Veronika Holcová vás v Trafo Gallery provede Očistcem

Trafo Gallery srdečně zve na nově připravovanou sólovou výstavu umělkyně Veroniky  Holcové, která představí malby i kresby prolínající dva odlišné výrazové světy autorky.  Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. března od 19:00 hod. v Trafo Gallery. Komentovaná  prohlídka spolu s křtem publikace k výstavě se uskuteční ve středu 10. dubna od  18:00. Prvních dvacet výtisků bude doplněno o autorskou kresbu. Výstava vznikla  v kurátorské spolupráci s Petrem Vaňousem. Více informací najdete na  trafogallery.cz.  

Malířské a kresebné dílo Veroniky Holcové roste z asociací. Automatický rozběh a rytmus  asociačních řetězců vyjádřených barvou, kresbou či otisky malířských nástrojů je v určité  fázi samovolného bujení zastavován a korigován autorčinou obrazotvorností. Do  proměnlivého, „tekutého“ rámce jsou vplétány znaky, symboly, věcné i zvířecí atributy a  rozmanité postavy, které se tu stejně tak zjevují, jako mizí. Jejich status je mnohoznačný už v jejich přítomném rozostření. Vše tu prochází jakousi zneklidňující transformací.  

V každém díle se prolínají dva odlišné výrazové světy: dynamický, tvořený asociacemi, a  statický, zastoupený figurací. Každý obraz a každá kresba rozvíjí určitý děj či dějovost,  která má buď jasně stanovené epicentrum, symetrickou monumentalitu, nebo diváka  zahlcuje záměrnou exaltovanou nepřehledností. Rovina obrazu připomíná snové nebo  klimatické situace, které se neustále proměňují a v nichž je oblačnost někdy  transparentní, krystalicky jasná, jindy dramaticky plastická, vždy však navýsost iluzivní a  ve své iluzivnosti nestabilní.  

V názvu výstavy Analýza očistce je přítomen odkaz na obraz Očistec, velkoformátovou  malbu, v níž se malířská rovina proměňuje v topografii tranzitního průletu mezi  symbolickými polaritami pekla a ráje. Ocitáme se v kulturním a civilizačním prostoru, který je definován určitými etickými principy, jejichž osy nám symbolicky a metaforicky  vymezují hranice našeho vnímání. Pokud bychom chtěli tento „prostor“ racionálně uchopit – metodicky analyzovat, bude nám neustále unikat, protože jeho skupenství i  rozhraní není stabilní. Očistec je metafora proměny, která má nejblíže právě ke klimatické  situaci. Analyzovat proměnu lze pouze analogicky, prostřednictvím obrazného jazyka  v jeho pohybu. Je to právě pohyb, který propůjčuje iluzi obrazů Veroniky Holcové onen  ireálný, ambivalentní rys, kde pevné se roztéká a tekuté tuhne, anorganické ožívá a  organické krystalizuje, kde barevné a třpytivé zlověstně svádí zrak a odplácí zvědavost  jedem poznání. Očistec je chaos před polarizací, respektive uprostřed polarizace, místo  nových nadějí i nenávratných pádů. Kdyby místo! Spíše mlhovina, pára ze žhavého  magmatu. Geologicky nespolehlivý, nejasný a nepřehledný terén, který se může  vytvarovat v cokoli. V očistci je směr dočasně ztracen. Objeví se až poté, co do něho vstoupí divák. 

VERONIKA HOLCOVÁ: ANALÝZA OČISTCE

8. 3. – 21. 4. 2024

Trafo Gallery

Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous
FB událost vernisáže: https://fb.me/e/3cDcWHmg8

  

VERONIKA HOLCOVÁ (*1973, Praha) studovala v letech 1993–2000 na Akademii  výtvarných umění v Praze (ateliér kresby – J. Svobodová, ateliér malby – B. Dlouhý, V.  Skrepl, ateliér grafiky – V. Kokolia). Od roku 1997 proběhla řada jejích samostatných  výstav v České republice i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých a  veřejných sbírkách v České republice, Slovensku, Kanadě, Švýcarsku, Itálii, Německu,  Francii, Velké Británii, Číně a USA. V roce 2015 založila a do roku 2019 jako kurátorka vedla  galerii G1718 na České ambasádě v kanadské Ottawě. Roku 2015 vyšla v nakladatelství  Trigon kniha jejích kreseb Na dosah ruky s texty pěti spisovatelů. V současné době se  podílí na programu galerie v Prostoru Olga ve Strašnicích.

Comments

comments

Vyhledat