FAMU otevře nový vzdělávací program filmové pedagogiky

Foto Barbora Doleželová
Foto Barbora Doleželová

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) otevře v akademickém roce 2023/2024 nový a svého druhu v České republice ojedinělý vzdělávací program Filmová a audiovizuální výchova. Ten si klade za cíl vychovávat pedagožky a pedagogy kvalifikované v oblasti filmu a audiovize, způsobilé k výuce žáků a žákyň druhých stupňů základních a středních škol. 

 „Audiovize je všudypřítomná a pro současnou generaci mladých lidí představuje zcela přirozené a určující prostředí. Vzdělávací systém tento fakt doposud adekvátně nereflektoval. Vytvoření vysokoškolského pracoviště, které se bude věnovat vzdělávání oborových učitelů a specialistů, rozvoji oborové didaktiky, je proto zcela zásadním krokem. Na přípravě programu jsme pracovali více než pět let a velkou inspirací pro nás bylo etablování dramatické výchovy na DAMU a JAMU, a pohybové a taneční výchovy na HAMU,” vysvětluje koordinátor programu Jiří Forejt.  

 Koordinátor programu, Jiří Forejt, popisuje vyučující filmové výchovy jako specialisty a specialistky, kteří budou schopni propojit formální a neformální vzdělávání. Budou moci realizovat kulturní a umělecké projekty s osvětovým, vzdělávacím a popularizačním charakterem, a zároveň budou poskytovat filmovou a audiovizuální výchovu ve školách a spolupracovat s kulturními institucemi, kiny, festivaly, distribučními společnostmi i filmově-výchovnými organizacemi. Program bude také vzdělávat vyučující v tom, jak od mladého věku pěstovat a prohlubovat audiovizuální gramotnost u žactva a studentstva, aby mladí lidé dokázali kompetentně vyhodnocovat obsahy, které se k nim každodenně dostávají.  

Filmová a audiovizuální výchova také rozšíří a obohatí profesní uplatnění absolventů a absolventek filmových, uměleckých či uměnovědných oborů. Rozvoj tohoto mladého umělecko-pedagogického oboru v zahraničí v poslední dekádě prokázal, že se stal důležitou součástí filmové kultury, která může přispět také ke kultivaci filmového diváctví a nabídnout nastupujícím generacím porozumění audiovizuálním tvarům a jejich vzniku, funkce a využití.

 „V současnosti je více než kdy dosud klíčové, aby mladí lidé dokázali rozlišovat fikci a dokument, reklamu a faktické sdělení, zprávy a publicistiku – aby se uměli orientovat v audiovizuálních obsazích, které je každodenně zahlcují, měli znalost toho, jak jsou tyto obsahy vytvářené, uměli je analyzovat a zároveň si sami jejich vytváření vyzkoušeli. Můžeme tak napomoct kromě jiného i tomu, že vyrůstající generace bude mít větší rozlišovací schopnost a bude odolnější vůči dezinformacím,“ říká děkanka FAMU Andrea Slováková.

Přijímací řízení do programu otevírá FAMU 1. června, přihlášky bude možné zasílat až do 31. srpna 2023. Do studia se mohou hlásit filmařky a filmaři, lidé z oblasti filmové teorie i současní studující magisterských oborů zaměřených na audiovizi. Program má formu doplňujícího pedagogického studia v oblasti pedagogických věd v režimu celoživotního vzdělávání, přičemž tato forma studia bývá někdy označována jako tzv. pedagogické minimum.Výuka prvního ročníku započne 1. listopadu 2023.

Comments

comments

Vyhledat