NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2021 VYHLÁSILA OCENENÉ DIELA V PRODUKTOVOM DIZAJNE

 

Projekt začleňujúci marginalizované skupiny, znovuobnoviteľný zdroj energie, šperk z odpadového materiálu alebo ručne vyrábané diela, aj to je medzi ocenenými najlepšieho slovenského produktového dizajnu rokov 2019 a 2020. Národná cena za dizajn takisto udelila aj špeciálne uznania či ceny pre osobnosti dizajnu.
18. ročník najprestížnejšej prehliadky slovenského dizajnu vyhlásil ocenených. Národná cena za dizajn, ktorá bola tento rok venovaná najlepšiemu produktovému dizajnu rokov 2019 a 2020, počas galavečera 8. októbra 2021 v MDPOH odovzdala 8 hlavných cien, 4 ceny pre osobnosti dizajnu a 6 špeciálnych uznaní. Tento rok sú ocenenia o to výnimočnejšie, že boli udelené práve v Roku slovenského dizajnu.

 

Do Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa prihlásilo rekordných 242 projektov v ôsmich oblastiach: Móda & životný štýl, Šport & voľný čas, Domov & verejný priestor, Práca & mobilita, Spoločnosť & životné prostredie, Umenie & dizajn & remeslo, Nové Horizonty a Študentský dizajn. Tie hodnotila počas leta medzinárodná porota, ktorá vybrala 111 diel na výstavu a z nich 30 nominovaných diel. Porota zároveň udelila šesť špeciálnych uznaní a štyri Ceny pre osobnosti dizajnu – dve za aktuálnu tvorbu (Etablovaný dizajnér a Nový zjav) a dve za dlhodobý prínos v oblasti dizajnu (kultúrny a hospodársky prínos). 

 

Ocenené, nominované, ale aj porotou vybrané diela možno vidieť na webovej stránke ncd.scd.sk, a takisto na výstave v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Spolu s výstavou NCD21 je sprístupnená aj výstava NCD20. Výstavy budú otvorené do 19. decembra 2021, vždy od stredy do nedele, v čase od 14:00 – 18:00

Kurátorkou a zároveň predsedníčkou poroty NCD21 je dizajnérka Sylvia Jokelová. Architektmi tohtoročnej výstavy NCD21 sú Marcel Benčík a Marián Laššák, grafický vizuál celého ročníka NCD21 a NCD20 navrhlo a spracovalo štúdio Andrej & Andrej, ktoré minulý rok získalo Cenu pre osobnosti – Nový zjav. Verejnosť sa môže tešiť aj na dvojkatalóg venovaný obom predchádzajúcim ročníkom NCD20 a NCD21.

 

Ocenenia Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn:

 

CENY PRE OSOBNOSTI DIZAJNU

 

Cena pre osobnosti dizajnu – Etablovaný dizajnér

Patrik Illo

 

Pracoval pre české a poľské sklárne a podstatnú časť svojej dizajnérskej tvorby realizuje v sklárni Rona, a. s., kde pôsobil najprv ako interný dizajnér, od roku 2006 ako externý hlavný dizajnér a vedúci inovačnej komisie. Má rozhodujúci podiel na pokračovaní línie čistých elegantných tvarov nápojového a úžitkového skla z produkcie Rony a formovaní ponuky sklárne tak, aby sa najlepšie tradície rovnianskeho skla spojili s možnosťami špičkovej technológie, ktorou je skláreň vybavená. Výrazná je aj jeho voľná sklárska tvorba. Pracuje najmä s technikou tvarovania skloviny za horúca, experimentuje s technológiami a ideami.

Od roku 2010 je vedúcim ateliéru Sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Jeho umelecké diela sú zastúpené v galériách a súkromných zbierkach v Európe a USA. Získal viaceré domáce aj zahraničné ocenenia za dizajn a vizuálne umenie.

 

 

Cena pre osobnosti dizajnu – Nový zjav

Zuzana Svatíková

 

Ako neprehliadnuteľný zjav sa Zuzana Svatíková profilovala už počas štúdia v Ateliéri keramiky na VŠVU v Bratislave, ďalšie skúsenosti získavala na študijných pobytoch v zahraničí. Jej objekty/vázy hovorili bojovne a aktivisticky hlavne nekompromisne úprimnou maľbou/kresbou. Tento drajv jej priniesol viacero ocenení vrátane dvojnásobného víťazstva na Bratislava Design Week, nominácie v prestížnej medzinárodnej súťažnej prehliadke Talente v Mníchove, na Czech Grand Design i Designbloku. 

