Karlín bude zdobit obří murál Michala Škapy

Michal Skapa Vesmir Meduz1
Michal Skapa Vesmir Meduz1

Michal Škapa aka Tron aktuálně dokončuje v rámci výstavy Wall Street ve Ville Pellé a stejnojmenného street art festivalu murál v pražském Karlíně. Velkoformátová malba s názvem Vesmír Medůz vzniká v Křížíkově ulici a bude zdobit celou boční fasádu domu č. 61. a oživí tak nevzhlednou proluku. „Murál v Karlíně jsem plánoval dlouho a jsem rád, že vyšel v této skvělé lokalitě. Schovaný v proluce mezi domy náhle překvapí kolemjdoucí. Zobrazuje dva světy, které se ve své kráse přibližují. Mikrokosmos podmořských hlubin a makrokosmos, vesmír. Medúzy, úžasní těžko uchopitelní tvorové se noří z hlubin ve své barevné kráse, jsou světlem ve tmě,“ vysvětluje jeden z nejrespektovanějších současných českých umělců Michal Škapa, který začínal jako writer a autor graffiti. 

 

Tvorbu Michala Škapy a dalších významných zástupců domácí street art a graffiti komunity jako jsou Jan Kaláb (Point), Jakub Matuška (Masker) nebo Ondřej Vyhnánek (X-Dog) je možné do 7. srpna vidět na společné výstavě Wall Street ve Ville Pellé.  Většina prezentovaných umělců již vyměnila zdi ulice za stěny galerií a výstava tak nabízí jedinečný pohled na jejich další umělecký vývoj. Díla zaplnila všechna tři patra galerie i přilehlou zahradu a řada děl vznikla přímo pro Villu Pellé. Návštěvníky tak například před galerií vítá „světelný kiosek In Love právě od Michala Škapy, Jan Kaláb speciálně pro výstavu vytvořil dílo Gravity of Light 621, které se skládá ze 47 pláten. Další díla přímo pro Villu Pellé vytvořili Petr Königsmark (Zeb One), Ondřej Vyhnánek (X-Dog) nebo Epos 257.

 

Michal Škapa / Tron postupně prošel nejzásadnějšími uskupeními své doby, ať už to byla oldschoolová DSK crew, nebo provokativní a ironičtí CAP, a stal se jedním z lídrů celé scény. Jeho záběr je široký a sahá od velkých pieců, realizací v architektuře, přes grafický design po site-specific instalace a neonové objekty. Jednu jeho malířskou polohu tvoří dynamické strukturální kompozice, které vycházejí z písma jako abstraktního znaku, druhou tzv komprese – precizní kombinovanou technikou malované zaměřené na urbánní struktury. V poslední době se vrátil k malování ve veřejném prostoru a vytvořil sérii velkoformátových muralů, které doslova změnily tvář Prahy. Zásadní je především 350 metrový malovaný projekt KOSMOS v blízkosti přistávací dráhy na letiště Václava Havla. Jako první writer vystavoval samostatně v kultovní Galerii Václava Špály. Podle J&T Banka artindex patří do stovky nejúspěšnějších současných českých umělců.

 

Výstava s lehce ironickým a dvojsmyslným názvem Wall Street je součástí stejnojmenného výtvarného festivalu, který mapuje v širokém uměleckém, sociálním i historickém kontextu graffiti a street art scénu u nás i v zahraničí. Připomíná ale také desáté výročí rozsáhlé mezinárodně obsazené výstavy Městem posedlí v prostorách Městské knihovny GHMP. Ta jako první u nás tyto umělecké i sociální fenomény zevrubně zmapovala a de facto institucionalizovala. Kurátorem výstavy byl respektovaný historik umění Radek Wohlmuth, který rovněž připravil i výstavu ve Ville Pellé. „Původním záměrem bylo uspořádat reminiscenci na úspěšný výstavní projekt Městem posedlí. My jsme si jako organizátoři tehdy užívali jakýsi duch rebelství, hraničícího s drzostí, když se nám podařilo přenést umění ulice do konzervativních prostor renomované galerie,“ vysvětluje kontext výstavy ředitelka galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová a dále dodává: doba se změnila a street art je dnes již i v našich končinách etablovaným směrem současného výtvarného umění a jeho nejvýraznější představitelé patří mezi respektované umělce, za jejichž tvorbou se chodí právě do galerií a jejichž díla zdobí legální plochy našich měst.”

