Jakub Špaňhel ve SmetanaQ Gallery ukáže i site-specific plátna

Výstava Jakuba Špaňhela ve SmetanaQ / Foto (c) Anna Pleslová
Výstava Jakuba Špaňhela ve SmetanaQ / Foto (c) Anna Pleslová

Galerie SmetanaQ otevírá výstavu malíře Jakuba Špaňhela Oblaka pod zlatými hvězdami. Jeden z nejvýraznějších aktérů na současné české vizuální scéně na ní představí vybraná díla z předchozí tvorby, nové obrazy vytvořené přímo pro SmetanaQ Gallery a site-specific malby na monumentálních šestimetrových plátnech. Témata obrazů propojí interiér s volným prostorem, zlato hvězd s oblaky všedního dne a romantismus s realitou protkanou stopami dekadence.  Oblaka pod zlatými hvězdami potrvá až do 4. června 2023. 

Jakub Špaňhel (1976) patří k nejprodávanějším současným českým výtvarníkům. Rodák z Karviné studoval v letech 1995–2002 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech intermediální tvorby Milana Knížáka a vizuální komunikace Jiřího Davida. Již během studia byly jeho malby představovány v rámci významných výstavních projektů. Účastnil se výstav Nejmladší (2002), Perfect tense (2003), Po sametu (2009). V roce 2011 byl vybrán do souborné výstavy Česká malba generace 90. let a o rok později uspořádala Galerie hlavního města Prahy v Městské knihovně monografickou výstavu pod názvem Slepice v pekle.

Jakub Špaňhel je autorem známým a populárním díky sérii velkoformátových maleb chrámových interiérů, proti kterým staví abstrahované obrazy center měst, bank, benzínek, krematorií. Rozvíjí ale i témata krajin, aktů, maluje motýly, traktory i slepice. Zvláštní kategorii jeho tvorby jsou site-specific projekty. V roce 2018 vytvořil cyklus monumentálních pláten na téma života a smrti Jana Nepomuckého. Do letošního února byla v drážďanské galerii Staatliche Kunstsammlungen k vidění jeho obrazová instalace nazvaná Glanz der Imagination inspirovaná historickými interiéry galerie, ve kterých byla vystavena.

Špaňhelův malířský rukopis v sobě spojuje postupy klasické malby s uvolněnou spontánní technikou, která redukuje vyobrazená témata na jejich primární podstatu. „Jakubovy obrazy se dají popsat jako expresivní imprese i jako impresivní exprese. Jsou svým způsobem pořád o realitě, ale ne vždy ji dokážeme hned dekódovat,“ popisuje jeho tvorbu kurátorka výstavy Oblaka pod zlatými hvězdami Martina Vítková.

Výstava Jakuba Špaňhela ve SmetanaQ Gallery / Foto (c) Anna Pleslová

„Jakub Špaňhel vybudoval své obrazové univerzum mezi dnem a nocí, městem a venkovem, interiérem a volným prostorem, romantismem a realitou. Rozpustil zlato hvězd pod oblaka všedního dne, aby mohl namalovat motýly zářící nadpozemskou spirituální krásou, květinám ve váze dopřál zlaté světlo slunce, temnotu kostelů prozářil světlem svic, leskem lustrů a osudovými tóny varhan. Rytmický šum lesa odkazuje ke světobolu romantického poutníka, ale kůrovec, zlatý brouk a vrčení traktoru, je tématem pro malíře realistu se stopou dekadence.“ Anotace výstavy Oblaka pod zlatými hvězdami může působit neobvykle. Ve skutečnosti však přesně vystihuje dualitu Špaňhelovy tvorby, vznikající, jak sám říká „napůl na pražských Vinohradech a napůl v domácím ateliéru ve Svatém Janu pod Skalou“. Naznačuje i šíři výběru děl, které budou v galerii SmetanaQ k vidění. Část výstavy bude složena z vybraných děl předchozí tvorby. V kontrastu s nimi autor vystavuje nové obrazy vytvořené přímo pro výstavu i monumentální site-specific malby namalované válečkem na plátna, která jsou umístěna na bílých stěnách galerie. Mezi tématy se objeví sakrální motivy, které Jakub Špaňhel zpracovává už od dob studia na AVU, malíř ale návštěvníky zavede i do lesů a luk plných květin, motýlů a zlatých brouků. „Jakub je nejenom jeden z významných českých malířů, ale také můj dlouholetý kamarád. Na umělecké scéně už dosáhl svého místa a patří k těm, jež vytvářejí vhodné prostředí pro začínající umělce, kteří v naší galerii také vystavují. Do koncepce tak ideálně zapadá, navíc zde před nedávnem vystavoval i jeho učitel Jiří David,“ říká Markéta Musilová za SmetanaQ Gallery.

SmetanaQ Gallery je součástí pestré mozaiky aktivit multimediálního domu SmetanaQ. Do té spadá venkovní galerie Fasáda směřující do Divadelní ulice, SmetanaQ Showroom prezentující tvorbu uznávaných designérů, Deelive Design Store nabízející to nejlepší z českého módního a interiérového designu, a kavárna v přízemí domu, která je příjemným místem setkání nejen pro milovníky umění a designu.

 


Jakub Špaňhel : Oblaka pod zlatými hvězdami

SMETANAQ GALLERY

10. 3. 2023 – 4. 6. 2023 / úterý – neděle od 11:00 do 18:00 hodin.

Kurátorka: Martina Vítková

www.smetanaq.cz / www.galeriefasada.cz

Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_gallery/

Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_/

Facebook: https://www.facebook.com/smetanaq.praha

Výstava Jakuba Špaňhela ve SmetanaQ Gallery / Foto (c) Anna Pleslová

Comments

comments

Vyhledat