Startuje Bienále Ve věci umění 2022

Marie Tučková, The Polyphonic Womb
Marie Tučková, The Polyphonic Womb

 

 

 

Bienále Ve věci umění 2022 vypráví příběhy o zranitelných tělech a neuspokojivých společenských uspořádáních, jež jsou závislá na jiných a navzájem neoddělitelných tělech, prostředích a infrastrukturách. Výstava začleňuje „menšinovou“ perspektivu dětí, tzv. neprofesionálních umělců a umělkyň, dospělých dětí a introvertních lidí i „neplnohodnotnou“ zkušenost chronicky nemocných, předčasně zemřelých a „monstrózních lidí“ jakožto aktérů, kteří jednají, tvoří a určují významy. Bienále se uskuteční od 21. července do 23. října 2022 v Galerii hlavního města Prahy, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. Výstava i veřejný program budou široké veřejnosti přístupné zdarma. Projekt divákům nabídne nové umělecké instalace, performance, komentované prohlídky a diskuse. Mezinárodní kurátorskou skupinu bienále tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz. Projekt pořádá tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

Bienále Ve věci umění 2022

 

Kurátoři*rky výstavy: Rado Ištok, Renan Laru-anPiotr Sikora a kolektiv tranzit.cz

Termín konání výstavy: 21. 7. – 23. 10. 2022

 

 Bienále Ve věci umění je součást projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě financovaného z Fondů EHP a Norska v programu Kultura.

Comments

comments

Vyhledat