V Praze vznikne nový kulturní dům

repro Vzlet
repro Vzlet

Bývalé sokolské kino Vzlet v pražských Vršovicích se po rekonstrukci promění v nové pražské kulturní centrum. Jeho otevření je naplánované na jaro 2021. „Nový“ Vzlet vzniká unikátním spojením tří renomovaných kulturních pražských organizací – divadla Vosto5, barokního orchestru Collegium 1704 a vršovického Kina Pilotů. Na podporu Vzletu probíhá do 15. prosince 2020 crowdfundingová kampaň na platformě Donio. 

 

Programově chce být Vzlet nejen významnou pražskou a českou kulturní institucí, ale má ambici hrát důležitou roli i v mezinárodním měřítku. Tak by se dal shrnout záměr Vzletu, který se znovuotevře na jaře 2021. Před samotným otevřením centra byla v listopadu spuštěna na platformě Donio crowdfundingová kampaň „Připravit ke startu, pozor: Vzlet!“. Jejím prostřednictvím přispívá veřejnost na otevření Vzletu, konkrétně na zakoupení zvukového a světelného vybavení sálu a na vybavení kavárny. Kampaň je naplánována do poloviny prosince 2020, doteď lidé přispěli celkem přes 700 000,- Kč. 

Budova Vzletu – původní prvorepublikové kino ve Vršovicích – byla během své téměř stoleté existence prosperujícím biografem, zchátralým skladem filmového archivu i multifunkčním kulturním prostorem. Poslední roky zůstávala nevyužitá. Nyní prochází závěrečnou rekonstrukcí a čeká na svůj start v roce 2021, kdy bude otevřen jako nové kulturní centrum třemi renomovanými partnery – originálním autorským nezávislým divadlem Vosto5, světoznámým pražským barokním orchestrem Collegium 1704 a tradičním vršovickým Kinem Pilotů.

 

„Na první pohled by se mohlo zdát, že za normálních okolností je Praha zahlcena kulturními aktivitami všeho druhu a jen obtížně bychom hledali prostor pro rozvoj nových smysluplných projektů. Při bližším pohledu však zjistíme, že téměř veškeré významnější kulturní dění v Praze je vázáno na oblast turistické zóny středu města a obrovský historický potenciál širšího centra, natož městských periferií, zůstává zcela nevyužit. Přitom čtvrti jako Vinohrady nebo Vršovice mají fascinující historii a nezaměnitelný genius loci. Jsem přesvědčen, že na rozhraní těchto dvou městských částí nově vznikající kulturní centrum, nabízející špičkové umění a široce rozkročený kulturní program, má potenciál stát se nepřehlédnutelným bodem na kulturní mapě Prahy.“  

Václav Luks, zakladatel a umělecký vedoucí Collegia 1704

 

„Máme nápady, máme tým, máme s městskou částí uzavřenou nájemní smlouvu, ale zatím nemáme dost prostředků na adekvátní technické vybavení Vzletu. Dnešní divadlo, ale vlastně všechno živé umění včetně hudby, je do značné míry opřené o využití nákladných scénických technologií jako je světelná a zvuková aparatura nebo video vybavení. Obracíme se proto na naše diváky a příznivce, aby nám s tím pomohli. My to stejně chystáme primárně pro ně, takže s jejich pomocí bude Vzlet náš společný!“

Petr Prokop, ředitel Vzletu, člen divadla Vosto5

 

„Vzlet pro nás představuje příležitost posílit statut Vršovic, kde provozujeme naše Kino Pilotů, jako jednoho z pražských center nezávislé kultury. Spojením podobně naladěných partnerů s hlubokou znalostí různých oblastí umění navíc vzniká třaskavá směs umožňující neustálý zrod originálních nápadů a projektů.“

Jan Macola, provozovatel Kina Pilotů

Vzlet bude vyznávat otevřenou dramaturgii. Vedle vlastní produkce chce aktivně vyhledávat a koprodukovat kvalitní kulturní projekty, které budou zapadat do celkového programového a dramaturgického zaměření kulturního centra. Bude se jednat o divadelní představení divadla Vosto5 a dalších programově spřízněných divadelníků, koncerty nejen vážné hudby (mj. také veřejné zkoušky a koncerty spoluzakládajícího Collegia 1704), festivaly, projekty zaměřené na umělecké vzdělávání, významné společenské a kulturní akce, konference i projekty ve veřejném prostoru. Vzlet se otevře pod vedením divadelního producenta a člena divadla Vosto5 Petra Prokopa. Garanty jednotlivých programových linek, které budou vytvářet dramaturgickou osu Vzletu, jsou osobnosti české umělecké scény: dirigent Václav Luks a hudební producentka Veronika Hyksová za hudební sekci Vzletu, režisér a scénárista Jiří Havelka a dramaturgyně Marta Ljubková za divadelní sekci, dramaturg, herec a moderátor Ondřej Cihlář jako garant talkshows a provozovatel Kina Pilotů a filmový producent Jan Macola jako garant sekce přednášky, věda a média. 

 

www.vzlet.cz 

www.donio.cz/kestartuvzlet 

 


Vosto5 je divadlo se širokou škálou autorských produkcí. Po celou dobu své téměř 25leté existence hledá svou tvorbou nové cesty pro skutečně živou komunikaci s divákem. Zkoumá, jak diváky aktivizovat, jak je organicky propojit s proměnlivou, živou a pomíjivou strukturou divadelního představení a vtáhnout je nad běžnou míru vnímání.

www.vosto5.cz 

 

Pražský barokní orchestr a vokální ansámbl Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem se za patnáct let své existence etablovaly mezi absolutní světovou špičku ve svém oboru. Pravidelně hostují na světových pódiích, jakými jsou Salzburger Festspiele, Elphilharmonie Hamburg, Concertgebouw Amsterdam, Berliner Philharmonie ad. V sezónách 2018–21 je Collegium 1704 residenčním souborem Opéra Royal ve Versailles. 

www.collegium1704.com

 

Vršovické Kino Pilotů, které bylo znovuotevřené v roce 2016, navazuje na tradici stejnojmenného kina ze 30. let a Kina Zahrádka založeného už v roce 1908. Tři sály Kina Pilotů umožňují hostit filmy všech typů a žánrů, kdy jediným limitem výběru je vkus jeho dramaturgů a zpětná vazba publika.

www.kinopilotu.cz 

 

Comments

comments

Vyhledat