Umění v prostoru zkrášluje vodní tok pražské Rokytky

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Mezinárodní sochařský Festival m3 / Umění v prostoru oživí městskou krajinu na území Prahy 8 a 9 v okolí toku říčky Rokytky. Ve veřejném prostoru vyroste třináct uměleckých děl od českých a zahraničních autorů, které bude pojit téma: BIOTOP. Vystavovaná díla zahrnující přírodní elementy a procesy představí laureát Chalupeckého ceny Jiří Černický nebo výtvarník Richard Loskot. Festival zahájí 29. 5. vernisáž v CAMPu – Centru architektury a městského plánování, kterou doprovodí diskuze s kurátory a umělci. Během tří dnů od 30. 5. do 1. 6. se uskuteční v libeňském Long Islandu a místech výstavy komentované prohlídky pro děti i dospělé a další interaktivní program. Celý festival potrvá do 30. 9. 2019.

Smyslem Festivalu m3 / Umění v prostoru je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit veřejný prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. V souvislosti s tím i nabourávání společenských a lokálních stereotypů a rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k problematice.

“Třetí ročník festivalu nese téma biotop. Díla, která přestavíme, v sobě budou nějakým způsobem integrovat přírodní procesy, které ovlivňují jejich povahu či strukturu. Mám na mysli počasí, denní dobu, vlhkost, světlo, mlhu, to vše může vést k postupné proměně nebo zániku díla. Nemusí jít o přímočarou citaci přírody, ve kterých se využijí přírodní materiály, mnohem více jde o hledání jakéhosi funkčního principu, který je schopen popsat, nebo odhalit určité aspekty fungování těchto fyzikálních procesů a především jejich vztahem ke společnosti a civilizačním otázkám,” říká kurátor festivalu Tomáš Knoflíček.

Za výběrem třinácti vystavujících umělců stojí kurátorské duo Libor Novotný a Tomáš Knoflíček.  Na jedné straně jsme vyzvali autory, s nimiž rádi spolupracujeme, a jejichž tvorba koresponduje s naším záměrem. Zároveň se ale pokoušíme překročit komfortní zónu, v tom smyslu, že nás na těchto autorech přitahuje určitá míra nepředvídatelnosti. Zkrátka, rádi se necháváme překvapovat a za důležitý považujeme i proces přivykání na určitou věc,” říká kurátor festivalu, Libor Novotný.

Lokalita: vodní tok říčky Rokytky
Pražského chodce zavede výstava na území Prahy 8 a 9, která je specifická především svojí vrstevnatostí, odlišnými typy urbanistických celků, zcela odlišnou zástavbu a hustotou osídlení. “Tyto čtvrti představují velmi pestrý vzorek toho, co lze označit za město či urbánní organismus, od standardní uliční zástavby, přes residenční čtvrti, sídliště, výrobní sféru, až po novou divočinu, periferie či tzv. ne–místa. Povětšinou jde také o čtvrti, které byly Prahou integrovány teprve v 19. nebo 20. století,
a jsou tak svědectvím expanzivního postupu města vůči svému okolí,” říká druhý z kurátorů, Tomáš knoflíček. Příznačné je pro ně také to, že jimi protéká říčka Rokytka, podél které budou umělecké instalace rozmístěny. “Rokytku chápeme jako symbolický leitmotiv celého festivalu. Je nám sympatická pro svou nevyzpytatelnost a ochotu rozlévat se často ze svého břehu a zároveň slouží i jako symbol podmanění přírody člověkem. Jako třeba Elsnicovo náměstí, kde byla násilně skryta
pod povrch,” dodává Knoflíček.

Vystavující umělci
Adam Vačkář | Rudolf Samohejl | Eliška Perglerová | Oldřich Morys | Richard Loskot | Jaroslav Kyša | Martin Kubica | Petra Hudcová | Daniel Hanzlík | Gregor Eldarb | Jiří Černický | cosa.cz – Markéta Mráčková | Barbora Šimonová

Festival m3 / Umění v prostoru 2019
29.5. – 30.9. 2019
Téma: Biotop
Kurátoři: Tomáš Knoflíček a Libor Novotný

Comments

comments

Vyhledat