Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Hledání lokální identity v novém výstavním cyklu galerie Vitríny Frýdlantská

Galerie Vitríny Frýdlantská na pražském Sídlišti Ďáblice již druhým rokem představuje zajímavé osobnosti současné výtvarné scény a pracuje s tematikou veřejného prostoru. Letošní výstavní cyklus nazvaný Lokální identita se zabývá otázkami budování vztahu k místu a zahájí jej výstava umělkyně Terezie Unzeitigové nazvaná Frýdlant ↔ Frýdlantská.

 

Výstavní cyklus galerie v roce 2022 nese název Lokální identita a zaměřuje se na to, jakým způsobem si budujeme hlubší vztah k místu. Co nám pomáhá osvojit si pocit vnitřní příslušnosti k určité lokalitě, jež je silný natolik, že se stane součástí naší vlastní identity, domovem? Vybraní umělci, kteří se v galerii letos představí, se ve své tvorbě zabývají faktory, jež do tohoto procesu vstupují, jako je například tradice a folklór, paměť, krajina, komunita, či životní podmínky. “Výstavy v každém roce záměrně propojujeme v tematický cyklus, umožňuje nám to hlouběji prozkoumat určité téma i to, jak se odráží v tvorbě autorů.”, říká Josefína Frýbová. Kurátorkami galerie jsou Petra Widžová a Josefína Frýbová, které ji založily na začátku roku 2021 ve vitrínách prázdné budovy bývalé prodejny Včela, kde vzniká spolkový prostor Úl.

 

Vzhledem k umístění galerie ve veřejném prostoru Sídliště Ďáblice se prezentovaná díla často dotýkají života v urbánních celcích, domova či identity.”, dodává Petra Widžová. Výjimkou nebude ani nová výstava umělkyně Terezie Unzeitigové nazvaná Frýdlant ↔ Frýdlantská. Autorka, která pracuje nejčastěji s ilustrací, animací či komiksem, ve své tvorbě zkoumá zákoutí městské krajiny a její měnící se organismus, rozmanitost opomenutých míst i tajů architektury. Pro galerii vytvořila pomyslnou (mezi)městskou hru, v které zkoumá, co mají společného názvy pražských ulic a jejich předobrazy. V dílech, které zachycují autorčinu cestu z pražského Severního města, kde vyrůstala, do Severních Čech, ožívají osobní vzpomínky i autorčin zájem o podrobný průzkum lokalit na periferii a zachycení jejich atmosféry, která spoluurčuje to, jak se zde cítíme.

 

Výstava potrvá do 11. 4.

 

Během roku budou v galerii představeny také výstavní projekty Lukáše Škorvánka a Jana Bátorka, PUNXe23, Hany Puchové, Antonína Brindy nebo antropologů Huga Chmelaře a Kláry Bedrnové.

 

Comments

comments

Vyhledat