Pragovka i v druhé polovině prázdnin nabídne moře kulturních zážitků

Sofie Svejdova_Untitled_2020_olej na platne_foto_Anna Sajdok
Sofie Svejdova_Untitled_2020_olej na platne_foto_Anna Sajdok

Ani léto nezbrzdilo pragovácké motory. Ve středu 29. 7. bude od 18 hodin zahájena výstava s názvem +50 °C Sofie Švejdové a výstava FUNDA MENTAL Maud Kotasové. V úterý 4. 8. pak proběhne vernisáž výstavy Transfer Davida Přílučíka, výstavy Total Failure Spectacular Collapse Norberta Delmana a Maxe Lysáčka a skupinové výstavy Potkali jsme Platona, ale nečetli jsme ho.  Každý čtvrtek po setmění nadále pokračuje Letní kino, nepravidelně doprovázené událostí Dolce far niente, v němž nechybí například dětský workshop, neformální setkání s umělci a kurátory, přednášky či performance. Vstup na letní kino je zcela zdarma, na ostatní akce je vstupné dobrovolné.

Leitmotivem malířské výstavy Sofie Švejdové (*1990) s příznačně letním názvem +50 °C bude fenomén „místa“ v jeho situačních proměnách. V této souvislosti uvádí uznávaný kurátor výstavy Petr Vaňous: „Rejstřík fyzicky existujících míst, s nimiž autorka pracuje, se dělí na prostory uzavřené (např. pokoje, sály, chodby, koupelny) a otevřené (zahrada, les, park, volná krajina). Místa – soukromá i veřejná – promlouvají o rekonstrukci provokujícího či iritujícího děje, který se tu již odehrál v minulosti, jehož paměťová stopa je však zastřena použitím neúplného scénáře.“ Charakteristiku malířského projevu a stylu Sofie Švejdové kurátor přibližuje slovy: „…klade důraz na intenzitu emocí (kresebná zkratka, barva, text) probouzených k životu kombinací reálného východiska (dějové rekonstrukce) a asociativního dotvoření (autorská imaginace)“. Sama Sofie Švejdová dodává: „Jedná se mi o neinvazivní, jemné svědectví na oko normálního života. Čerpám z vlastních zkušeností, filmů nebo přejatých příběhů.“ Výstava potrvá v Pragovka Gallery Pop-Up od 29. 7. do   27. 8.

 

Výstava FUNDA MENTAL v exteriéru Pragovky bude tvořena několika vyšívanými kovovými skříněmi a vyšívaným nárazníkem kamionu, ale jako součást výstavy v areálu Pragovky také vznikne velkoformátová výšivka ve veřejném prostoru. Ideu výstavy její autorka Maud Kotasová (*1980) přibližuje prostřednictvím španělského slova „funda“, které znamená něco jako potah. „‘Funda mental‘ je tedy něco jako futrál na mysl. Asi tak, jako skříňky v továrnách reflektují bohatý i špinavý život svých majitelů a stávají se tak de facto časovými schránkami,“ dodává Maud Kotasová. Maud Kotasová je poměrně novým jménem na umělecké scéně, a to i přesto, že absolvovala brněnskou FaVU již v roce 2010. Po skončení studia nasedla do kamionu a několik let s ním jezdila po Evropě. Když se zastavila, začala ve své umělecké tvorbě používat právě výšivku do částí kamionu. Tato technika se během krátké doby stala její značkou: publikum upoutala již v průběhu loňského festivalu M3 a nyní je možné vidět její práce např. V Chebské galerii nebo právě jako součást plánované venkovní intervence v Pragovce. Výstava potrvá od 29. 7. do 27. 8.  

 

Výstava Total Failure Spectacular Collapse Norberta Delmana (*1989) a Maxe Lysáčka (*1993) se pokusí zaujmout kritický odstup od stávajících společenských hodnot, a to skrze revizi pojmu vítězství a jeho budoucí udržitelnost. Úspěšný polský kurátor Piotr Sikora k výstavě uvádí: Když se nad tím tak zamyslíte, tak celkový koncept vítězství je extrémně zastaralý. Jeden to zvládne, jeden vše získá. To už se nám nezdá správné, nehledě na to, že takový koncept nepřežije v budoucím post-apokalyptickém světě. Svět budoucnosti bude jen o totálním selhání nynější struktury a o tom, jak takové selhání bude vyvolávat empatie.“ Výstava bude formou instalace a objektů zřejmě pracovat s modelem vítězství tak, jak jej známe například ze sportu. Podnětem k výstavě bylo určité selhání obou autorů ve stejný čas na jiném místě, dodává kurátor: „Max se potýkal s technickými potížemi v Brně, když pracoval na jedné ze svých soch. Z tak zbytečně vynaloženého úsilí se mu chtělo akorát brečet. Podobnou situaci zažil Norbert ve Varšavě, když si zničil velkou část cenného materiálu pro nové obsazení jeho sochy. Pozvat je na tento projekt bylo přímou inspirací. Jakmile se zkombinují jejich zájmy a vizuální prostředky, které používají, budeme svědky zrychlené vize budoucnosti, kde pojmy jako vítězství, úspěch a triumf budou muset čelit éře totálního kolapsu planety.“  Výstava potrvá v bývalé Jídelně Pragovky od 4. 8. do 27. 8.

