Ve Ville Pellé společně vystavují Vladislav Mirvald a Jan Kaláb

Mirvald Kaláb – KÓD GEOMETRIE

Vila Pellé,Pelléova 91/10, 160 00 Praha 6

3. 8. – 26. 9. 2021

KÓD GEOMETRIE – Mirvald & Kaláb

Vladislav Mirvald a Jan Kaláb dešifrují Kód geometrie.Galerie Villa Pellé připravila ve spolupráci s Museem Kampa na srpen a září umělecké setkání dvou výtvarníků, kteří se nikdy nepotkali a dělí je několik generací i rozdílná tvůrčí východiska a zkušenosti, ale spojuje je fascinace geometrií, jejíž pravidla a řád platí nejen ve světě výtvarného či technického zobrazení. Tento kód spojuje letos přesně stoletý vesmír namnoze neprávem trochu opomíjeného, leč originálního a vynikajícího lounského konkretisty Vladislava Mirvalda s dynamickým světem organické abstrakce Jana Kalába.

Kód geometrie

Název výstavy asociuje tajný kód, ve skutečnosti jde o jazyk, jemuž rozumí veškerá pozemská civilizace. Každý ví, co jsou kruhy, čtverce a trojúhelníky. Geometrické tvary s naší kulturou procházejí už od antiky, a už od té doby jsou nejen funkční pro mnohé vědy a praktické obory, ale mají i svou vlastní symboliku. Bod je jedinec, kruh slunce, čtverec země a trojúhelník bůh… Ještě na počátku dvacátého století se v umění rané moderny v geometrii zjevovala duchovní struktura, čistá krása a univerzalita. Pro neokonstruktivní vlnu šedesátých let šlo spíše o vyvážení exprese a emocionality materiálové abstrakce a pozitivní pohled na civilizaci v dekádě prodchnuté existencialismem. Umělci profitují z vědeckých představ o prostoru a čase chápaném jako kontinuum, které lze ohýbat a deformovat. Převzali leccos z důsledků Einsteinovy obecné teorie relativity, podle níž není architektura prostoročasu plochá a lineární, ale dynamická a zakřivená. Co v geometrickém kódu vidí současné umění? Kyberprostor, vibrující vesmír a stálý živoucí konflikt mezi chaosem a řádem… Ve Ville Pellé se setkávají dva světy spojené jedním kódem, dnes už stoletý vesmír Vladislava Mirvalda a kontinuum Jana Kalába, umělce vycházejícího z univerza umění ve veřejném prostoru.

text: Martina Vítková

Comments

comments

Vyhledat