Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Nothing Compares To You: Marie Tomanová vystavuje v Brně

Marie Tomanova Self Portrait 2008 2021 2021
Marie Tomanova Self Portrait 2008 2021 2021

 

Marie Tomanová vypráví o tom, jak jde cestou přes náměstí v Mikulově oznámit své matce, že byla  přijata na brněnskou uměleckou školu a díky tomu začíná mít pocit, jako by to konečně mohlo znamenat  naplnění jejího snu z mládí, kdy zatoužila po umělecké dráze. A zároveň se svěřit s dosud nepoznaným  pocitem, že její práci někdo docenil, že začíná mít úspěch a je nadšená z vyhlídek na budoucnost. Onen  dopis, ono přijetí na vysokou školu, byl v jejím životě zlomovým okamžikem, počátkem „bytí něčím“,  ohlášením příležitosti, jež se během života dosud stráveného na maloměstském Mikulově a na rodinném  statku zdála tolik vzdálená. Ohlašovalo to nový začátek, lákavý příslib naplnění snu z mládí.

A právě během studia na umělecké škole v Brně začala Tomanová uplatňovat fotografii k zaznamenávání  vlastní existence – svého života, svých každodenních rituálů odehrávajících se v pravidelném rytmu,  svých přátel, okolního prostředí. V Brně nevědomky započala svou fotografickou kariéru a jejími prostředky byly pouze malý mobilní telefon a kompaktní digitální fotoaparát. Tisíce snímků  pořízených během této doby později koncentrovala do souboru s názvem Live For the Weather (2017). Po  přijetí na obor malířství na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně ji přemohl  pocit, že se ocitla bez jakékoli podpory a jako malířka je opomíjena a vnímána jako pouhý objekt; tato  genderová nerovnost provázela celé její studium a nakonec ji od malířství odradila. Jinými slovy, jako by  se její sny pomalu začaly obracet vniveč. Byla to bolestná doba poznamenaná deziluzí, ztrátami, frustrací  a pocitem selhání. Tento příběh o mladistvé naivitě, tento téměř zkrachovalý ambiciózní pokus stát se  něčím je téměř balzakovský. Je to příběh o zmarněných iluzích. O ztrátě.

I po získání magisterského titulu v oboru malířství měla pocit, že ji jako malířku v Čechách – a nakonec  ani nikde jinde – nečeká žádná budoucnost. Byla ztracená, rozpolcená, neukotvená, bez cíle – a tak odešla  do Spojených států. Nevěděla co si počít. Zatímco se stále vyrovnávala s dojmem, že je neúspěšnou  malířkou, znovuobjevila fotografii, kresbu a psané deníky jako cestu jak znovu navázat spojení se svým  tvůrčím já – s tou součástí samy sebe, která v oné zprávě o přijetí na školu zazářila jako maják, než ji  studium začalo systematicky vysávat. Po přesunu do New Yorku v roce 2012 se jejími uměleckými vzory  stali nově objevení Francesca Woodman a Ryan McGinley, a začala soustředěně rozvíjet tvorbu, jež  tlumočila její pocit nezakotvenosti, její hledání vlastní identity a touhu propojit se s ostatními.

Během tohoto amerického období, kdy v určité fázi nemohla zemi opustit vinou komplikací s jejím  imigrantským statusem, Tomanová neúnavně fotografovala a vystavovala výrazné série zaznamenávající  její momentální životní zážitky a každodenní realitu. Zpočátku dokumentovala samu sebe jako  zaměstnanou au pair a svůj „nový“ kočovný život s jeho prchavými či těžko uchopitelnými vztahy  a hodnotami. V téže době také začala portrétovat samu sebe v přírodním prostředí, ve snaze znovu  navázat na svou minulost strávenou v přírodě, v Mikulově na rodinné farmě – místu, jež pro ni znamenalo  jak soběstačnost, tak spojení se zemí a pravidelnými cykly uvadání a opětovného rozkvětu. Snažila se tak

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 – dvorní trakt, Brno www.offformat.cz

znovu napojit na své mládí, svou minulost a rodinu, svůj domov. Bylo to pro ni o to důležitější, že se do  něj v té době nemohla vrátit.

