Muraly Michala Škapy a Matěje Olmera: nová intervence v metru na Florenci

Foto Martin Micka
Foto Martin Micka

Podzemní páteř pražské veřejné dopravy, ikonický a nadčasový design, rychlost a efektivita, propojování architektury a umění ve veřejném prostoru, evropský standard a milion cestujících každý den. To je pražské metro, jehož linka C v roce 2024 slaví 50 let provozu. Namísto ochutnávky legendárního černobílého metro dezertu, který se servíroval při jeho otevření, slaví jeho výročí Dopravní podnik spolu s Galerií hlavního města Prahy sérií uměleckých intervencí na vybraných stanicích této linky v rámci projektu LCL. První dvě díla se nacházejí ve stanici metra Florenc, kde Michal Škapa a Matěj Olmer během nočních pauz provozu metra namalovali dva obrovské muraly, které může veřejnost dokončené obdivovat od konce prvního prázdninového týdne. Pro veřejnost je připraveno představení dokončených muralů a setkání s oběma umělci a kurátorkami ve čtvrtek 11. 7. 2024 v 18 hodin přímo na platformě nástupiště stanice Florenc.

Anna Švarc, hlavní architektka pražského metra, o muralech říká: „Rutinní čekání na nástupišti se může díky výtvarným vstupům do prostoru metra stát kulturním zážitkem. Místo do katastrofických zpráv nebo komerčních sdělení se může cestující díky této výstavě na několik chvil zahledět do obrazu městské krajiny, zasnít a rozvinout tak svoji fantazii. Může zhodnotit, jaký výtvarný jazyk je mu bližší nebo který pól odpovídá jeho momentální náladě. Podstatné také je, že za obrazy jsou příběhy rozdílných osobností, které však sdílejí společnou historii i vášeň pro metro.”

V rámci projektu LCL oslovily kurátorky Anna Švarc a Marie Foltýnová cíleně dva tvůrce, jejichž díla zde vstupují do dialogu mezi sebou napříč platformami v obou směrech jízdy. Oba autoři, Michal Škapa a Matěj Olmer, vycházejí ze své zkušenosti se street-artovou scénou, ale zároveň jsou oba více než dekádu součástí lokální galerijní a umělecké komunity. Michal Škapa v návrhu Město M pro Florenc využívá konkrétní prvky a symboly související s metrem, estetika jeho malby vychází z graffiti a fragmentarizace města. Krajina posedlá tmou Matěje Olmera mu dělá protějšek evokující městskou divočinu a metro tematizuje zvlněnými linkami evokující jeho trajektorii. Oba autoři se inspirují pohybem po městě, jeho fragmentarizací a rychlostí.

Foto Martin Micka

Projekt LCL je připraven v rámci programu Umění pro město v úzké spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Dopravního podniku. V blízké době přibydou do stanic nejstarší pražské linky metra dvě trvalá umělecká díla. Umělecké dílo Variety Richarda Loskota bude instalováno do konce roku k otevřenému průchodu z Hlavního nádraží na Žižkov. Na stanici Florenc bude k dokončení rekonstrukce podchodu umístěno světelné dílo Jana Poše vzešlé ze soutěžního dialogu. Zadání velkoplošné malby na dočasných podpěrách stropní desky přímo ve stanici Florenc Olmerovi a Škapovi bylo kurátorským vstupem autorek projektu. Na dalších 5 stanic linky metra C budou vybrána pro dočasnou expozici umělecká díla či umělecké intervence z návrhů zaslaných do probíhající otevřené výzvy LCL. Vybraná umělecká díla, která budou vznikat od září do prosince 2024, tak doplní stávající vizuální podobu stanic metra Vyšehrad, Budějovická, Kačerov, Pražského povstání a I. P. Pavlova. Lhůta pro zasílání návrhů končí 25. 7. 2024. Více info o otevřené výzvě zde: https://forum.umenipromesto.eu/open-call/open-call-lcl

„U příležitosti 50. výročí zahájení provozu na trase C chceme projektem LCL vyzvat současné umělce a umělkyně k aktivnímu dialogu a umožnit prolnutí jejich současné umělecké tvorby s vrstvou tvorby předchůdců, kteří dostali před 50 lety možnost uplatnit svá díla ve veřejném prostoru metra,“ říká k projektu kurátorka Marie Foltýnová.

„Umění ve veřejném prostoru je důležitou součástí kulturního života města. Projekt LCL umožňuje současným umělcům vstoupit do dialogu s ikonickou architekturou stanic metra linky C a obohatit tak zážitek cestujících. Jsem rád, že se díky spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Dopravního podniku podařilo ve stanici Florenc realizovat první díla Michala Škapy a Matěje Olmera s nádechem street-artu. Těším se na příští umělecké intervence, které oživí další stanice v budoucnu,“ doplňuje pražský náměstek pro kulturu, cestovní ruch, národnostní menšiny, péči o památky, výstavnictví a animal welfare JUDr. Jiří Pospíšil.

„Umění ve veřejném prostoru jsem vždy fandil a pražské metro osobně považuji za největší pražskou galerii. Letos se nám už před stanicí metra Florenc podařilo obnovit ikonickou plastiku hodin a schválili jsme také realizaci světelného díla Synapse, které zkrášlí vestibul stanice. Nové muraly jsou dalším hodnotným příspěvkem pro zkulturnění pražského metra. Každé povedené umělecké dílo totiž oživuje město a dává mu lidský rozměr,“ uvedl pražský náměstek pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Comments

comments

Vyhledat