko. „Pomáhat české literatuře být vidět na mezinárodním poli vnímáme jako náš důležitý úkol, proto jsme myšlenku recipročního hostování navrhli a rozvíjeli. Aktuálně tedy jedou přípravy na dvou frontách. České literární centrum chystá prezentaci české literatury ve Varšavě. My spolu s Instytutem Książki, Polským institutem v Praze a řadou dalších partnerů zase chystáme prezentaci Poláků u nás a vymýšlíme společné projekty,“ doplnil ředitel veletrhu Svět knihy Radovan Auer.

V budoucnu by se pražský a varšavský veletrh mohly například spolupodílet na pozvání významného literárního hosta ze zámoří. Už letos sdílejí vizuál, který k přeshraniční spolupráci odkazuje.  Dvorní grafik Světa knihy Pavel Fuksa vytvořil s nadsázkou parafrázi státních symbolů. Návštěvníky veletrhu tak bude provázet gryf čtoucí knihy. Původně mytologické zvíře má ve festivalové verzi hlavu polské orlice a tělo českého lva.

Comments

comments

Vyhledat