Toto zaznamenávání vlastního bytí či vidění nebo fotografování sebe samé v americké přírodě  prostřednictvím autoportrétu (2014–) jako prostředku k nalezení vlastní pozice, vlastní existence – doslova zobrazování sebe sama v novém prostředí – později rozšířil projekt s názvem Young American,  který odráží autorčinu snahu zachytit její ideální společenské prostředí a skutečnost, že její pohled na  Ameriku a její pocity z ní během extrémně konzervativní, netolerantní a protiimigrační éry Donalda  Trumpa naprosto kontrastovaly s jejími představami o ideálním světě, jaký očekávala. Young American 

následně vychází jako autorčina první kniha pod vedením Thomase Beachdela s nakladatelstvím  Paradigm. Úvod ke knize napsal uznávaný fotograf Ryan McGinley, který cituje: „Toto je budoucnost bez genderových binarit a zastaralých definic krásy. Marie nám ukazuje, že lidé mohou jednoduše být. Kéž by  generace mladých Američanů byla jako Mariiny fotky z downtownu, stejně rozmanitá a inkluzivní!“

Tomanová spojení mezi přírodním a společenským aktualizovala a prohloubila v sérii New York New  York, kde se vrací ke kombinaci portrétu a zachycení určitého prostředí či místa. V této práci, již v roce  2021 vydalo nakladatelství Hatje Cantz, propojuje portrét a krajinu a nechává je navzájem hladce  konfrontovat, přičemž odhaluje společenskou krajinu nerozpoznatelně svázanou s místem. Je to její  osobní portrét specifické tváře New Yorku; portrét, který je odrazem jejího vlastního světa, krajiny jejího  života. Projekt odhaluje pozoruhodné paralely se sérií Live For the Weather, pracemi vzniklými v Brně  a Mikulově v letech 2005–2010. Je zřejmé, že Tomanová překonala své někdejší nesplněné sny, aby  začala znovu snít a žít jinak a nově.

V roce 2018 se Tomanové konečně otevřela možnost návratu domů. Po více než osmi letech odloučení  zažívala značně rozporuplné pocity – představovala si, že to bude jiné než dřív; myslela, že návrat domů  bude snadný, nicméně jednoduché to nebylo. Byla pryč už příliš dlouho – a znovu se cítila vykořeněná.  Kde je teď mé „doma“? Kdo jsem? Tato zkušenost vyústila v sérii nasnímanou během oněch dvou týdnů  pobytu, nazvanou It Was Once My Universe (2018/2019). Její projekt v roce 2021 uspěl v rámci ceny Louis Roederer Discovery Award, vyhlašované jako součást vysoce prestižní fotografické přehlídky

Rencontres d’Arles ve Francii, a v září roku 2022 vyjde v knižní podobě. Série vznikla v autorčině  domově: v místě, kde vyrostla, kde kdysi začala snít a jehož součástí se dnes už necítí být. Fotografie  zachycují její návrat „domů“, tam strávené Vánoce, matčinu svatbu a příchod nového roku… Fotoaparát  je ovšem stále nastaven na newyorský čas, a ilustruje tak plasticitu mezi prostorem a časem, minulostí  a přítomností, pamětí a nostalgií, místy a našimi Já.

Tomanová se dosud představila na řadě výstav po celém světě. Její vystoupení v Brně pro ni však může  být tím nejdůležitějším – uzavírá totiž cestu, na niž se tam někdejší mladá žena před desetiletím vydala  s ambicí a touhou stát se umělkyní, ale odešla hořce zklamána. Brno by se tak mohlo stát jedním  z důležitých, ne-li nejdůležitějších, míst na mapě její osobnostní i profesní konstelace. Je možné, že Brnu  se nic nevyrovná, neboť může být referenčním bodem pro formování toho, co se stalo téměř epochální  snahou dobrat se vlastní identity a překonávání nepřízně.

– Thomas Beachdel, PhD

8.6. – 13.7. 2022 

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 – dvorní trakt, Brno 

Kurátoři: Thomas Beachdel a Šimon Kříž 

Comments

comments

Vyhledat