 

Projekt Transfer Davida Přílučíka (*1991) bude zvukovou instalací vytvořenou s cílem kriticky reflektovat vliv současných korporátních technologií na každodenní život. Instalace, jejímž srdcem bude práce hlasovým asistentem Alexa společnosti Amazon, vyjde ze živé performativní akce, která proběhne během vernisáže. „Nevím, jaký je přesný ekvivalent v češtině, ale bude se jednat o formu voice guidingu,“ říká umělec David Přílučík, který dodává: „…lidé budou ležet a já je slovně povedu k vizualizaci jistých představ. Audio záznam z této live akce pak bude součástí instalace“. Autor výstavy také dodává, že: „…hlasový asistent Alexa je určený ke službám v našich domácnostech, výměnou za tyto služby ale sbírá personalizovaná data pro marketingové účely Amazonu“. Součástí instalace bude i několik menších prostorových objektů doplněných až scénograficky pojatou prací s prostorem za účelem vytvoření meditativní atmosféry. Kurátorem výstavy, která potrvá v Pragovka Gallery Entry od 29. 7. do 8. 9., je Vojtěch Märc.

 

Velkou skupinovou výstavu Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho společně vytvoří umělci Lucie Nováčková, David Helán, Martin Vlček, Aleš Zapletal a Alexandra Naušová.Výstava předkládá možné způsoby uchopení, interpretace, dezinterpretace i parodování filosofických tezí a uvažování,“ uvádí kurátorka výstavy Barbora Hájková, která také dodává: „Ironický název výstavy odkazuje k nadměrnému užívání odkazů a citací teoretických textů, které využívají kurátoři i umělci ke kontextualizaci uměleckých děl.“  Jednotliví umělci se podle slov kurátorky budou prezentovat asi takto. „Vizualizaci abstraktních pojmů a metafor, stojících v pozadí racionality, se ve svých kresbách věnuje Aleš Zapletal (*1990). David Helán (*1979) bude naopak pracovat s metaracionálním uvažováním, na jehož základě vytváří zdánlivě nelogické jazykové systémy. Alexandra Naušová (*1996) pomocí univerzálních pojmů vyvolá v posluchači obrazy, které jsou nepřenosné na základě jeho vlastní zkušenosti. A Lucie Nováčková (*1981) do výstavního prostoru umístí velkorozměrovou instalaci čítající tisíc nití a akcentující časovost. Poslední rovinu výstavy dotvoří práce Martina Vlčka, které upozorňují na nemožnost souběžného ne-bytí ve dvou na sobě nezávislých místech – v lese a industriálním prostoru.“  Výstava potrvá v rozsáhlém prostoru Pražské továrny od 29. 6. do 8. 9.

Každý čtvrtek po setmění nadále pokračuje i Letní kino na Pragovce, které do konce léta nabídne například ještě několik pásem studentských filmů z FAMU, které nejsou jinde často k vidění. A návštěvníci se mohou těšit například i na animovaný snímek Dcera (2019) Darii Kashcheevové, který získal minulý rok studentského Oscara. Tento film bude na Pragovce možno shlédnou v rámci projekce pásma s názvem FAMU Cinema 01 ve čtvrtek 27. 8.  Ve čtvrtek 13. a 27. 8. bude navíc projekcím předcházet událost Dolce far niente, nabízející zpravidla neformální setkání s umělci a kurátory, přednášky či třeba performance. Kino se koná za jakéhokoliv počasí, v případě deště je přesunuto do interiéru Pragovky. Pro podrobné informace o programu kina a události Dolce far niente sledujte níže uvedenou stránku:

https://www.facebook.com/pragovkagallery/

Comments

comments

Vyhledat