Porota pokladá Zuzana Svatíkovú za jeden z najvýraznejších talentov (nielen) slovenského keramického dizajnu a umenia. Jej razantný a autentický koncept uvádza keramiku mimoriadne presvedčivo do polohy kritického a konfrontačného média.

 

 

Cena za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu

Ľubica Hustá 

 

Kunsthistorička, kurátorka, publicistka, zakladateľka a riaditeľka festivalu Bratislava Design Week.

Ľubica Hustá začínala v deväťdesiatych rokoch 20. storočia skúmaním histórie slovenského dizajnu v Ústave dejín umenia SAV. Ako šéfredaktorka časopisu Designum však dlhodobo sledovala súčasný dizajn. Aktuálne vedie online platformu pre reflexiu a popularizáciu dizajnu a architektúry MAG DA. Spolupracovala na viacerých výstavno-publikačných projektoch, participovala na medzinárodnom kurátorskom projekte European Design Stories. Viac ako 10 rokov napĺňa ambície Bratislava Design Weeku, akcie, ktorá svojím žánrovo i geograficky otvoreným, fluentným a silne výberovým nastavením otvorila Slovensku dvere do európskeho dizajnu.

Pre porotu bola nominácia Ľubice Hustej dôkazom, že nezávislé, medzinárodné i medziodborovo cielené dizajnérske iniciatívy sú dôležitým a zmysluplným akcelerátorom kultúrneho diania.

 

 

Cena za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu

Javorina

 

Javorina patrí k výrobcom nábytku s dlhoročnou históriou. Vznikla ako rezbárske družstvo v roku 1947. Veľkou devízou Javoriny je kvalitná remeselná výroba, ktorá vychádza z tradície družstva. V deväťdesiatych rokoch, ktoré boli pre firmu prelomové, sa Javorina vydala cestou k modernému dizajnu. Hlavný dizajnér Leo Čellár natrvalo zaradil Javorinu medzi výrobcov skvelého a oceňovaného nábytku. Jedinečnými sú jeho jedálenské stoly, v ktorých je doska vyabstrahovaná do najtenšej možnej podoby. Priniesol do nábytku nové alebo inovované druhy, napríklad závesné skrinky, skrinky na televízor, chodbové solitéry – stolíky, či vešiakové steny. V roku 2019 prešla Javorina opäť významnými zmenami, keď sa stala súčasťou skupiny Premium Design Group. K popradskej a bratislavskej predajni pribudli ďalšie v Prahe, Brne a Košiciach. Rozrástla sa spolupráca s viacerými českými a slovenskými dizajnérmi, čo sa prejavilo na novom sortimente a rozmanitejšom dizajne.  

 

HLAVNÉ CENY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH

 

Móda & životný štýl

Natural mode

Autorka: Mária Štraneková

Téma projektu vychádza z doterajších aktivít dizajnérky a princípov tvorby nadčasového a udržateľného dizajnu, ktorému sa systematicky venuje od roku 2006. Pre jej tvorbu je typický minimalizmus, dôraz na zaujímavý detail, nositeľnosť odevu, a udržateľnú a lokálnu produkciu. Tematika „prirodzenosti“ v móde je zhmotnená do podoby autorskej kolekcie 20 modelov, ktorá bola prezentovaná na módnej prehliadke MQ Vienna Fashion Week. Jednoduchá, čistá a prirodzená línia odevov, voľba prírodných materiálov, trendová farebnosť a zaujímavé detaily autorského strihu, ktorý má takmer neexistujúci odpad, sú pre kolekciu zásadné. Kolekcia bola navrhnutá v rámci Artist in residence vo Viedni a vyrobená v dielňach na Slovensku. Modely boli doplnené šperkmi Márie Nepšinskej a ekoznačkou Kave.

 

Šport & voľný čas

 

OffGrid

Autorka: Nikola Beim

 

Všestranný ovládač MIDI/OSC vo veľkosti dlane umožňuje tvoriť hudbu s citlivosťou na pohyb, gestá a dotyk. Umožňuje zachytiť a vyjadriť kreatívne nápady kombináciou odozvy a všestrannosti skutočného hudobného nástroja s úplnou integráciou, schopnosťou a jednoduchým použitím bezdrôtového mobilného zariadenia. OffGrid sa páruje s akýmkoľvek zariadením cez Bluetooth alebo USB C v priebehu niekoľkých sekúnd. Mapuje parametre MIDI na svoje minimalistické rozhranie, aby ovládal a prehrával ľubovoľnú kompatibilnú aplikáciu alebo externý hardvér. Hlavnou dizajnovou výzvou produktu bolo spojiť jednoduché použitie a špičkovú technológiu do cenovo dostupného vreckového nástroja. Produkt je k dispozícii v troch farebných vyhotoveniach – signálnej bielej, čiernej „jet black“ a pastelovej tyrkysovej.

