Národní galerie Praha otevře v září 2019 novou expozici Starých mistrů

STAŘÍ MISTŘI O 11879 El Greco
STAŘÍ MISTŘI O 11879 El Greco

Národní galerie Praha otevře v září 2019 novou expozici Starých mistrů ve Schwarzenberském paláci. Aktuální expozici barokního umění tak mají návštěvníci možnost vidět už jen do neděle 6. ledna.

Od rudolfínského umění až po Baroko v Čechách
Dominanta Hradčanského náměstí – renesanční Schwarzenberský palác – v současnosti představuje významnou část Sbírky starého umění Národní galerie. Na třech podlažích je umístěno 160 soch a 280 maleb pozdně renesančního a barokního umění od předních sochařů a malířů – Matyáše Bernarda Brauna, Karla Škréty, Petra Brandla, Antonína Kerna i Jana Kupeckého.

Expozici uvádí významný soubor manýristických děl, která vznikla pro dvůr císaře Rudolfa II. Zastoupena jsou klíčová díla umělců z císařova blízkého okruhu –Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen nebo Roelanta Saveryho.

Bohatě zastoupena je v expozici tvorba Petra Brandla, kterému se Národní galerie v roce 2018 programově věnovala v souvislosti s výročím 350 let jeho narození. NGP vydala v minulosti o umělci řadu publikací, v loňském roce uvedla první online databázi Brandlových děl.

„V expozici mohou návštěvníci už jen do 6. ledna vidět jedno z vrcholných děl Petra Brandla, Simeona s Ježíškem. Při jeho tvorbě umělec kromě energických tahů štětcem užil i prstů, kterými hnětl barvy. Bravurně zachycená je radost a dojetí starého služebníka Jeruzalémského chrámu nad malým Ježíškem, v němž poznal budoucího Mesiáše,“ uvádí Marius Winzeler, ředitel Sbírky starého umění.

Expozice nově
Po deseti letech drobných obměn v expozici Schwarzenberského paláce přichází Národní galerie Praha s plánem kompletní revitalizace a zcela nové koncepce sbírkové expozice Starých mistrů. V ní budou poprvé vystavena bok po boku díla českých i světových starých autorů. Vedle maleb Petra Brandla a Karla Škréty se tak dostanou práce Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha. Do Schwarzenberského paláce se totiž přesune část sbírky, která je v současnosti vystavena v protilehlém Šternberském paláci. V rámci revitalizace paláce bude obnoven původní vstup z Hradčanského náměstí přes nádvoří Schwarzenberského paláce.

PROGRAM VE SCHWARZENBERSKÉM PALÁCI DO 6. 1. 2019

Všechny programy v tomto období jsou za jednotné vstupné 80/50 Kč.

Komentované prohlídky

Délka trvání cca 60 min, sraz s přednášejícím u vstupu do expozice

Ne 6.1. od 11 h, 14 h & 16

Pátrací hra pro celou rodinu Ze života paláce pro děti 6+ a rodiče

Ne 6.1. 10.30 – 13.00

Comments

comments

Vyhledat