NO ART TODAY? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

01 No Art Today Městská Knihovna Foto Tomáš Souček GHMP
01 No Art Today Městská Knihovna Foto Tomáš Souček GHMP

NO ART TODAY?

nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

 

  1. 11. 2021 – 10. 4. 2022

Galerie hlavního města Prahy

Dům fotografie

Revoluční 5, Praha 1

út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h

Kurátoři: Sandra Baborovská, Jitka Hlaváčková, Magdalena Juříková, Jakub Král,
Olga Malá

 

Výstava NO ART TODAY? – nová díla v Galerii hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020.

Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. Vzhledem k rozsahu a charakteru nového materiálu je výstava akvizic rozdělena do dvou částí – první se nachází v prostorách Městské knihovny a druhá v Domě fotografie (od 16. listopadu 2021 do 10. dubna 2022).

V Domě fotografie je představen výběr z kolekcí československého konceptuálního a akčního umění (respektive jeho dokumentace), a to v celkem pěti tematických blocích, které se asociativně věnují individuálně i kolektivně prováděným performancím. V dalších dvou oddílech specifickým tématům přírody a autorsky pojímaným mytologiím, v posledním oddíle se pak výstava věnuje specifickému způsobu distribuce tohoto typu umění skrze knihu. Každý blok je ohraničen jednou asociací, která je uvnitř bloků komponována v řadách, ve kterých daný problém postupně graduje.

V první kapitole, soustředěné na individuální díla, se objevuje řada autorských strategií od základní práce s vlastním tělem a ohledáváním prostoru, která je pro akční umění zcela elementární, až po hraniční polohy užití vlastního těla. Ve druhém bloku se výstava zabývá tématy přírody a prostředí jako podmínky pro uskutečnění uměleckého díla, a to na ose prostého užití přírody jako pouhého prostoru, v němž se umělecké dílo odehrává, až po otevřené ekologické manifesty, varování a utopické autorské projekty. Blok orientovaný na kolektivní akce se zaobírá aktivizací dobového diváka skrze komponované rituály – za diváka zde může být považován adresát poštou distribuovaného uměleckého gesta a v nejradikálnější poloze tohoto typu umění se člověk dokonce stává nevědomým participantem na konceptuálním uměleckém díle. Kapitola zabývající se autorskými mytologiemi osciluje od témat lidovosti, nostalgie, přihlášení se k odkazu historických avantgard až k autorské sebehistorizaci a sebestylizaci. Posledním tématem výstavy je reprezentace způsobu distribuce tohoto typu umění skrze autorskou knihu a zároveň způsob aktualizace kanonických děl akčního umění skrze jejich opětovné provedení v odlišných politických podmínkách.

Česká a slovenská scéna šedesátých až přibližně osmdesátých let je v Domě fotografie představena společně, prostor tehdejšího Československa nechceme diferencovat (přinejmenším z hlediska akvizic). Na naší přehlídce tak jde zejména o reprezentaci několika málo základních fenoménů a témat, s nimiž se konceptuální umění generálně ve východní Evropě (neoavantgarda, kosmismus, mytologie, distribuce umění…) a akční umění místně specificky (v podobě míry osobního nasazení a volby specifických témat) tematicky a formálně potýkají. Výstava není a nemůže být vyčerpávajícím historickým zhodnocením daných fenoménů a důsledným propojením autorů, ale v rámci možností naší sbírky představuje asociační hru s uzavřeným sbírkovým materiálem kolekce konceptuálního a akčního umění.

Jakub Král

 

Kurátoři: Sandra Baborovská, Jitka Hlaváčková, Magdalena Juříková, Jakub Král, Olga Malá

Spolupráce: Helena Musilová

Architektonické řešení: Tomáš Džadoň

Grafické řešení: Anymade Studio

 

Mediální partneři: Art&Antiques, ArtMap, Artalk, Flash Art, A2, Artikl, Revolver Revue, Artyčok.tv, protisedi.cz, Radio 1, Český rozhlas Radio Wave, Fotograf, expats.cz

 

Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské

 

Comments

comments

Vyhledat