 

 

Domov & verejný priestor

 

Štebeľ

Autori: Stanislav Meliš, Jozef Michalko

 

Koncept minimalisticky prepája zvislý nosný prvok a horizontálnu plochu vložením dreveného prvku – štebľa. Hlavnou myšlienkou je redukcia materiálu a využitie jeho silných stránok pri maximalizovaní zážitku z objektu. Pružnosť a pôvab dreva, húževnatosť a tvrdosť ocele, krehká krása skla, surová estetika plechu, alebo len recyklácia/upcyklácia toho, čo je v danom okamihu dostupné. Tvarovanie štebľa vychádza z funkčnej podstaty, pričom výsledná zostava si uchováva svoju DNA aj pri použití rôznych materiálov a stavebných prvkov. Statiku konštrukcie dopĺňa akcent vo forme individualizovaného výpletu.

 

 

Práca & mobilita

 

Diplomat Dental Model Pro 

Autori: Bystrík Míček, Šimon Kožička, Miloslav Melichárek

 

Zubárska zostava Diplomat Dental je založená na minimalistickom geometrickom dizajnovom jazyku, ktorý je zjednotený v celom produktovom portfóliu s vyváženými proporciami. Vizuálna ľahkosť a vysoká stabilita jednotiek umožňujú v mnohých prípadoch inštaláciu bez uzemnenia. Vlajková loď Model Pro je najprispôsobivejšia konvertibilná jednotka, ktorú možno ľahko nastaviť pre ľavú aj pravú ruku zubných lekárov v priebehu niekoľkých minút. Model ako prvý na svete ponúka kontrolu nad aplikáciami pre iOS/Android prostredníctvom externého tabletu. Ergonomický dizajn, vhodný aj pri dlhých chirurgických zákrokoch, a bezpečnostné spínače zabraňujúce kolíziám majú najvyššiu kvalitu. Jednotky Diplomat Dental sú novou definíciou jednoduchosti v zložitom prostredí zdravotníckych pomôcok.

 

 

Spoločnosť & životné prostredie

 

Amenge

Autorka: Zuzana Zmateková

 

Amenge v rómčine znamená „nám“. Cieľom projektu je podporiť rozvoj rómskej kultúry a zároveň napomáhať budovaniu rómskej identity cez tvorbu kolekcie textilných potlačí vytvorených v spolupráci s rómskymi deťmi. Hlavnou projektovou aktivitou okrem samotnej tvorby textílií je aj workshop, ktorý participantom rómskeho pôvodu dáva priestor reflektovať vizualitu svojho etnika a jeho súčasnej vizuálnej identity v domácom i svetovom kontexte. Autorka projektu a kolekcie látok – textilná dizajnérka Zuzana Zmateková – spolupracovala na tvorbe a realizovaní kreatívnych workshopov s textilnou výtvarníčkou Henrietou Tholtovou.

 

 

Umenie & dizajn & remeslo

 

IOKO & NA SPRING 2020/collection 

Autorka: Dana Prekopová

 

Kolekcia okuliarov vyrábaná výhradne ručne, v ktorej každý jeden kus je solitér a jediný originál. Spoluautorka prihláseného diela Dana Prekopová zohráva kľúčovú úlohu pri návrhu kolekcie, farebnosti a osobitého dizajnu. Pri tvorbe autori premýšľali nad každým krokom – od návrhu detailov, použitého materiálu až po vyhotovenie zero waste. Navrhnuté balenie pre okuliare je určené zároveň aj pre šperk, ktorý vznikol z „okuliarového oka“ – odpadu pri výrobe okuliarov – a spolu s okuliarmi vytvára jeden celok. Pri koncepcii tvorby autori nezabudli ani na prezentáciu a výber okuliarovej „múzy“, ktorej tvár sa stáva súčasťou filozofie celej kolekcie. Autori sa radi pohrávajú s vizuálnymi premenami svojej „múzy“, čím prezentujú kľúčovú ideu vnímania okuliarov ako dôležitého osobnostného prvku.

