Hledání lokální identity v novém výstavním cyklu galerie Vitríny Frýdlantská

Galerie Vitríny Frýdlantská na pražském Sídlišti Ďáblice již druhým rokem představuje zajímavé osobnosti současné výtvarné scény a pracuje s tematikou veřejného prostoru. Letošní výstavní cyklus nazvaný Lokální identita se zabývá otázkami budování vztahu k místu a zahájí jej výstava umělkyně Terezie Unzeitigové nazvaná Frýdlant ↔ Frýdlantská.

 

Výstavní cyklus galerie v roce 2022 nese název Lokální identita a zaměřuje se na to, jakým způsobem si budujeme hlubší vztah k místu. Co nám pomáhá osvojit si pocit vnitřní příslušnosti k určité lokalitě, jež je silný natolik, že se stane součástí naší vlastní identity, domovem? Vybraní umělci, kteří se v galerii letos představí, se ve své tvorbě zabývají faktory, jež do tohoto procesu vstupují, jako je například tradice a folklór, paměť, krajina, komunita, či životní podmínky. “Výstavy v každém roce záměrně propojujeme v tematický cyklus, umožňuje nám to hlouběji prozkoumat určité téma i to, jak se odráží v tvorbě autorů.”, říká Josefína Frýbová. Kurátorkami galerie jsou Petra Widžová a Josefína Frýbová, které ji založily na začátku roku 2021 ve vitrínách prázdné budovy bývalé prodejny Včela, kde vzniká spolkový prostor Úl.

 

Vzhledem k umístění galerie ve veřejném prostoru Sídliště Ďáblice se prezentovaná díla často dotýkají života v urbánních celcích, domova či identity.”, dodává Petra Widžová. Výjimkou nebude ani nová výstava umělkyně Terezie Unzeitigové nazvaná Frýdlant ↔ Frýdlantská. Autorka, která pracuje nejčastěji s ilustrací, animací či komiksem, ve své tvorbě zkoumá zákoutí městské krajiny a její měnící se organismus, rozmanitost opomenutých míst i tajů architektury. Pro galerii vytvořila pomyslnou (mezi)městskou hru, v které zkoumá, co mají společného názvy pražských ulic a jejich předobrazy. V dílech, které zachycují autorčinu cestu z pražského Severního města, kde vyrůstala, do Severních Čech, ožívají osobní vzpomínky i autorčin zájem o podrobný průzkum lokalit na periferii a zachycení jejich atmosféry, která spoluurčuje to, jak se zde cítíme.

 

Výstava potrvá do 11. 4.

 

Během roku budou v galerii představeny také výstavní projekty Lukáše Škorvánka a Jana Bátorka, PUNXe23, Hany Puchové, Antonína Brindy nebo antropologů Huga Chmelaře a Kláry Bedrnové.

 

Comments

comments

Vyhledat