Ve Studiu Bubec začíná výstava Roberta Vlasáka – Engine

Ve Studiu Bubec bude k vidění každý všední den od 4. listopadu do 2. prosince 2022 výstava Roberta Vlasáka – Engine.

O výstavě vytvořené pro Galerii Bubec uvádí autor:

 „Projekt Engine tematizuje distribuci informací probíhající pomocí archaických technologických prostředků. Instalace pracuje s překonanými, ale stále funkčními technologiemi a specializuje se na komunikační prostředky, které nemají osobní charakter. Jsou to výstrahy a urgentní sdělení s rychlou, intenzivní přímočarou a celoplošnou účinností. Houkačky, klaksony, sirény, tlampače, rozhlasy po drátě. Stroje na zvuk, které mají specifickou nepřikrášlující, ale přitažlivou estetiku, vycházející z jejích funkce. Instalace pracuje se zařízeními navrženými pro výkon, akustický tlak. Pomocí současných elektronických systémů a interakce je ale možné je přimět ke spolupráci, díky níž vytvářejí akustické a vizuální prostředí a tím navozují specifické situace.“


O autorovi – Robert Vlasák

Přestože Robert Vlasák s Janem Krtičkou vede na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem ateliér s názvem Přírodní materiály, jeho vlastní tvorbě dominují technické objekty. Významově se ale k přírodě v hlubší rovině obrací. Pomocí vlastnoručně zkonstruovaných mechanismů smyslově zpřítomňuje základní fyzikální jevy z oblasti fyziky kapalin, pevných látek, plynů a často elektrických jevů. Vedle vizuální stránky pracuje i se zvukovou stránkou – zvýrazňuje například zvuky doprovázející elektrické děje.

Vlasák neužívá nejnovější technologie a neoslovuje ho high-tech dokonalá estetika. Umělecký postoj mu dovoluje přistupovat k vědě a technice z intuitivní pozice, vytvářet díla jejichž měřítkem je vlastní síla, intuice a dosažitelné technické prostředky. Oproti spektáklu je tu charakteristická skromnost projevu, přibližující se DIY estetice, lehká ironie s níž autor odhaluje v zásadě prosté mechanismy. I když se za  Vlasákovými instalacemi skrývá dlouhá předchozí zkušenost a  intenzivní uvažování a experimentování, výsledek často působí záměrně lehce až náhodně. V instalacích jsou často začleněny použité (recyklované) předměty – například staré reproduktory a další běžně užívané věci.

Více informací na Facebookových stránkách studia.

Comments

comments

Vyhledat