Kniha Kulturní převlékání mapuje současné maďarské umění

Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu přináší český překlad vybraných částí dvou na sebe navazujících knih maďarské historičky umění Edit András
Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu přináší český překlad vybraných částí dvou na sebe navazujících knih maďarské historičky umění Edit András

Nová publikace z produkce královéhradecké GMU maďarské historičky umění Edit András s podtitulem “umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu” přináší aktuální vhled do maďarského výtvarného umění.

Jedná se o výběr ze dvou autorčiných knih: Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu (2009, v maďarštině) a Hranice imaginace a Současné umění a kritická teorie ve východní Evropě (2023, v maďarštině). První část publikace se zabývá maďarským výtvarným prostředím, jeho trendy a tvůrci v období transformace (1989–2010). Druhá část se zaměřuje na jevy spadající do období od roku 2010 (vítězství strany Fidesz) do současnosti, přičemž hlavní pozornost autorka věnuje autoritářským a nacionalistickým tendencím. 

Edit András přibližuje konkrétní tvorbu maďarských umělkyň a umělců a tamní umělecké prostředí za použití metod kritického psaní dějin umění. Sleduje zejména společensky angažované, sociálně citlivé a kritické práce. Zajímá ji změna společenské pozice umění a to, jakými způsoby se aktuální situaci přizpůsobuje nebo jí naopak vzdoruje. Všímá si, jak se postsocialistická kultura vypořádává s vlastní minulostí, věnuje se genderovým aspektům maďarského umění, zkoumá vztah kultury a moci i způsob, jak snadno se kulturní a historická témata dají politicky zneužít.

Pokud bych měl velmi stručně popsat, jaká je kniha Edit András, první, co mě napadne, je: otevřená. Zadruhé bych dodal: zaujímá stanovisko. Ať se podíváte kamkoli, nikde nenajdete vedlejší řeči, pomluvy ani vágní narážky. (…) Musíme rozumět tomu, co se s námi – a samozřejmě především s uměním a umělci – dělo a děje, a k tomuto procesu vedoucímu k realizacím musí historik umění přidat své.“ (Gábor Andrási, výňatek z textu k originálnímu maďarskému vydání knihy Hranice imaginace. Současné umění a kritická teorie ve východní Evropě, 2023)

EDIT ANDRÁS (*1953), maďarská historička umění a kritička, výzkumná pracovnice Ústavu dějin umění, Centra humanitních věd Maďarské akademie věd v Budapešti a hostující profesorka na katedře historie Středoevropské univerzity ve Vídni. Zabývá se moderním a současným uměním a teorií umění střední a východní Evropy se zaměřením na genderovou problematiku a sociální i politickou angažovanost stejně jako na postsocialistické poměry a nacionalismus. Patří mezi vůdčí osobnosti současného diskurzu o středo- a východoevropských dějinách umění. Je editorkou řady knih, autorkou publikací i teoretických studií v mezinárodních katalozích a sbornících (např. Tanec na laně. Eseje o americkém výtvarném umění konce tisíciletí, 2001, v maďarštině). Jako kritička pravidelně přispívá do maďarských i mezinárodních časopisů o umění (ARS, Ars Hungarica, ARTMargins, e-flux journal, Idea, Springerin, Third Text). Žije a pracuje v Budapešti. 

Text: Edit András / Překlad: Robert Svoboda / Předmluva: Jan Zálešák / Grafická úprava a sazba: Jana Vahalíková (Studio Marvil) / Počet stran: 344 / Vazba: šitá, měkké desky / Vydání: první (český překlad) / Rok vydání: 2023 / ISBN: 978-80-87605-65-3 / Vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2023

Knihu Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu koupíte na e-shopu královéhradecké GMU

Comments

comments

Vyhledat