SHARED CITIES. Život ve městě může být lepší.

Foto Petra Hajská
Foto Petra Hajská

SHARED CITIES je dlouhodobý projekt zaměřený na sdílení ve městech. Spadá pod něj péče o ruiny, přemýšlení nad městsým mobiliářem i další aktivity. Máme pro vás dva rozhovory o tom, co tenhle účelný a chytrý projekt obnáší. první rozhovor nám poskytl Osamu Okamura, v druhým vám městské sdílení přiblíží Martina Peachment Brehmer.

 

 

KNIHOVNA VĚCÍ I KULTURNÍ MAPA

Můžete stručně shrnout, co je projekt SHARED CITIES? Odkdy dokdy vlastně běží?

SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM je platforma sdružující 11 organizací v Česku, Maďarsku, Německu, Slovensku, Srbsku a Polsku. Naším dlouhodobým cílem je zlepšení kvality života v evropských městech. Každá z našich partnerských organizací na to jde trochu jinak – v Berlíně umělci spolu s veřejností navrhují nový městský mobiliář, v Katovicích vzniká digitální mapa dat zobrazující kulturní aktivity, v Bratislavě probíhá výzkum o obnově nevyužívaných budov z dob komunismu, tzv. iconic ruins. Budapešť testuje možnosti, jak oživit náměstí nebo někdejší průmyslovou zónu, v Bělehradě každoročně běží týden architektury a v Praze jsme otevřeli knihovnu věcí… V letech 2016 až 2020 se tak koná více než 300 akcí, které přináší inovativní způsoby městského plánování a zapojují do něj místní obyvatelstvo.

 

Jak byste definovala město, kde dobře funguje sdílení? Co jsou třeba příklady toho, kdy sdílení pomáhá lidem?

Sdílení je dnes přirozenou součástí našeho městského života. Často jsme na něj dokonce tak zvyklí, že jej ani nevnímáme – společně si užíváme zeleň v parku a rozbalíme si deku na trávníku, sdílíme cestu do práce v ranní tramvaji, sedíme na městské lavičce, dýcháme ten samý vzduch… Mnozí z nás vyzkoušeli služby sdílení aut nebo bytů. Sdílení také pomáhá vždy, když věc nevyužíváme tak často, jak by si zasloužtila nebo se nám ekonomicky vyplatilo. V Goethe-Institutu jsme loni v květnu otevřeli experimentální prostor Knihovny věcí, ve které jsme nabídli k zapůjčení různé užitečné věci. Podařilo se nám inspirovat další takové knihovny v Česku a zároveň otevřít otázku, zda věc, kterou použijeme párkrát za rok, potřebujeme vlastnit nebo zda by šlo takový zmrzlinovač, vrtačku nebo šicí stroj sdílet mezi více lidmi.

Koho projekt oslovuje, jsou to jen mladší lidé?

Zaměřujeme se na všechny městské obyvatele a tedy na všechny generace – ve městech přece žijeme společně!

Shared Cities funguje v řadě zemí, jak je zajištěna koordinace, komunikace a sdílení zkušeností?

Naše “headquarters” jsou v pražské pobočce Goethe-Institutu, takže většina naší komunikace mezi 7 městy a 6 zeměmi probíhá hlavně virtuálně a pak na společných každoročních setkáních. Nejdůležitější prostor pro sdílení je náš web sharedcities.eu, kde shromažďujeme výsledky výzkumu a akcí v partnerských městech nebo také případové studie. Nabízíme je jako příklady dobré praxe a chceme jimi inspirovat další města.

SDÍLENÍ JAKO DOBROVOLNÁ VOLBA I NUTNOST

Je naší české mentalitě blízké sdílet? Jsou v tomto zahraniční obyvatelé jiní?

Česká republika a středoevropský prostor vůbec je zajímavý tím, že před rokem 1989 nabízel mnoho možností ke sdílení – společně jsme trávili volný čas na trávnících a prolézačkách na sídlištích, kolektivně v kroužcích, sdíleli jsme zvuky v panelácích, vyměňovali marmelády za okurky se sousedy, kupovali vajíčka ze zemědělských družstev… Otázkou samozřejmě je, do jaké míry šlo o volbu dobrovolnou, takže se není čemu divit, když – na rozdíl od západní Evropy – se někteří ke sdílení staví rezervovaně. Myslím, že se to ale postupně mění – potřeba sounáležitosti je nám všem společná. Fenomén sdílení ve středoevropském prostoru zkoumá skvělý časopis “Cities Magazine” našich polských kolegů z organizace Res Publika. První číslo Shared Cities magazínu se věnuje právě historii sdílení ve střední Evropě, teď 15. června budeme v Praze v Goethe-Insitutu křtít druhé vydání mapující současné formy sdílení v post-komunistických městech. V roce 2019 pak vyjde třetí a asi nejdůležitější číslo s příklady těch nejzajímavějších výsledků z našeho projektu a výhledem do naší urbánní budoucnosti.  

Které akce jsou v nejbližší době v plánu a co z toho můžeme okusit v Praze?

V Praze zrovna chystáme Shared Cities workshopy na konferenci reSITE 15-16. června, které budou otevřeny široké veřejnosti a s tím spojený launch druhého vydání Shared Cities magazínu ve čtvrtek 15. června v Goethe-Institutu – časopis se věnuje fenoménu sdílení ve středoevropském prostoru a v rámci jeho křtu bude zdarma k dispozici.

Může se člověk zvnějšku zapojit, a jak?

Určitě! Buď ve virtuálním světě, ve kterém jsme založili skupinu Shared Cities: Creative Momentum na Facebooku, kde najdete a můžete zároveň sdílet tipy na akce nebo články o rozvoji měst, sdílení nebo architektuře. Skupina je už teď plná skvělých lidí z celé Evropy a rádi přivítáme další členy. Pak je tu řada plánovaných akcí, ať už v Praze nebo pro ty, kdo cestují po evropských městech, tak v Bělehradě, Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Katovicích nebo ve Varšavě. Všechny minulé i plánované akce najdete v kalendáři akcí ve všech partnerských městech na našem webu. Těšíme se na všechny, kdo mají chuť měnit veřejný prostor a naše města!

 

Comments

comments

Vyhledat