Galerie hlavního města Prahy pomáhá Ukrajině

V pátek 24. února 2023 uplyne rok od počátku válečné agrese ruských vojsk na Ukrajině. Galerie hlavního města Prahy od začátku války aktivně vstupuje do pomoci Ukrajincům žijícím na území České republiky a nepřestává se na této činnosti podílet. V souvislosti s tím GHMP připravila program Světlo pro Ukrajinu, který se skládá z výtvarných dílen, čtení pro děti, charitativního jarmarku nebo komentované procházky se sochařem Pavlem Karousem, která bude zakončena symbolickým odhalením sochy s názvem Utečenci hledají cestu na Google Maps.

V rámci připomenutí této události vyzývá GHMP k podpoře dobročinných sbírek, které nadále pomáhají ukrajinským uprchlíkům nebo zajišťují humanitární pomoc na území napadené Ukrajiny.

„GHMP už rok věnuje trvalou pozornost ukrajinským uprchlíkům. Připravujeme široké spektrum programů počínaje těmi standardními, jako jsou komentované prohlídky, workshopy a přednášky, až po akce věnované ukrajinské literatuře nebo hudbě. Snažíme se nabídnout zážitky a náplň volného času, které alespoň na několik okamžiků odvedou myšlenky lidí postižených válkou od situace v jejich domovině. Dnes už vše probíhá v pravidelném rytmu a naše nabídka má řadu příznivců ze všech generací. Děje se tak nejen díky neutuchajícímu úsilí našich kolegyň z Edukačního oddělení, ale také za dnes už trvalé spolupráce s lektorkami, umělkyněmi a edukátorkami z Ukrajiny.“

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP

SVĚTLO PRO UKRAJINU

Světlo pro Ukrajinu je celodenní program pro ukrajinské občany i pro všechny, kteří se zajímají o ukrajinskou kulturu. Probíhat bude zdarma v pátek 24. února v objektech GHMP i ve veřejném prostoru. Program je realizován edukátory GHMP ve spolupráci s lektory z Ukrajiny.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI (Karlova 5, Praha 1)

10.00–18.00 workshop Světlo pro Ukrajinu – tvorba lampiček v ukrajinských barvách + prezentace edukačních aktivit pro ukrajinské uprchlíky – edukační listy v ukrajinštině, video a fotografie z akcí

10.00–18.00 charitativní jarmark – prodej výrobků dětí. Výtěžek bude věnován na podporu Ukrajiny – ve spolupráci s komunitou Malyn Volonter.

10.00–17.00 workshop: ukrajinské lidové umění – motanky

14.00, 16.00 čtení z dětské knihy o slovanské mytologii s ukrajinskou spisovatelkou Olenou Laň

16.30 čtení básní v ukrajinštině

17.00 zpívání s ukrajinskými dětmi z organizace Paljanycia

TURISTOU PROTI SVÉ VŮLI

Program ve veřejném prostoru s Pavlem Karousem

Turistou proti své vůli jsou performativní komentované procházky se sochařem a autorem knihy Vetřelci a volavky Pavlem Karousem. Procházka se bude konat celkem třikrát: 24. 2. od 16.00, 26. 2. od 14.00 a 5. 3. od 14.00 Sraz je vždy před vstupem na Hlavní nádraží u Wilsonovy sochy ve Vrchlického sadech.

Pavel Karous během procházky okomentuje výtvarná díla ve veřejném prostoru a architekturu na trase od Hlavního nádraží k radnici na Mariánském náměstí. Svou pozornost bude soustředit na díla, která se vztahují nebo vznikala v kontextu historie válek, utečeneckých krizí, narukování a deportací, útěků z Prahy i do Prahy.

Program je pořádán jako poděkování dobrovolníkům, kteří se v oblasti Hlavního nádraží soustavně věnovali lidem prchajícím z Ukrajiny, nicméně je otevřen i široké veřejnosti. Výklad bude tlumočen do ukrajinštiny.

Na závěr programu Světlo pro Ukrajinu GHMP dočasně umístí ve vstupních prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí sochu Pavla Karouse Utečenci hledají cestu na Google Maps, věnovanou uprchlíkům.

„Plastika Pavla Karouse je zobecněním reakce na jakoukoli agresi – strach, snaha se zorientovat v novém prostředí, udržet si lidskou důstojnost. Její umístění v prostoru Městské knihovny je více než logické – právě v těchto prostorách bylo zřízeno první Asistenční centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny, které ovšem po několika spíše hodinách, než dnech přestalo stačit a muselo se přesunout do Kongresového centra. Umělecká díla působí často jako memento. Zároveň mají sílu pojmenovávat věci budoucí a varovat před nimi. Tak můžeme číst i působivé Karousovo dílo.“

Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP

GHMP UKRAJINĚ

GHMP se kontinuálně věnuje pomoci ukrajinským uprchlíkům v několika rovinách. Ukrajinci mohou navštěvovat všechny objekty a výstavy za symbolickou cenu 1 Kč. Pro Ukrajince všech věkových kategorii GHMP pořádá integrační výtvarné workshopy, kterým se věnuje Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy za podpory fondu UNICEF a Magistrátu hlavního města Prahy.

Krátce po vypuknutí války na Ukrajině zintenzívněla aktivita věnovaná ukrajinským uprchlíkům, která na půdě GHMP probíhá již od roku 2014, kdy vypukl rusko-ukrajinský konflikt na východní Ukrajině. V té době Edukační oddělení GHMP realizovalo ve spolupráci s organizací Ukrajinsko Evropská Perspektiva několik besed, diskuzí a výtvarných workshopů, mimo jiné také v rámci letních a zimních dětských táborů pro děti zasažené válečným konfliktem.

V posledním roce počet programů koncipovaných a realizovaných přímo v ukrajinštině navštívilo kolem dvou tisíc lidí. Vedle toho se návštěvníci z Ukrajiny ve velké míře přirozeně začlenili do běžných workshopů a akcí pro veřejnost, které pro ně představovaly nevšední příležitost učit se česky.

GHMP připravuje edukační listy, které jsou volně ke stažení na webových stránkách a byly distribuovány do asistenčního centra v Praze; vysílá online vzdělávací programy dětem na Ukrajinu a do zemí po celé Evropě, kam z Ukrajiny emigrovaly. V roce 2022 poskytla GHMP zdarma prostory k pořádání nejen kulturních a benefičních akcí na podporu Ukrajiny, ale také informačního setkání s cílem pomoci rodičům přihlásit děti do českých škol.

GHMP ve spolupráci s Českým centrem Kyjev uspořádala v komunitní Kobce 17 na Smíchovské náplavce výstavu s názvem Invaze / Invasion / Вторгнення. Kurátorské duo Sandra Baborovská (GHMP) a Oksana Maslova ukázalo válku očima současných ukrajinských umělců. Výstava v Kobce 17 byla především místem setkávání ukrajinských a českých občanů, k němuž chce GHMP i nadále přispívat.

Více informací najdete na www.ghmp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro novináře:

Michaela Vrchotová
+420 725 818 721
vrchotova@ghmp.cz

Další informace: www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz

Comments

comments

Vyhledat