Lucie Drdova Gallery prezentuje autorskou kolekci prací vizuálního umělce Hynka Alta

Hynek Alt | Authorial Collection of Artworks | Viewing Room_Lucie Drdova Gallery
Hynek Alt | Authorial Collection of Artworks | Viewing Room_Lucie Drdova Gallery

Lucie Drdova Gallery vám prostřednictvím viewing room zprostředkuje autorskou kolekci prací vizuálního umělce Hynka Alta. Pečlivě komponovaný výběr zahrnuje klíčová díla prezentovaná zejména v rámci jeho samostatných výstav Deep Purple, Lucie Drdova Gallery, 2017 a How Soon Is Now, NoD, 2020 a také katalog Untitled (Infrastuctures & The Beach), který vyšel na konci loňského roku v NAMU s výraznou podporou Lucie Drdova Gallery.

 

Hynek Alt se pohybuje mezi fotografií, videem, sochařstvím a instalacemi, zajímá se o formy vnímání člověka v současné digitální éře a orientaci mezi fyzickým okolím a uměle vytvořenými společenskými systémy. Pracuje s generickými objekty a situacemi, analyzuje je, mění způsob jejich prezentace a zpochybňuje tak jejich význam. Někdy využívá všeobecně dostupné a levné technologie (fotografii, kopírky, offsetový tisk) s cílem dosáhnout přesnosti, konkrétnosti a důkladného prozkoumání tématu, přičemž obvykle dojde k velmi obecnému výsledku, jindy zase prostřednictvím hi-tech metod (3D skenování, 3D renderování) usiluje o pravý opak. Jeho díla vznikají buď kombinací různých prvků nebo jejich vzájemnou izolací, což vytváří nové napětí a vrstvy možných interpretací s neurčenou hierarchií.

Comments

comments

Vyhledat