 

 

Nové horizonty

 

SPEAR hydro prototyp

Autor: Martin Šichman

 

SPEARhydro je znovuobnoviteľný zdroj energie, malá vodná elektráreň, ktorá využíva prirodzený tok riek na produkciu elektriny bez potreby stavby priehrady. Ide o mechanický systém plutiev, ťahadiel a generátora, ktoré sú umiestnené v trupe zakotvenej riečnej bárky. SPEAR je škálovateľný a modulárny systém bez environmentálnej záťaže. Plutvy, na rozdiel od vrtule, vykonávajú v prúde kyvadlový pohyb a nezanášajú sa nečistotami, odolávajú plávajúcim drevám a majú väčšiu efektívnu plochu zberu energie. Systém obsahuje deväť generátorových blokov v jednej bárke. Prezentované dielo je prototyp 1:4 jedného generátorového bloku. Diely sú vyrobené pomocou 3D tlače a laserového rezania v kombinácii so štandardnými ložiskami. Je určený na prezentáciu systému, ako aj testovanie v prúde Dunaja.

 

 

Študentský dizajn

 

Šperk ako niečo

Autorka: Lucia Gamanová

 

Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na to, že aj odpadový materiál dokážeme ďalej spracovať a povýšiť jeho hodnotu na úroveň šperku. Špeciálnu pozornosť autorka venovala nájdenému odpadovému materiálu, ktorý je hlavnou substanciou jej zbierky a ktorý nevie identifikovať. Autorka zároveň skúmala hranice momentu prepojenia šperkového objektu s inštaláciou výstavy. Predmety nájdené na zemi nevyhnutne sprevádzala akcia, počas ktorej mapovala trasu a zaznamenávala svoj pohyb. Vznikol tak nový vzťah k nájdenému predmetu a príbeh, ktorý reprezentovala inštalácia výstavy (prvá samostatná výstava v galérii NOVA v Bratislave).

 

 

 

ŠPECIÁLNE UZNANIA

 

 

Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn

 

MODULO – inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Autorky: Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková

 

Inovatívne zariadenie na epidemiologickú prevenciu určené pre miesta s hromadným výskytom osôb, ktoré vďaka inovatívnym technológiám nahrádza chemické dezinfekčné procesy. Funkcie modulárneho dezinfekčného stojana sú škálovateľné (senzoricky riadená bezdotyková dezinfekcia rúk a vzduchu inovatívnymi technológiami, meranie teploty osôb, informačná funkcia) a boli navrhnuté s dôrazom na dlhodobé využitie, a to vďaka vymeniteľnosti funkcií a zníženému environmentálnemu vplyvu. Projekt využíva diamantové nanotechnológie na elektrolýzu vody a fotokatalýzu vzduchu. Projekt je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce Fakulty architektúry a dizajnu a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a iniciatívy COVID COLAB.

 

 

Špeciálne uznanie za prínos v oblasti digitálnych nástrojov

 

Crayonic KeyVault

Autor: Anton Bendis

 

Osobné prenosné zariadenie, ktoré slúži ako „kľúč“ v digitálnom svete. Dokáže bezpečne a nespochybniteľne prepojiť fyzickú identitu majiteľa s jeho identitami v kyberpriestore prostredníctvom pokročilého šifrovania, avšak spôsobom, ktorý je jednoduchý ako odomknutie auta. Crayonic KeyVault dokáže viacerými formami biometrie – odtlačok prsta, rukopis, hlas – rozoznať svojho majiteľa a autorizovať ho voči webovým stránkam a službám online, bez nutnosti zadávať heslá. Dokáže napríklad odomknúť pracovný počítač jedným dotykom, bez hesla bezpečne prihlásiť do internetového bankovníctva či prihlásiť do súkromného emailového účtu. Tento produkt je možné nastaviť aj ako vstupnú kartu na otváranie dverí. Prepája teda fyzický a digitálny svet – bezpečne a jednoducho.

 

 

Špeciálne uznanie za kolekciu s potenciálom pre sériovú výrobu

 

Žime farbami!

