VANS chce vyrábět z odpovědných zdrojů a recyklovaně

Společnost Vans, která je originální sportovní značkou a globální ikonou expresního vyjádření, dnes ohlásila nové globální závazky vůči udržitelnosti životního prostředí a odpovědnosti, které dodrží do roku 2030. Vans začne vytvářet oběhové produkty a systémy využívající obnovitelné a recyklované materiály. To má snížit množství odpadu a zajistit využití starých produktů, aby se nedostávaly na skládky. 

 

Cílem společnosti Vans je umožnit kreativní vyjádření podporou ducha „Off The Wall“, který vychází ze skutečného sebevyjádření sebe sama. V rámci závazku společnosti Vans inspirovat kulturu mládeže si společnost Vans uvědomuje naléhavost přesunout se k oběhovým produktům, jež uvedou do praxe systémy omezující množství odpadu. Zároveň tím Vans pomůže Organizaci spojených národů dosáhnout cíle 12 udržitelného rozvoje: zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu. 

 

„Ve společnosti Vans věříme, že udržitelnost začíná u nás všech, ale lze ji dosáhnout jedině v součinnosti,“ uvedl Kim Matsoukas, senior manažer udržitelnosti ve společnosti Vans. „Vans ze všech sil podporuje kreativní sebevyjádření. Jako cílevědomá společnost, která je zakořeněna v kultuře mládeže, využíváme našeho závazku udržitelnosti, abychom vyhledali nová řešení, jež mají přetvořit životní cyklus našich produktů a ochránit životní prostředí pro budoucí generace. Čeká nás mnoho práce, se kterou nám pomůže naše rodina Vans i partnerství s PUR Projet, Terra Genesis a dalšími předními organizacemi chránícími životní prostředí. Těchto cílů chceme dosáhnout do roku 2030, a vytvořit tak lepší budoucnost pro životní prostředí, naše komunity a naši planetu.“

 

Abychom takové udržitelnosti do roku 2030 dosáhli, mezi naše závazky patří:

 

Aby nejvíce používané materiály byly 100% obnovitelné, odpovědně získávané nebo recyklované.

Do roku 2030 bude 100 % hlavních materiálů používaných společností Vans odpovědně získávaných, obnovitelných nebo recyklovaných, a to včetně pryže, bavlny, kůže a polyesteru. Kromě toho se společnost zavazuje omezit uhlíkové emise o 43 %, a to následovně:

  • Do roku 2025 omezit průměrný dopad námi hlavních používaných materiálů o 35 %.
  • Do roku 2025 používat 50 % recyklovaného polyesteru.
  • Do roku 2025 používat 100 % udržitelně pěstované bavlny.

 

Snížení emisí uhlíku o 30 %

Společnost Vans bude do roku 2030 používat obnovitelné, recyklované a odpovědně získávané materiály, které budou tvořit 85 % všech používaných materiálů. V kombinaci s dalšími programy, jako je spolupráce s dodavateli při zavádění obnovitelné energie do našeho dodavatelského řetězce, pomůže přechod na obnovitelné, recyklované a odpovědně získávané materiály společnosti Vans dosáhnout svého cíle 30% absolutního omezení emisí uhlíkových plynů dle výchozího bodu (rámec 3) stanoveného v roce 2017. To zahrnuje:

  • Vedení a rozšiřování obnovitelných zemědělských praktik na farmách a rančích produkujících pryž, bavlnu a kůži a následné používání těchto materiálů v našich produktech.
  • Prozkoumávání organických alternativ s menším dopadem na životní prostředí, než který mají syntetické materiály na bázi ropy. 
  • Přeměnu panenského polyesteru používaného v naší obuvi, oblečení a doplňcích na obnovitelné zdroje.

 

Eliminace všech plastových balení na jedno použití

Společnost Vans se zavázala do roku 2025 eliminovat všechny plastové obaly na jedno použití a omezit odpad v každém bodě svého obchodního modelu. To zahrnuje:

  • Žádné plastové nákupní tašky v našich prodejnách do roku 2021.
  • Zbývající obaly budou minimalizovány a budou pocházet z udržitelných zdrojů a budou určeny k další recyklaci.

 

Využívání obnovitelné energie ve 100 % vlastních a provozovaných zařízeních do roku 2025.

Vans pracuje na přeměně všech vlastních a provozovaných zařízení, aby do roku 2025 využívaly 100% obnovitelnou energii. Tento přechod jsme započali v roce 2017 instalací solárních panelů o výkonu 1 MW v našem ústředí, a dosáhli tak platinové certifikace LEED, což je jeden z nejvyšších standardů udržitelných budov na světě. Tento závazek platí i mimo naše ústředí – cílem je, aby všechna vlastněná či provozovaná zařízení do roku 2025 využívala obnovitelnou energii. 

 

Když přijde na tvorbu oběhovosti, společnost Vans si cení kolektivního úsilí a spolupráce celé rodiny Vans, počínaje zaměstnanci a partnery a konče sportovci, ambasadory a zákazníky. Svých cílů udržitelnosti si přejí dosáhnout i naši blízcí partneři, včetně firmy Terra Genesis, která vyrábí obnovitelnou pryž, a firmy Indigo Ag, která nám dodává bavlnu. 

 

Zatímco usilujeme o lepší, udržitelnější budoucnost, vyzýváme vás, zákazníky, abyste navštívili naše stránky vans.com/sustainability, kde můžete sledovat náš pokrok v plnění cílů udržitelnosti a zjistit více informací o iniciativách, které podporují závazek společnosti Vans chránit životní prostředí pro budoucí generace. 

 

Abychom si připomněli Den Země, budou mít členové rodiny Vans příležitost podělit se prostřednictvím věrnostní aplikace o to, jak vytváří pozitivní dopad na naše životní prostředí. Každý příspěvek obdržený před 2. květnem bude zařazen do slosování. Vybereme jednoho člena rodiny Vans, který obdrží cenu, včetně celního kódu pro PET. Další informace naleznete ve věrnostní aplikaci Vans Family.

 

Společnost Vans v Evropě uzavřela partnerství s neziskovou organizací SOLES4SOULS, která vytváří udržitelné pracovní pozice a poskytuje úlevu prostřednictvím bezplatné distribuce obuvi a oblečení po celém světě. Zúčastněné prodejny poskytnou zákazníkům příležitost přinést už nepoužívané boty, kterým pak bude vdechnut nový život prostřednictvím vyhrazeného programu na pomoc tvrdě pracujícím podnikatelům k vybudování malých podniků prostřednictvím prodeje dotované obuvi. Hlavním cílem této iniciativy je přerušit koloběh chudoby. ​

Comments

comments

Vyhledat