Skautská pomoc propojí Linku seniorů se skautskými dobrovolníky

Junák – český skaut spojuje síly s organizací Elpida, která dlouhodobě provozuje celostátní bezplatnou Linku seniorů 800 200 007 a pomáhá jim s jejich potřebami. Pracovníci Linky budou telefonicky přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci www.skautskapomoc.cz přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

Jak pomáhají skauti a skautky v Česku?

– v Praze jsou zapojeni do www.pomahamepraze.cz (organizuje ČČK, Život 90, magistrát)

– skautské oddíly a střediska ze zapojují do pomoci ve svých obcích: roznáší infoletáky, šijí a distribuují roušky, míchají dezinfekci, nakupují seniorům potraviny nebo léky, donáší hotová jídla, organizují logistiku a call-centra pro přijímání poptávek pomoci

– celorepublikově se mohou jako jednotlivci zapojit do nového systému www.skautskapomoc.cz propojeného s Linkou seniorů organizace Elpida

„V současné době je naprosto zásadní, aby senioři a lidé z ohrožených skupin omezili v maximální míře osobní kontakt s ostatními. Jako skauti a skautky chceme přispět k jejich ochraně, a právě proto se pouštíme do podpory Linky seniorů. Doufáme, že si senioři postupně uvědomí riziko, nebudou mít obavy oslovovat Linku a budou důvěřovat pomoci našich skautských dobrovolníků,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. „Podstatou skautingu je pomoc druhým a starost o okolí, je proto přirozené, že skauti a skautky po celém Česku hledají cesty jak být prospěšní společnosti v krizové situaci, ať už v tomto celostátním projektu nebo v nesčetných lokálních“ dodává.

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. V čase koronavirové epidemie posílila významně svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky. Na Linku se mohou obrátit i hendikepovaní či vážně němocní, kteří se nachází v krizové situaci.

“Každý den teď volá přes padesát seniorů, kteří potřebují dojít nakoupit potraviny, drogerii či vyzvednout léky. Sami se ven bojí, většinou ani nemají žádné ochranné prostředky,” říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů, která pomoc koordinuje na celorepublikové úrovni. Pomáhají jí v tom informace z krajů, sociálních sítí, a nově i spolupráce s Junákem – českým skautem. Díky projektu Skautská pomoc mohou pracovníci Linky propojit volajícího seniora se skautským dobrovolníkem v jeho okolí.

Systém Skautské pomoci (www.skautskapomoc.cz) má celorepublikovou působnost a je postavený na propojování konkrétní poptávky seniora v konkrétním místě, kterou přijmou pracovníci Linky seniorů, a dospělých skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Ti se sami hlásí na jednotlivé úkoly a zavazují se k jejich splnění. Pomoc může být i pravidelná a dlouhodobá. Do systému se mohou registrovat pouze dospělí členové a členky Junáka – českého skauta ve věku 18 až 60 let. Při registraci mmj. se zavazují, že budou v maximální míře dodržovat pravidla bezpečné pomoci.
Během několika dní ho pro skauty vyvinula zdarma firma manGoweb a konzultacemi podpořila právnická kancelář Slaninová Vokál.

Výhodou Linky seniorů a Skautské pomoci je, že senioři mohou vyřídit vše po telefonu, nemusí umět pracovat s internetem a mít k němu přístup. Co Linka seniorům nabízí? „Dokážeme sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,” vysvětluje Bohatá a apeluje na to, že kvůli riziku přenosu nemoci je lepší, aby kdokoliv chce pomoci nechodil k seniorům přímo do bytu a nepodával si s nimi ruce. Dodává, že omezení kontaktů s ostatními neznamená, že senioři nemohou vůbec ven, třeba na zdravotní procházku, venčení psa nebo na zahrádku.
Linka spolupracuje i s organizací Život 90, která koordinuje dobrovolníky v Praze.
Bližší informace najdete na webu www.elpida.cz  a www.skautskapomoc.cz

Comments

comments

Vyhledat