Autorka: Veronika Muchová

 

Projekt zameraný na kúpeľňové interiérové doplnky z textilných i netextilných materiálov. Ich vizuálne spracovanie reflektuje bežnú kúpeľňovú kultúru, ktorá je typická najmä svojimi vertikálnymi a horizontálnymi líniami a jednoduchosťou. Minimalistické princípy sú vizuálne transformované a násobené do mnohofarebných pastelových variácií. Sú aplikované na úžitkové predmety, ktoré získavajú pridanú estetickú dizajnérsku hodnotu. V projekte sa objavujú technologické princípy, ktoré umožňujú projektu rôznorodosť. Výsledné produkty sú ľahko a priamo použiteľné.

 

 

Špeciálne uznanie za inovatívny prístup k tvorbe keramiky a porcelánu

 

statement tableware

Autorky: Simona Janišová, Linda Viková (si.li)

 

Kolekcia stolovania, ktorá spĺňa náročné podmienky reštauračnej prevádzky. Tvarové riešenia vychádzajú z potrieb klienta, aby prakticky a esteticky dopĺňali menu tvorené v modernom ázijskom štýle. Autorky volili kombináciu keramických materiálov a techník, ako liatie do sadrových foriem a točenie na kruhu, a to všetko z vysoko pálenej kameniny, ktorá odoláva aj priemyselným umývačkám riadu. Ak by sa aj poškodil, odbité časti budú znova preglazované a opravené riady opätovne zaradené do prevádzky, pričom oprava bude viditeľne priznaná. Farebnosť kolekcie sa pohybuje v zemitých odtieňoch hlín. Vnútra sú glazované originálnou bielou polevou, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre zákazníka. Výnimkou je nápojová časť súpravy realizovaná technikou mramorovania, ktorá tvorí farebný akcent. 

 

 

Špeciálne uznanie za spoluprácu s globálnou značkou

 

Kolekcia šperkov pre ARKET (Hennes & Mauritz Group)

Autorka: Zuzana Spustová

 

Kolekcia šperkov pre škandinávsku lifestylovú značku ARKET. Autorka sa nechala inšpirovať argentínsko-talianskym umelcom Luciom Fontanom, priekopníkom v oblasti trojrozmerného priestoru v umeleckej maľbe. Pohrávala sa s rôznymi nápadmi, čo ju napokon viedlo k pretvoreniu jednej z nosných myšlienok spoločnosti ARKET (et Ark – čistý list) do podoby gule z pokrčeného papiera, a tak sa zrodil základ prvej kolekcie šperkov pod značkou ARKET. Nosným motívom kolekcie sú priestorové tvary inšpirované pokrčeným papierom v štýle techniky „papier mâché“ (papierová hmota). Výsledkom sú pozlátené alebo postriebrené modulárne náušnice, kombinovateľné prstene, delikátne náhrdelníky a prívesky. Väčšinu šperkov vytvorila autorka so svojimi deťmi ručne.

 

 

Špeciálne uznanie za komplexný výskum v oblasti dizajnu a remesla

 

Príbeh ľanu

Autorka: Vladimíra Maťašeová

 

Diplomová práca si kládla za cieľ preniesť slovenskú tradíciu pestovania a spracovania ľanu do súčasnosti. Motivácia pre prácu pochádza z rodinnej tradície. Hlavnou inšpiráciou bola pre autorku jej prastará mama Mária Balážová, ktorá proces (dnes v odevnom priemysle vyhľadávaný a nazývaný transparentný) vykonávala celý život ešte v minulom storočí. V práci je skúmaná problematika dnešnej rýchlej módy, rovnako ako histórie opracovania ľanu. Výskum bol pretavený do produktov, vďaka ktorým si môže užívateľ vyskúšať, akú hodnotu má práca skrývajúca sa za naším oblečením. Finálna kolekcia produktov pozostáva z výrobkov na extrahovanie ľanu, pradenie a tkanie. Produkty, ktoré sú výsledkom výskumu, zahŕňajú celý proces od semena ľanu až po finálnu látku.

 

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínov v závislosti od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Návštevníkov budú informovať na webovej stránke a v sociálnych médiách SCD a NCD. 

 

NCD : IG @narodnacenazadizajn

FB @Národnácenazadizajn

WEB www.ncd.scd.sk

SCD : IG @scd.sk

FB @slovakdesigncenter

WEB https://scd.sk/ncd/

 

#scd  #ncd   #ncd2021  #dizajn  #design  #slovakdesignaward  #narodnacenazadizajn  #rskd

 

TERMÍNY

 

  1. 09. 2021 – 19. 12. 2021 Trvanie výstav NCD21 a NCD20

 

 

 

 

Comments

comments

Vyhledat