Znáte Rooftop Talks?

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Rooftop Talks – přednášky zdarma na Střeše Lucerny

Rooftop Talks: Zeleň ve městech – ekonomické benefity
Po 12. 8. 2019 18:00 /vstupenky/

Jakou ekonomickou hodnotu má park či stromořadí ve veřejném prostoru? Do jaké míry může současné vědecké poznání pomoci (sociálně a ekonomicky optimální) adaptaci měst ke změně klimatu? Jak porovnat investice do „zelené“ oproti „šedivé“ infrastruktury? Tato přednáška se pokusí nastínit, jak věda může pomoci na tyto otázky odpovědět, a specificky se zaměří se na to, jak sociální vědy spolu s vědami přírodními mohou formovat městské plánování a zohlednit v rozhodovacích procesech ekonomické a sociální hodnoty plynoucí z městské zeleně. S použitím příkladů (včetně nedávné studie z Prahy na toto téma) přednáška předestře, jak fungují ekonomické metody, které umožňují vyčíslení přínosů městské zeleně v monetárních jednotkách a jejich užití pro optimální plánování zohledňující jak lidi, tak přírodu. V poslední řadě přednáška krátce poukáže na současné limity vědy, potenciální překážky a příležitosti pro efektivnější rozhodování v městském prostou či jak může občanská společnost takové rozhodování více podpořit.

Tomáš Baďura je enviromentální ekonom, zabývající se tím, jak lze ekonomicky kvantifikovat vztahy mezi přírodou a lidskou společností. V současné době Tomáš pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) a jako Senior Research Associate na Centre for Social and Economic Research on the Global Environment ve Velké Británii. Během posledních 10 let se Tomáš věnuje ekonomickým metodám umožňujícím hodnocení enviromentálních změn s dopadem na lidskou společnost a rozvoji účetnictví přírodního kapitálu pro rozšíření systému národních účtů. Tomáš publikuje ve vědeckých časopisech, je spoluautorem reportů pro OSN, Evropskou komisi či WWF a je také autorem několika knižních kapitol. Tomáš má bakalářský titul z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský titul z University of Amsterdam a doktorát (PhD) z University of East Anglia ve Velké Británii.

Přednáškový cyklus Rooftop Talks si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o klíčových aspektech spojených s budoucností života ve městě a hledat odpovědi na to, jaké funkce by v nich měla plnit příroda a rostliny. Jaká jsou východiska a řešení pro občany Prahy a měst obecně v kontextu klimatických změn, antimikrobiální rezistence, stále méně dostupného bydlení nebo efektu tepelného ostrova? Přednášky probíhají každé pondělí, vždy od 18:00.

Rooftop Talks: Jediný udržitelný shopping je swap
Po 19. 8. 2019 18:00 /vstupenky/

Swap je udržitelný a zábavný způsob získávání věcí, kterých je všude dost na to, abychom se v nich utopili. Místo produkce nových věcí a vytváření dalšího odpadu můžeme sdílet a vyměnit si vše, co jde. Ušetříme tak přírodní zdroje i vlastní peníze na nákup kvalitních produktů šetrných ke klimatu i prostředí. Swap je princip přímé výměny, která tu vždy byla. V městském prostředí ji holky ze Swap Prague znovu oživují a připomínají, spojují se s experty z oblasti cirkulárních ekonomik a vzdělávají sebe i návštěvníky swapů.

Lucie Poubová a Kristýna Holubová představí swap jako alternativu k nákupu. Lucie už několik let řeší udržitelný šatník a upcycling a s Kristýnou založily Swap Prague, pod kterým organizují swapy nejen v Praze. Lektorují a školí zájemce o cirkulární ekonomiku v regionech i na Slovensku.

SWAP LIVE! Zapojte se na místě. Přineste s sebou až tři krásné kusy letního oblečení. Na místě proběhne mini swap, ze kterého si budete moc odnést tři jiné kusy, pokud se vám hodí a potřebujete je. Tak nejlépe nasajete atmosféru a princip swapu.

Přednáškový cyklus Rooftop Talks si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o klíčových aspektech spojených s budoucností života ve městě a hledat odpovědi na to, jaké funkce by v nich měla plnit příroda a rostliny. Jaká jsou východiska a řešení pro občany Prahy a měst obecně v kontextu klimatických změn, antimikrobiální rezistence, stále méně dostupného bydlení nebo efektu tepelného ostrova? Přednášky probíhají každé pondělí, vždy od 18:00, a jsou zdarma.

Rooftop Talks: Loono – základem je prevence
Po 26. 8. 2019 18:00 /vstupenky/

Dalšími hosty série Rooftop Talks budou mladí lékaři sdružení v projektu Loono. Protože zdravá a udržitelná budoucnost závisí také na zdraví nás samotných, považujeme za klíčovou prevenci proti zhoubným onemocněním. Loono nás naučí, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak rakovinu v časném stádiu. V rámci přednášky si budete moct vyzkoušet správnou techniku samovyšetřování na speciálních modelech. Bude se mluvit také o očkování jako součásti prevence.

Loono je tým mladých lékařů a studentů medicíny. Pořádají workshopy ve školách, firmách i na festivalech a vzdělávají veřejnost v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Odbornými garanty jejich aktivit jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství.

Přednáškový cyklus Rooftop Talks si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o klíčových aspektech spojených s budoucností života ve městě a hledat odpovědi na to, jaké funkce by v nich měla plnit příroda a rostliny. Jaká jsou východiska a řešení pro občany Prahy a měst obecně v kontextu klimatických změn, antimikrobiální rezistence, stále méně dostupného bydlení nebo efektu tepelného ostrova? Přednášky probíhají každé pondělí, vždy od 18:00 a jsou zdarma.

Comments

comments

Vyhledat