Město řeší nezákonnou vyhlášku. Praze protihazardní regulace nejde.

New City Hall (Nova Radnice) is seat of Mayor of Prague, Prague City Council, political committees and clubs and some Prague City Hall departments.
New City Hall (Nova Radnice) is seat of Mayor of Prague, Prague City Council, political committees and clubs and some Prague City Hall departments.

Před posledním letošním zastupitelstvem se mimořádně schází výbor pro legislativu, který má na stole ožehavý bod regulace hazardu v hlavním městě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž odmítl rozklad, který proti jeho rozhodnutí podalo vedení magistrátu, a naopak zdvojnásobil Praze dříve uloženou pokutu. Úřad opakovaně shledává magistrátní loterijní vyhlášky v rozporu se zákonem. Dosavadní pokusy pražských politiků o nápravu přitom selhávají. Legislativní výbor tak bude hledat cestu, jak předejít dalším nákladným soudním sporům s ÚOHS a zároveň se vyhnout nebezpečí milionových náhrad škod za nezákonné omezení hospodářské soutěže a podnikání. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už na začátku léta potvrdil své dřívější rozhodnutí o udělení pokuty za regulační vyhlášky platné mezi lety 2012 až 2018, kdy rozhodl, že hlavní město porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že vyhláška měla jasně diskriminační charakter. Praze nařídil zaplatit pokutu ve výši 2 679 000 korun. Proti konečnému rozhodnutí úřadu se rozhodlo vedení města bojovat cestou správní žaloby. Nicméně tím soudní spory teprve možná začínají. Úřad totiž v září odmítl další rozklad hlavního města, tentokrát za vyhlášku platnou v letech 2018 až 2020. A městu navíc pokutu zdvojnásobil na 2 400 000 korun. 

Skutečný problém ale nastal, když ÚOHS rozhodl o nezákonnosti v současnosti platné vyhlášky. A to přesto, že během projednávání v radě hl. m. i na zastupitelstvu předkladatelka Hana Kordová Marvanová opakovaně ujišťovala, že svůj návrh s ÚOHS projednala a získala od něj kladné vyjádření, že v tomto případě je vyhláška v absolutním souladu s výkladem úřadu. Bylo to i na základě tohoto opakovaného ujištění radní Kordové Marvanové, proč zastupitelé její návrh na podzim 2020 těsným poměrem hlasů přijali. V případě pravomocného rozhodnutí ÚOHS o nezákonnosti i protihazardní vyhlášky hrozí městu už nebezpečí velkého ekonomického dopadu. V současnosti platná vyhláška totiž počítá s úplným zákazem technické hry na území hlavního města. Pokud by ale byla vyhláška následně shledaná v rozporu v právem, podnikatelům, které omezila by se otevírala cesta k vymáhání náhrady škody. Na to upozorňuje expert na soutěžní právo JUDr. David Máša. 

„Otázka nároku na náhradu škody na straně provozovatelů je skutečně ekonomicky hrozbou. V případě uznání jejich nároků soudy, se vzhledem k velikosti pražského trhu už bavíme zcela jistě o stamilionech,“ varuje David Máša. O stejném nebezpečí hovořila sama Hana Marvanová při schvalování své vyhlášky. Když to (schválení) budeme odkládat, tak protizákonný stav bude trvat a nehrozí jenom pokuty. Ty možná nejsou tak velké, do 10 mil., ale hrozí i žaloby provozovatelů kasin a heren,“ varovala tehdejší radní Marvanová zastupitelstvo. 

David Máša navíc upozorňuje, že hlavnímu městu nezbývá mnoho času na nápravu závadného stavu. Je třeba si uvědomit, že regulace hospodářské soutěže a nastavení jejích pravidel musí být podle ustáleného výkladu ÚOHS dostatečně dopředu známo. Dále musí být regulace odůvodněná. To zcela jistě nelze činit na základě studií z minulé dekády, tak jak tomu je v případě pražské regulace,“ vysvětluje přístup ÚOHS JUDr. Máša. S čím se pražští zastupitelé musí precizně vypořádat, je podle mého názoru, vymezení relevantního trhu. V roce 2023 nemůže obstát argument, že technická hra v kasinu a on-line technická hra jsou dva jiné trhy. Podle mého názoru se jedná jednoznačně o jeden trh a potvrzují to i údaje ministerstva financí o chování výběru daně z těchto her,“ upozorňuje na jedno z úskalí David Máša. 

Na komplexnost místní regulace hazardu, zejména pak po pandemické zkušenosti, která simulovala absolutní uzavření kamenných kasin, upozorňuje člen Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod. Dlouhodobě upozorňuji na fakt, že opatření regulující hazard musí být postavena na systematickém sběru a analýze dat, na formulaci opatření, která se cíleně zaměřují na hráče v riziku, a hlavně na stanovování měřitelných cílů, které budou pravidelně verifikovány. V České republice obce systematicky nesbírají data o problémových hráčích, nestanovují si cíle pro vlastní prohibitivní politiky a po uvalení zákazů nijak neměří, čeho bylo regulacemi vůbec dosaženo,“ říká ekonom. Ten také upozorňuje, že právně napadnutelná regulace nejen přináší nebezpečí v podobě nezákonného poškození provozovatelů, ale také prokazatelně selhává v reálném vymýcení hraní. Hazard obce vnímají jen prizmatem „kamenná herna a kasino na našem území“, ale nijak nepracují se spádovou oblastí, která přesahuje intravilán obce – hráči z okolních obcí dojíždí do města, nebo hráči z města jezdí do okolních vesnic,“ upozorňuje na složitost nastavení místní regulace Aleš Rod. 

Nastalou situaci bude na svém mimořádném zasedání řešit Výbor pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost, jehož někteří členové varují před nečinností, nebo opakováním chyb současné vyhlášky. Mezi zastupiteli panuje shoda, že hazard je třeba na úrovni města regulovat. Nicméně jak nastavit regulaci, aby ta byla v souladu s platnými zákony i politickými proklamacemi politiků z jednotlivých táborů bude potřebovat asi více času, než pražským zastupitelům do konce roku zbývá. Jedno je ale jasné už nyní, to, co část pražských politiků ještě před několika měsíci oslavovala jako definitivní vyřešení hazardu v hlavním městě, může přijít Pražany velmi draho.  

Comments

comments

Vyhledat