Medialita divadla – vychází kniha divadelního teoretika a režiséra Víta Neznala

V Nakladatelství AMU právě vychází kniha divadelního teoretika a režiséra Víta Neznala, jejímž záměrem je zkoumání divadla v širších mediálních (a nikoli pouze uměleckých) souvislostech. Tedy téma, které se odráží i v současné situaci, neboť mj. objasňuje, proč je pro divadlo dočasné uzavření kulturních institucí složitější než pro jiné umělecké (mediální) oblasti.

Vít Neznal si v knize neklade za cíl vymezit pevné a neprostupné hranice divadla, nýbrž se v návaznosti na tradici české divadelní teorie pokouší hledat určité zakládající, mediálně konstitutivní rysy divadelního aktu, jinými slovy, co všechno a za jakých podmínek může být za divadlo považováno. Hlavní pozornost je přitom věnována dichotomii divadla a skutečnosti, tedy otázce, co znamená, že divadlo je sice zakořeněné v životě, avšak mediálně je z něj současně automaticky a nezvratně vytržené. A to na pozadí mnoha interpretací současných představení, inscenací, filmů, obrazů a dalších uměleckých artefaktů. Součástí procesu vzniku knihy byl také praktický výzkum, inscenace Nesnesitelná tekutost bytí (2.0), jejíž záznam mohou čtenáři zhlédnout prostřednictvím QR kódu otištěného v knize.

Filozof Miroslav Petříček v předmluvě ke knize mj. píše: „Význam knihy Víta Neznala nespočívá v tom, že se obrací k výzkumu mediálnosti divadla proto, aby byl akademicky up to date, nýbrž v tom, že chce ukázat potřebnost této perspektivy, má-li se teorie divadla rozvíjet v širším kontextu a současně v návaznosti na silnou tradici české teatrologie a na její dnešní stav, tedy od Otakara Zicha přes Jana Mukařovského až k Jaroslavu Etlíkovi. […] Je pozoruhodná nejen precizním rozvíjením argumentu z různých odlišujících perspektiv, ale i svým přesahem: soustředění na divadlo a jeho specifickou mediálnost profiluje originálním způsobem sám obecný fenomén média, střízlivě přistupuje k ,performativnímu obratu‘ v teorii i praxi a zejména jinak, protože komplexněji vykládá vztah umění – skutečnost.“ Vít Neznal absolvoval doktorské studium teorie a praxe divadelní tvorby na DAMU. Medialita divadla je upravenou verzí jeho disertační práce. Na DAMU v současné době vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla a katedře teorie a kritiky. V praxi se věnuje tvorbě na pomezí nového cirkusu a pohybového divadla. Pod značkou Vít Neznal a kol. vytvořil např. inscenace Chyba nebo Nesnesitelná tekutost bytí (2.0). Od letošního roku působí jako režisér v souboru Cirk La Putyka a momentálně se podílí na jeho aktivitách vznikajících v průběhu koronavirové krize. Je také jedním z iniciátorů platformy #kulturunezastavis.

Comments

comments

Vyhledat