Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích

IPR Praha
IPR Praha

Rada hl. města včera schválila nový Standard pro stromořadí, který definuje, jak se starat o stromy v pražských ulicích, popisuje správné způsoby jejich výsadby i jejich konkrétní umístění. Tento městský dokument, jenž vznikl v návaznosti na Adaptační strategii hl. m. Prahy na klimatickou změnu, bude závazný pro organizace zřizované městem i odbory magistrátu.

Pracovní skupina pro stromořadí, kterou zřídil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vytvořila rozsáhlý dokument, který má dvě části. První z nich popisuje potřebu stromořadí pro celoměstské plánování, jejich správu a standardy kvality a péče. V druhé části jsou již konkrétní technické a kvalitativní požadavky, které mají sloužit jako praktická příručka pro městské organizace či správce a projektanty při plánování a zadávání konkrétních stromořadí.

„Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí je důležitým prvkem modrozelené infrastruktury. Stromy v pražských ulicích potřebujeme a chceme, protože ochlazují okolí, pohlcují prach, v parném létě poskytují stín a také zlepšují vzhled ulic. Ostatně i proto jsme si dali ambiciózní cíl vysadit během osmi let milion stromů a ten se nám daří plnit. Schválené zásady nám pomůžou naplno využít potenciál, který zeleň ve městě má,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Potřeba jednotného městské standardu pro stromořadí v ulicích vychází z dlouhodobě zhoršujících se podmínek pro stromy, dopadů klimatické změny a s tím související potřeby uzpůsobit péči o stromořadí v ulicích. Městský standard tak představuje souhrn nezbytných zásad pro kvalitní plánování, výsadbu i péči o stromy ve městě,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Stromy v ulicích jsou dlouhodobě vystaveny velkému stresu z náročných podmínek jako je vysoká teplota, dlouhodobé sucho, špatné půdní a prostorové podmínky, kolize s technickou infrastrukturou a dalšími. Správa a péče o stromořadí je v Praze navíc rozdělena mezi několik subjektů, které mají různé vnitřní standardy. Výsledkem je pak dlouhodobě neudržitelný stav stromů i péče o ně.

„Správa a péče o stromořadí je v Praze rozdělena mezi několik subjektů. Nový městský standard tak pomůže všem aktérům i při nezbytné koordinaci výsadeb a péče o stromy s připravovanými investicemi v ulicích města. V návaznosti na Klimatický plán a Adaptační strategii a společně s novými Standardy hospodaření s dešťovou vodou jde o praktické dokumenty, které pomohou s přizpůsobením města změnám klimatu. Nezbytné je podpořit péči o stromy a zeleň i finančně, proto usilujeme o navýšení rozpočtu v příštím roce,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

 

Společně se Standardem pro stromořadí vznikl i Standard pro hospodaření s dešťovou vodou, který pro Prahu zajistil Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Oba dokumenty na sebe navazují a společně mají přispět k tomu, že stromy budou lépe zavlažovány a celkově budou lépe prosperovat.

„Je důležité, že oba standardy vznikaly v úzké spolupráci s dotčenými městskými organizacemi, které se stromy v ulicích pracují – jako je například Technická správa komunikací. Zajistili jsme tím co nejhladší přijetí metodik a jejich skutečné využití v praxi,“ komentuje Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

„Největším problémem stromů ve městě je to, že nemají dostatek vody a mají nevhodné podmínky pro kořeny. Nový Standard je zaměřen na to, aby stromy lépe odolávaly přicházející klimatické změně, což prozatím žádný dokument neřešil. V současnosti už nestačí vykopat díru a dát do ní strom, jako se to dělalo dříve, příručka nám nově říká, jak a kde strom zasadit, aby mohl růst a prospívat,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Důležitou následnou aktivitou je implementace Městského standardu napříč městskými organizacemi, aby bylo zajištěno jeho praktické používání při projektování a péči o stromy, a spolupráce s dotčenými městskými částmi. Dalším krokem bude i klíčové části dokumentu implementovat do Pražských stavebních předpisů, které jsou právně závazné.

 

Comments

comments

Vyhledat