 

Festival i stejnojmenná výstava nesou dvojznačný název. Zeď (Wall), je pro mladé rebelující writery tím, co pro malíře plátno nebo pro sochaře kámen, ulice (Street) jim je více či méně pohostinným ateliérem i rušnou galerií. Během času se odbojná originalita do různé míry kultivuje, writeři se často postupně naučí své graffiti, tagy a piecy monetizovat a jejich díla pak zamíří přirozeně blíže k mainstreamu, do oficiálního veřejného prostoru či k soukromým sběratelům. Wall Street, symbol byznysu, je tedy za pomyslným rohem. Řada bývalých writerů absolvuje střední a vysoké výtvarné školy různých zaměření a jejich původní tvorba a kořeny se pak projevují nejen ve volné tvorbě, ale také v designu či architektuře.

 

„Projekt není důsledně tematizován ani formálně vymezen, podobně jako původní výstava má ambici obsáhnout některé zásadní výrazové a inspirační proudy, ať je to geometrická abstrakce, exprese nebo komiksový realismus a je zaměřen především na silný individuální výraz,” uzavírá kurátor Radek Wohlmuth.

 

Graffiti k nám dorazilo hned po roce 1989, zejména prostřednictvím berlínské scény a stalo se symbolem svobodné západní kultury i generační výpovědí a způsobem, jak se vyrovnat se šedí postkomunistické éry. Tou skutečnou na neudržovaných zdech a fasádách i tou mentální, danou 40 lety života společnosti v totalitě. „Během divokých 90. let se postupně objevovaly první zásadní crew, pilovaly styly a přicházely vlny nových writerů, jejichž věk se stále snižoval,” vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth, který připravil před deseti lety i první velkou institucionální výstavu mezinárodního graffiti Městem posedlí, na níž projekt Wall Street upomíná a navazuje. Projekt vznikl ve spolupráci s GHMP a platformou Umění pro město.

 

Výstava Wall Street v Galerii Villa Pellé potrvá do 7. srpna. Více informací na www.villapelle.cz

 

Doprovodný program k výstavě Wall Street – Villa Pellé

 

Komentovaná prohlídka s kurátorem a umělci

3.8. 18.00

 

Tvůrčí dílny

 

31.7. 2022 14.30–16.00

MĚSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Inspirací této dílny bude tvorba aktuálně vystavujícího umělce, který́ si říká TRON. Jaké by

to bylo zaplnit celé město svými kresbami, malbami, vzkazy, představami a přáními?

Společně vytvoříme model neexistujícího města, který́

pomocí sprejů a fixů celý zaplníme graffiti uměním. A na závěr se do tohoto roztodivného města vydáme na procházku.

 

Letní sympozium

1.8. – 4.8. 9–12:30 hod

UDĚLEJ SVŮJ PIECE!

Láká vaše dítě tvorba se sprejem a zároveň se bojíte, abyste v něm nezasévali semínko k vandalismu? Potom je vás jako dělané sympozium „Udělej svůj piece!“. Během čtyř dnů se děti prostřednictvím aktuální výstavy Wallstreet seznámí s graffiti artem a na vlastní kůži zažijí, jaké to je být writerem a navrhovat vlastní mural. Společně se také zamyslíme nad tím, co odlišuje dobré umělecké dílo od vandalismu. Součástí programu bude setkání s vystavujícím umělcem, který vystupuje pod jménem TRON.

 

WALL STREET 2. 6. — 7. 8. 2022

 

 

 

 

více

www.villapelle.cz     ⎟ FCB  ⎟  INSTA

 

 

Comments

comments

Vyhledat