Ve Vitra Campusu se dokončuje nová zahrada Oudolf Garten

Oudolf Garten_Vitra
Oudolf Garten_Vitra

Projednou v kampusu Vitra ve Weil am Rhein nevyrůstají budovy, ale rostliny: 4000 m2 zahrady navržené v roce 2020 Pietem Oudolfem se rozkládá mezi VitraHaus a výrobní halou od Álvara Sizy a je nyní v plném květu. Zahrada, jejímž autorem je holandský designér Piet Oudolf, byla ve Vitra Campus ve Weil am Rhein založena v květnu 2020. Tato umělecky poskládaná divočina pokvete od léta do raného podzimu 2020.

Holanďan Piet Oudolf je pokládán za průkopníka generace zahradních designérů, kteří na konci 80. let začali zpochybňovat konvenční přístup. Tradiční způsob zakládání zahrad se jim zdál příliš dekorativní a náročný na pracovní sílu i zdroje. Místo toho začali používat nenáročné trvalky, keře a křoviny, traviny a divoké květiny, které byly jako zahradní rostliny dlouho ignorovány, a upřednostňovali také nekonvenční prostorové rozmístění výsadby. Oudolf se nevnímá jako zakladatel hnutí. „Nechávám na druhých, aby řekli, kdo jsem. Pro některé lidi jsem prostě jen zahradník,“ říká věcně. Nicméně to je zahradník, jemuž bylo v posledních desetiletích svěřeno vytvoření veřejných zahrad po celém světě, včetně zakázky pro Hauser&Wirth Somerset, Serpentine Gallery či Benátské bienále, a jehož projekt High Line v New Yorku přinesl nový pohled a debatu o zahradách ve městě.

„V prvních desetiletích rozvoje Vitra Campus jsme se krajinným designem nezabývali. Teprve když jsme začali propojovat severní a jižní část kampusu a zadali projekty Álvaru Sizovi (Siza Promenade) a Guntheru Vogtovi, jsme udělali první zásahy do krajiny. Zahrada Pieta Oudolfa přidala kampusu čerstvý rozměr a návštěvníkům nabídla nový, neustále se proměňující zážitek,“ vysvětluje Rolf Fehlbaum, emeritní předseda Vitra.

Oudolfovým projektům je společné to, že krajina působí divoce a nezkroceně, ale v daném tvaru by bez důkladného plánování nemohla fungovat. Jeho designy si hrají s určitými společenskými představami o divočině. „Vlastně se jen snažím přeměnit lidské fantazie ve skutečnost,“ říká Oudolf. Jeho zahrady však vůbec divoké nejsou. Spíš se snaží dosáhnout vyvážené kompozice nebo „komunity“, jak sám říká, rostlin s různými silnými a slabými stránkami a odlišnými obdobími květu a životních cyklů, takže jeho zahrady poskytují smyslový zážitek po celý rok a zdůrazňují tlení stejně jako období hlavního květu.

To si žádá důkladnou organizaci včetně přesného časového harmonogramu a intenzivního hledání vhodných rostlin, a samozřejmě také tradiční schéma výsevu, které v případě Pieta Oudolfa vypadá jako hotové umělecké dílo. To stejné lze říct o výkresu, který tvoří základ Oudolfova projektu pro Vitra Campus. Bylo zde použito na 30000 rostlin, včetně druhů s tak tajuplnými názvy jako Persicaria amplexicaulis ‚Alba‘, Echinacea pallida čili třapatkovka bledá, či Molinia neboli bezkolenec. Ty tvoří rámec zahrady, která se do značné míry rozkládá mezi budovami, ale současně odmítá sloužit jako pouhá dekorace okolní architektury. Namísto toho krajina zahrady budovy doplňuje a dodává jim nové perspektivy, jak sám Oudolf zdůrazňuje. Cílem zahrady je odvést návštěvníkovu pozornost od budov k zemi a navodit stav inspirující dezorientace. Návštěvník bloumá mezi rostlinami po vinoucích se cestičkách a marně hledá přísnou geometrii s rovnými liniemi a jasným ústředním bodem. „Nechci, aby lidé zahradou jen procházeli, ale spíš, aby se v ní ztratili,“ říká Oudolf, který by rád návštěvníkům zahrady navodil stejné zážitky, jako zažívá on: a to především setkání, které je jak estetické, tak emotivní.

Piet Oudolf, bývalý barman a prodejce ryb, vnímá rostliny jako něco víc než organickou hmotu, kterou používá ke zkrášlení svých zahrad. Jeho vztah se světem rostlin hraničí s obsesí, jak sám říká. Odbornými znalosti se vyrovná botanikovi, ale používá je na způsob divadelního režiséra. „Rostliny vnímám jako osobnosti, které mohu využít a rozmístit podle jejich vzhledu a chování. Každá z nich „hraje“ sama o sobě, ale nakonec z toho musí vzniknout zajímavá hra.“

Od roku 2020 se ve Vitra Campus i včelaří: úly jsou umístěny vedle Oudolf Garten a jejich populace by měla v blízké budoucnosti dosáhnout šesti včelstev. Včelaření probíhá kombinovanou metodou, která včelám umožňuje vytvářet si ve spodní části úlu přirozené plástve.

O včelstva se starají dva zaměstnanci Vitra – profesionální včelaři. Úly jsou opatřeny barevným, přírodním a ekologickým nátěrem a návštěvníci kampusu jsou žádáni, aby se nepřibližovali na vzdálenost menší než potřebnou pro pořízení fotografie.

 

Comments

comments

Vyhledat