Festival divadelních škol chce nahlédnout za viditelné

foto_Andrea Benešová
foto_Andrea Benešová

​​Studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění pořádají 32. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se uskuteční vtermínu 29/03/2022 – 02/04/2022. 

 

Téma letošního ročníku (IN)VISIBILITY je částečně inspirováno formou i duchem virtuálního ročníku předešlého, který doprovázel pocit odcizení a neúplnosti. Tyto inspirativní podněty však zároveň naplno odkryly velikost (ne)tušených společenských a estetických otázek, ze kterých motiv festivalu vyvěrá.

 

Nebýt vidět neznamená nebýt. A viděné ještě nemusí být nutně skutečné. Pro oči nevidíme. Proto je někdy potřeba nahlédnout za to viditelné, aby bylo možné spatřit opravdovou podstatu věcí. Vždyť ani divadlo není jen o tom se dívat, jak nám opět připomněly poslední časy, když se divadelní budovy zavřely a nahradily je záznamy. Tak co dělá divadlo divadlem? Zkusme znova (vědomě) přehlédnout hranice, nahlédnout pod povrch, prohlédnout do nitra a zahlédnout smysl: smysl divadla, smysl člověka, smysl setkání. Tady a teď.“ Přibližují za Artsekci Anna Magdalena Pavlicova a Michal Moravec.  

 

Ředitelem festivalu zůstává i pro letošní ročník doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. Zachovány jsou rovněž ověřené festivalové lokace, jmenovitě scény Centra experimentálního divadla: Divadlo Husa na Provázku, Sklepní scéna a HaDivadlo, ataké divadla JAMU, jimiž jsou Studio Marta a Divadlo na Orlí. Vneposlední řadě je nutné vyzdvihnout také koncept ambasadora, díky kterému máme jako realizační tým možnost představit publiku osobnosti spjaté sDivadelní fakultou Janáčkovy akademie múzického umění, a letos dokonce i směstem Brnem. Této role se totiž letos zhostí brněnský divadelní a televizní herec, absolvent JAMU, Michal Isteník.  

 

Vsouladu stématem, které otevírá otázku viditelných a neviditelných hranic, přichází letošní ročník snovou dramaturgickou linií Blindspot. Tato programová linka si klade za cíl doplnit hlavní program o inscenace zoblasti fyzického apohybového divadla a představit je jako plnohodnotný performativní umělecký žánr. Open call jsme rozeslali na několik českých izahraničních škol tohoto zaměření, jedná se však o pilotní koncept, u kterého se zatím uvažuje o výběru pouze dvou až třech inscenací.  

 

Snovým dramaturgickým konceptem přichází i festivalová sekce Off-program. Konceptem takzvané Atrakce jsme se rozhodli oživit nejenom letošní ročník, ale iperformativním uměním dosud nedotčené prostory, jako například divadelní balkony či brněnské pasáže. Jedná se o jednodenní akci, která se bude konat dva týdny před samotným festivalem. Naší intencí je přenést umění do veřejného prostoru, ve kterém si studenti mohou vyzkoušet nové umělecké formy. Vneposlední řadě je naším záměrem pracovat s konceptem takové kulturní akce, která by byla realizovatelná vsouladu spotenciálními opatřeními.  Datum konání Atrakce jsme stanovili na 17.3.2022.  

 

Konkrétní informace vztahující se kprogramu a dalšímu průběhu festivalu budou uvedeny vdalší tiskové zprávě. Novinky a aktuality je možné sledovat průběžně na našich sociálních sítích: Facebooku SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Instagramu @setkani_encounter a již brzy také na webu www.encounter.cz

 

Autor: Sonja Špačková 

 

Comments

comments

Vyhledat