Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Medialita divadla – vychází kniha divadelního teoretika a režiséra Víta Neznala

V Nakladatelství AMU právě vychází kniha divadelního teoretika a režiséra Víta Neznala, jejímž záměrem je zkoumání divadla v širších mediálních (a nikoli pouze uměleckých) souvislostech. Tedy téma, které se odráží i v současné situaci, neboť mj. objasňuje, proč je pro divadlo dočasné uzavření kulturních institucí složitější než pro jiné umělecké (mediální) oblasti.

Vít Neznal si v knize neklade za cíl vymezit pevné a neprostupné hranice divadla, nýbrž se v návaznosti na tradici české divadelní teorie pokouší hledat určité zakládající, mediálně konstitutivní rysy divadelního aktu, jinými slovy, co všechno a za jakých podmínek může být za divadlo považováno. Hlavní pozornost je přitom věnována dichotomii divadla a skutečnosti, tedy otázce, co znamená, že divadlo je sice zakořeněné v životě, avšak mediálně je z něj současně automaticky a nezvratně vytržené. A to na pozadí mnoha interpretací současných představení, inscenací, filmů, obrazů a dalších uměleckých artefaktů. Součástí procesu vzniku knihy byl také praktický výzkum, inscenace Nesnesitelná tekutost bytí (2.0), jejíž záznam mohou čtenáři zhlédnout prostřednictvím QR kódu otištěného v knize.

Filozof Miroslav Petříček v předmluvě ke knize mj. píše: „Význam knihy Víta Neznala nespočívá v tom, že se obrací k výzkumu mediálnosti divadla proto, aby byl akademicky up to date, nýbrž v tom, že chce ukázat potřebnost této perspektivy, má-li se teorie divadla rozvíjet v širším kontextu a současně v návaznosti na silnou tradici české teatrologie a na její dnešní stav, tedy od Otakara Zicha přes Jana Mukařovského až k Jaroslavu Etlíkovi. […] Je pozoruhodná nejen precizním rozvíjením argumentu z různých odlišujících perspektiv, ale i svým přesahem: soustředění na divadlo a jeho specifickou mediálnost profiluje originálním způsobem sám obecný fenomén média, střízlivě přistupuje k ,performativnímu obratu‘ v teorii i praxi a zejména jinak, protože komplexněji vykládá vztah umění – skutečnost.“ Vít Neznal absolvoval doktorské studium teorie a praxe divadelní tvorby na DAMU. Medialita divadla je upravenou verzí jeho disertační práce. Na DAMU v současné době vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla a katedře teorie a kritiky. V praxi se věnuje tvorbě na pomezí nového cirkusu a pohybového divadla. Pod značkou Vít Neznal a kol. vytvořil např. inscenace Chyba nebo Nesnesitelná tekutost bytí (2.0). Od letošního roku působí jako režisér v souboru Cirk La Putyka a momentálně se podílí na jeho aktivitách vznikajících v průběhu koronavirové krize. Je také jedním z iniciátorů platformy #kulturunezastavis.

Comments

comments

Vyhledat