Příjem přihlášek na LUSH Spring Prize začal

Přijímáme přihlášky na ocenění LUSH Spring Prize 2023,“ hlásí kultovní kosmetická firma.

Od 1. srpna do 19. září 2022 se mohou skupiny, komunity a projekty z celého světa, usilující o regeneraci sociálního a životního prostředí ucházet o cenu LUSH Spring Prize 2023. 

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách ocenění Lush Spring Prize (www.springprize.org) a jejich uzávěrka je 19. září 2022 v 10.00 GMT. 

Cena je udělována těm, kteří opravují poškozené systémy Země a pomáhají zanechávat svět krásnější, než jsme jej našli. Usiluje o zvýšení schopnosti komunit a společností prosperovat v harmonii s přírodou a mezi sebou navzájem a budovat zdravé a odolné ekosystémy a zdroje obživy.

Práce a příběhy projektů, které se dostaly do užšího výběru, budou zveřejněny na webových stránkách Spring Prize a laureáti budou pozváni na slavnostní událost, která se uskuteční v květnu 2023.

 

Co je Lush Spring Prize?

Lush Spring Prize byla představena v roce 2017 a již pátým rokem vyznamenává a oceňuje skupiny, které se snaží o ekologicko-sociální regeneraci. Jedná se o společnou iniciativu společností Lush Cosmetics a Ethical Consumer, v rámci které bylo doposud rozděleno více než 820 000 liber (cca 23,8 mil. Kč).

Byla založena na podporu „regenerativních“ projektů, tedy projektů, které jdou nad rámec udržitelnosti a uplatňují holistický přístup k budování zdravých ekologických, ekonomických a sociálních systémů. 

Cílem ocenění je podporou regenerativních projektů zviditelnit celé „regenerativní“ hnutí a inspirovat více jednotlivců, skupin, komunit, sponzorů a podniků, aby se začali zabývat regenerativními procesy.

Lidé na celém světě vyvíjejí způsoby, jak žít v harmonii s přírodou a mezi sebou navzájem. Vytvářejí obnovitelné zdroje, obnovují ekosystémy a podporují solidaritu. Vracejí život do poškozené půdy a oceánů a budují zdraví, celistvost a odolnost. 

 

Lush Spring Prize je tu proto, aby podpořila tato regenerační hnutí prostřednictvím:

  • – Finančního ocenění 200 000 liber (cca 5,8 mil. Kč), udílené ob jeden rok. Tento fond je otevřen komunitám, organizacím a podnikům od fáze záměru až po mladé a zavedené organizace a influencery. 
  • – Akcí, na kterých se lidé setkávají, aby se podělili o své dovednosti a zkušenosti.
  • – Propagace s cílem zvýšit povědomí o regeneraci a jejím potenciálu léčit poškozené systémy.

Kategorie cen

Během Lush Spring Prize 2023 bude uděleno nejméně 11 cen ve 4 různých kategoriích: od fáze záměru až po mladé a zavedené organizace a influencery. Žadatelé se mohou ucházet také o dvě zvláštní ocenění vzniklá ve spolupráci s dalšími subjekty – cena za starověkou a domorodou moudrost a cena časopisu Permaculture. 

Zamýšlené projekty – cena se uděluje za inspirativní nové nápady a projekty mladší než 1 rok. Může jim pomoci s rozšiřováním znalostí a budováním pevných základů pro jejich růst.

Mladé projekty – cena je určena pro projekty nebo organizace, které fungují 1 rok až 5 let. Má jim pomoci při rozvoji a rozšiřování jejich aktivit v oblasti ekologické a sociální regenerace. 

Zavedené projekty – cena určena pro organizace, které se věnují regeneraci již více než 5 let. Cena jim pomůže se sdílením znalostí a inspirováním dalších. 

Ocenění za podporu – cena pro místní, národní nebo mezinárodní organizace a sítě, které vedou kampaně nebo lobují za změnu politiky, regulace nebo veřejného mínění za účelem podpory regenerace.

Cena za starověkou a domorodou moudrost – pro projekty a organizace založené na domorodých a tradičních znalostech. Příjemci ceny si rozdělí částku 10 000 liber, kterou poskytla nadace Be The Earth.

Cena časopisu Permaculture – pro jednotlivce, komunity, podniky, skupiny a organizace, které mohou prokázat inspirativní permakulturní práci v průběhu tří a více let. Příjemci cen si rozdělí odměnu ve výši 10 000 liber, které poskytl časopis Permaculture.

 

Společné ceny

Nadace Be The Earth a časopis Permaculture se spojily s oceněním Lush Spring Prize 2023 a přidaly dvě společné ceny: cenu za starověkou a domorodou moudrost a cenu časopisu Permaculture.

Chcete-li se ucházet o tato ocenění, přihlaste se do jedné z kategorií Spring Prize (Zamýšlené projekty, Mladé projekty, Zavedené projekty, Ocenění za podporu) a odpovězte na otázku „Chcete, aby vaše přihláška byla zvážena také pro jedno ze společných ocenění pro rok 2023?“  Žádná další žádost není nutná.

Cena za starověkou a domorodou moudrost a cena časopisu Permaculture jsou financovány samostatně a mají vlastní porotu. V rámci každého ocenění si příjemci rozdělí prémiovou finanční odměnu ve výši 10 000 liber.

Pro inspiraci si můžete na webových stránkách Spring Prize prohlédnout oceněné a vybrané projekty z předchozích ročníků. Videa s oceněnými jsou k dispozici na vimeo.com/lushspringprize

 

Nominace

V rámci ceny Lush Spring Prize bude také spuštěn nominační systém, v němž může kdokoli – jako třetí strana – nominovat projekt (či organizaci nebo jednotlivce), který podle něj dělá mimořádnou práci v oblasti regenerace. Tým Spring Prize bude kontaktovat všechny nominované projekty a vyzve je, aby se přihlásily.

Uzávěrka nominací je 2. září 2022 10:00 GMT.

 

Hledají se porotci z řad zákazníků a zaměstnanců společnosti Lush

Každý rok tým Spring Prize vítá v porotě Spring Prize jednoho zákazníka a jednoho zaměstnance společnosti Lush. Tito lidé budou spolupracovat s ostatními porotci Spring Prize (kteří společně zastupují různá regenerativní hnutí) a vyberou laureáty z užšího výběru přibližně 50 přihlášek na Spring Prize. Zákazníci a zaměstnanci se mohou do poroty přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře od 1. do 22. srpna. https://bit.ly/springprizejudge23

www.springprize.org

 

Comments

comments

Vyhledat