Online kampaň “MENTÁLNÍ OBOHACENÍ” obdaruje neziskové organizace z celého Česka 

Lidé s mentálním postižením to nemají lehké. Jsou jiní. Neznamená to ale, že jsou špatní. Naopak. Mají něco, co my nemáme. Jsou spontánnější, upřímnější, bezprostřednější a důvěřivější než my. V tom pro nás mohou být obohacením. Pomozte i vy.

 

Nyní běží online kampaň s názvem MENTÁLNÍ OBOHACENÍ, která upozorňuje na problematiku přijetí osob s mentálním postižením společností. I přes veškerou snahu neziskových organizací umožnit lidem s handicapem svůj život plnohodnotně prožít a nejen přežít, se jejich klienti v každodenním životě setkávají s obavami, odmítavým postojem a někdy i pohrdáním. Lidé s mentálním postižením to nemají lehké. V minulosti bývali zcela vyřazeni z běžné společnosti, a i nyní o nich stále převládají předsudky. Příkladem za všechny může být postoj některých obyvatel Svitávky a Náměště na Hané, kteří se v tomto roce striktně postavili proti zřízení chráněného bydlení u nich v obci. 

Ke kampani MENTÁLNÍ OBOHACENÍ se může připojit široká veřejnost a šířit informace či přispět na projekty neziskových organizací a společně tak bojovat proti stále převládajícím negativním postojům společnosti. Na webu mentalniobohaceni.cz je možné přispět 25 neziskovým organizacím, které poskytují moderní sociální služby, zasláním finanční částky dle uvážení na konto 2300948468/2010 pod konkrétním variabilním symbolem. Každý si tak může vybrat projekt, který chce podpořit, protože je mu nejbližší nebo se nachází v jeho okolí. 

 

Součástí kampaně je i video, ve kterém jsme se rozhodli ukázat, kam až jsou někdy lidé schopni zajít v odsuzování těch, kteří mají nějaké postižení. Na videu spolupracoval režisér Zděněk Suchý, hip-hopová skupina Gambrz Reprs, herec Petr Čtvrtníček, zpěvák Dan Bárta a výtvarník Aleš Najbrt. „S předsudky a porušováním práv lidských svobod vůči lidem s mentálním postižením se ve společnosti setkáváme i přesto, že nikomu neubližují, nikoho neokrádají a nenarušují zákony ani etické kodexy více než ostatní. Možná bychom neměli zapomínat na to, že každého z nás může v životě potkat situace, kdy se i on sám nebo jeho nejbližší mohou dostat na tu druhou stranu normálnosti a být vnímám okolím jako ten jiný,“ dodává Gabriela Štěpánková, ředitelka Portusu Praha.

 

 

Přispějte na jednotlivé projekty těchto organizací:

Společný sbírkový účet projektu: č. ú.: 2300948468 / 2010

 

AGENTURA PONDĚLÍ, Z. S. v.s. 19001, ARKADIE, O. P. S. v.s. 19002, CENTRUM LADA, Z.S. v.s. 19003, CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POMNĚNKA Z. Ú. v.s. 19004, CZECH MED CROSS Z. S. v.s. 19005, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V LITOMĚŘICÍCH, v.s. 19006, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY v.s. 19007, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO ZÁPADNÍ ČECHY v.s. 19008, DIAKONIE ROLNIČKA v.s. 19009, DIECÉZNÍ CHARITA BRNO v.s. 190010, CHARITA OPAVA v.s. 190011, CHARITA PROSTĚJOV v.s. 190012, JINAK, O. P. S. v.s. 190013, KORMIDLO ŠLUKNOV, O. P. S. v.s.190014, LEDOVEC v.s. 190015, MELA, O.P.S. v.s. 190016, OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE v.s. 190017, OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ – STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ v.s. 190018, PFERDA Z. Ú. v.s. 190019, RYTMUS STŘEDNÍ ČECHY, O. P. S. v.s. 190020, RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, O. P. S. v.s. 190021, SPOLEČNOST DOLMEN, Z. Ú. v.s. 190022, STÉBLO, Z. S. v.s. 190023, VILLA VALLILA, Z. Ú. v.s. 190024, VOLNO, SDRUŽENÍ PRO POMOC RODINÁM DĚTÍ S POSTIŽENÍM, Z. Ú. v.s. 190025

 

Comments

comments

Vyhledat