Národní zemědělské muzeum vydalo další tři díly obrázkových statistik

foto: nzm.cz
foto: nzm.cz

Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s resortními organizacemi Ministerstva zemědělství vydalo další tři díly oblíbených obrázkových statistik. Tentokrát se týkají důležitých témat, jako jsou voda, půda a potraviny. Hravou formou přinášejí důležitá fakta a zajímavosti zdůrazňující význam těchto témat pro náš život. Publikace jsou také výukovým materiálem doplňujícím lektorské programy a jednotlivé expozice muzea.

Víte, že jen 17 % zemědělské půdy na světě je zavlažováno a že z těchto 17 % pochází 45 % světové produkce potravin? Že rostliny mohou mít stres a že dokážeme rozlišit 395 barevných odstínů půdy? Kolik vajec, pečiva, masa či sladkostí zkonzumovali naši předci a kolik jich spotřebujeme dnes? Nebo že průměrný Evropan vyhodí 173 kilogramů potravin ročně? Obrázkové statistiky Voda, Půda a Potraviny přehlednou formou upozorňují na důležitá fakta a souvislosti v oblastech, které se dotýkají našich každodenních životů. Jsou určeny nejen dětem a žákům, ale také dospělým čtenářům a využijí je i pedagogové. Publikace rozšiřují nabídku vzdělávacích programů muzea a nabízejí návštěvníkům komplexnější a aktuální informace o zemědělství. „Dnes více než kdy jindy je důležité zdůrazňovat význam vody a půdy pro naše přežití. Muzeum se těmto tématům dlouhodobě věnuje a obrázkové statistiky jsou jakýmsi doplněním našich expozic a lektorských programů,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Na obsahu publikací spolupracovali kromě kurátorů Národního zemědělského muzea také odborníci z resortních organizací Ministerstva zemědělství, zejména Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Státního pozemkového úřadu. „Každého z nás ovlivňuje stav našich vod, půdy a potravin. Nejsou to samozřejmosti, měli bychom jim věnovat víc pozornosti. Proto náš resort vydává publikace, ve kterých najdou čtenáři spoustu zajímavých údajů. Zvolili jsme obrázkovou formu, která je pro veřejnost přístupná a věřím, že i zábavná,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

chevron-right chevron-left

Obrázkové statistiky Voda, Půda a Potraviny navazují na témata vydaná v předchozích letech − Lesnictví, Myslivost, Zemědělství a Rybářství. V pdf formátu jsou tyto publikace zdarma ke stažení na webových stránkách Národního zemědělského muzea, tištěné publikace je možné zakoupit na pobočkách muzea v Praze, Kačině, Ohradě, Čáslavi a ve Valticích nebo prostřednictvím e-shopu.

Voda
V obrázkové statistice se o vodě čtenář dozví, kolik a v jakých skupenstvích a podobách se jí na naší planetě nachází i to, jak snadné je narušit křehkou rovnováhu koloběhu kapky vody. Statistická data ukazují, jak důležitá je voda pro zemědělství a naši obživu a jak nenahraditelná je její role v krajině. Vody na planetě je stále stejně, přesto na některých místech ze zemské pevniny rychle ubývá. Je dobré mít na paměti, že lidé jsou součástí přírody a veškerá činnost se odráží v dění kolem nás. Obrázková statistika Voda je určena malým i velkým návštěvníkům muzea i jako doplňkový materiál pro pedagogy základních i středních škol.

Půda
Publikace ukazuje fascinující svět něčeho tak zdánlivě obyčejného, jako je půda, kde a jak se bere a jak moc je pro lidstvo důležitá. Představí, kolik typů zemědělské půdy u nás najdete, kde se plodinám roste lépe a kde hůř i jak to vypadá, když se nám půda ztrácí pod nohama. Vysvětluje, jak fungují hnojiva, představuje škůdce, porovnává moderní trendy, poradí, co půdě prospívá, aby se úrodě dařilo ne jedno léto, ale každý rok. Knížka představuje půdu jako křehký ekosystém, zásobárnu vody a živin, nezbytný předpoklad života na Zemi. Víte, že jen 17 % zemědělské půdy na světě je zavlažováno a že z těchto 17 % pochází 45 % světové produkce potravin? Že rostliny mohou mít stres? Nebo že dokážeme rozlišit 395 barevných odstínů půdy?

Publikace Půda a Voda vznikly jako součást společného projektu Voda – půda – krajina Národního zemědělského muzea a Státního pozemkového úřadu. Cílem projektu bylo rozšířit nabídku lektorských a doprovodných programů muzea na téma významu vody a půdy pro krajinu a iniciovat zájem návštěvníků o tuto problematiku. Na přípravě publikací se podíleli odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Povodí Vltavy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Zemědělského svazu či České akademie zemědělských věd a Ministerstva zemědělství.  

Potraviny
Kolik vajec, pečiva, masa či sladkostí zkonzumovali naši předci a kolik jich spotřebujeme dnes? Kolik potravin vyhazujeme a jak lze plýtvání předcházet? To vše a například také jaké pochutiny jsou typické pro naši zemi a jaká je jejich historie se čtenáři dozvědí v obrázkové statistice věnované potravinám. Naučí se rozumět informacím uvedeným na obalech potravin, zjistí, jaké potraviny i nápoje jsou pro náš organizmus prospěšné a jak je správně uchovávat.

Na publikaci Potraviny se podílely také Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Knihovna Antonína Švehly, Český statistický úřad, Potravinářská komora České republiky, Česká zemědělská univerzita v Praze a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.
Více na nzm.cz

Comments

comments

Vyhledat