Nová instalace v Rudolfinu: Olympia

David Claerbout, Olympia (The real time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years)
start 2016
two channel real-time projection, color, silent, HD animation, 1000 years,
(with support from VAF Vlaams Audiovisueel Fonds)
14. 1. 2019 14:17
Courtesy the artist
David Claerbout, Olympia (The real time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years) start 2016 two channel real-time projection, color, silent, HD animation, 1000 years, (with support from VAF Vlaams Audiovisueel Fonds) 14. 1. 2019 14:17 Courtesy the artist

Instalace Olympia je počítačem generovaná kopie berlínského olympijského stadionu, který je uprostřed časoprostoru vydán na pospas koloběhu přírody a jejím zákonům.

Vidíme rozpad architektury na ruiny v reálném čase v průběhu tisíce let. Přes plynutí času, zůstává objekt trvajícím svědkem doby, vypovídajícím o historii lidstva. I když tento obraz postrádá lidský prvek, je zde metaforicky přítomen právě v podobě měnícího se životního cyklu. V průběhu projekce můžeme pozorovat růst plevelů „zavlažovaných“ počítačovým programem, který přesně reaguje na aktuální stav počasí v daném místě. Na Olympii se lze dívat také jako na pokus měřit biologické trvání (například čas jednoho lidského života) proti ideologické konstrukci, což platí obzvlášť v kontextu nacistické éry stadionu.

OLYMPIA

Vstup volný

Comments

comments

Vyhledat