Víme, co chystá Galerie hlavního města Prahy na rok 2023

Marie Lukáčová: Orla / Foto © Galerie hlavního města Prahy
Marie Lukáčová: Orla / Foto © Galerie hlavního města Prahy

Výstavní program Galerie hlavního města Prahy pro rok 2023 je charakterizován větší mírou tematických výstav, které si vyžádaly delší přípravu a jejichž čas přichází nyní. Miroslav Petříček: Myšlení obrazem je projekt klíčový, který přinese zcela odlišný pohled na současnou domácí tvorbu, než bývá v galeriích obvyklé, a zaměří se na analýzu vizuálního jazyka a způsoby jeho působení na diváka. V programu nechybí další dvě silné ženské osobnosti, které nemohou být kontrastnější – Jitka Svobodová, osobnost kontemplativní a ve svém výrazu programově subtilní, a Margita Titlová, jejíž práce nás pohlcují vírem energie. Dlouhodobý zájem o starší experimentální tvorbu entokrát zastupuje autor mezinárodního věhlasu, Dragoljub „Raša“ Todosijević, který spolu s Marinou Abramović patří k nejvýraznějším umělcům bývalé Jugoslávie a dnešního Srbska.

Ján Mančuška, Odlesk, 2008 / Foto © Galerie hlavního města Prahy

MIROSLAV PETŘÍČEK: MYŠLENÍ OBRAZEM

říjen 2023 – leden 2024, Městská knihovna

Miroslav Petříček je předním českým filozofem a estetikem, který se po desítky let systematicky zabývá reflexí vizuálního umění. Své myšlenky o aspektech jazyka umění shrnul v množství textů, mimo jiné v knize Myšlení obrazem, která se stala hlavním impulzem pro vznik této výstavy. Naším nejvýznamnějším cílem je poukázat na zásadní vklad Miroslava Petříčka do vývoje českého výtvarného umění a pokusit se názorně vyjádřit klíčové myšlenky, o které se opírá jeho filozofický diskurz. Základem je konstatování, že setkání s obrazem je událost.

JITKA SVOBODOVÁ: RETROSPEKTIVA

duben–srpen 2023, Městská knihovna

Pro jednu z nejatraktivnějších výstavních síní v České republice připravujeme první retrospektivní výstavu legendární výtvarnice Jitky Svobodové. Její celoživotní tvorbu bylo možné charakterizovat několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, oproštěnost, koncentrovanost, čas. Každý z nich shrnuje obrovské množství dalších sdělení a možných výkladů.

Margita Titlová Ylovsky, Bez Názvu, 1984 / Foto © Galerie hlavního města Prahy

MARGITA TITLOVÁ – PURPUROVÁ VERTIKÁLA

únor–květen 2023, Dům U Kamenného zvonu

Margita Titlová je akční umělkyně, performerka, autorka instalací, výtvarná pedagožka a experimentátorka v oblasti propojení zvuku, přístrojových záznamů a výtvarných technik. Na počátku své tvorby v osmdesátých letech realizovala minimalisticky založené akce v přírodě a performance v interiéru, jejichž měřítkem bylo její vlastní tělo. Investice energie do finálního díla pro ni zůstala charakteristická dlouhodobě i v období velkoformátových rituálně realizovaných kreseb. Exotičnost a znakovost v nich je silně osobní a neodvozená od známých zdrojů.

DRAGOLJUB „RAŠA“ TODOSIJEVIĆ

červen–září 2023, Dům U Kamenného zvonu

Dragoljub „Raša“ Todosijević (* 1945) je srbský umělec patřící do první generace neoavantgardních umělců tzv. nové umělecké praxe sedmdesátých let. Společně s Marinou Abramović patří k nejvýraznějším umělcům bývalé Jugoslávie a dnešního Srbska. Témata a strategie Todosijevićových děl ze sedmdesátých let odpovídají zájmům našich umělců (Petr Miler, Petr Štembera a Jan Mlčoch) o práci s vlastním tělem v politickém smyslu. Jeho pozdější konceptuální práce se vztahují k rudimentálním otázkám historie a našemu vztahu k ideologiím v nejširším smyslu.

MYSLET FILMEM

listopad 2023 – leden 2024, Dům U Kamenného zvonu

Výstavní projekt Myslet filmem přenese filmovou teorii, analýzu a řeč do prostoru galerie. Film, samostatný umělecký projev, se stal zdrojem inspirace pro současné vizuální umělce. Výstava a doprovodný katalog pracují s dekonstrukcí filmových pásů a jednotlivými ukázkami ze zásadních snímků, které ovlivnily vizualitu výtvarného umění. Výstava neopomene ani nedílnou složkou filmu, kterou je zvuk.

Karel Otto Hrubý: Taneční mistr / Foto © Galerie hlavního města Prahy.

KAREL OTTO HRUBÝ

březen–květen 2023, Dům fotografie

K. O. Hrubý (* 1916, †1998) byl významnou osobností soudobé české fotografie, pedagogem, kurátorem a recenzentem výstav, autorem literatury o fotografii, organizátorem přednášek, dílen a výstav v oblasti amatérské fotografie. Koncepce výstavy vychází z hlavních tematických oblastí a názorových okruhů fotografického díla K. O. Hrubého. Soustřeďuje se jak na jeho počátky, kdy navazoval na tradice české meziválečné avantgardní fotografie, tak na hlavní etapy jeho fotografické produkce, jejíž tematický záběr byl velmi široký.

Jaroslav Beneš, Bez Názvu, 2000 / Foto © Galerie hlavního města Prahy

JAROSLAV BENEŠ

červen–říjen 2023, Dům fotografie

Jaroslav Beneš (* 1946) začínal jako divadelní fotograf v plzeňském divadle Alfa. Později se stal archivářem a fotografem Pražských vodáren. Je spoluzakladatelem hned několika fotografických sdružení (Aktiv volné fotografie, 1989; Pražský dům fotografie, PHP, 1991; Český dřevák, 2000). Nejznámější je jeho dlouhodobý cyklus fotografií z pražského metra, kde jsou námětem především architektonické detaily podzemky a kompozice světla, jeho průniky a „animace“ ve vyprázdněném prostoru. Dále je autorem sérií pracujících s dalšími architektonickými celky jako pařížská čtvrt Défense, průmyslová oblast v Katowicích či vila architekta Otty Rothmayera.

OSTROVY SNŮ

listopad 2023 – únor 2024,  Dům fotografie

Vystavující autorky: Marie Lukáčová a Pauline Jardin Courniere

Výstava představí výpravná a divácky přitažlivá díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu. Na příkladech tvorby umělkyň zabývajících se z různých aspektů primárně ženskou tematikou se bude zabývat problematikou propojení pohyblivého obrazu s reálným prostředím v komplexních video-objektových instalacích. Ve výpravných video-projekcích s rozsáhlými doprovodnými instalacemi, zahrnujícími objekty, kresby a další umělecké formáty, bude prezentována problematika zásadních období života ženy v aktuální éře digitálních sítí, posthumanismu a globálních ekologicko-sociálních krizí.

VÁCLAV POŽÁREK

duben–leden 2023, Zámek Troja

V trojském zámku se představují výrazné sochařské osobnosti napříč generacemi, které jsou v zahradách a některých interiérech prezentovány po celou sezónu otevření objektu. Východiskem této koncepce je propojení barokního interiéru a exteriéru a současného uměleckého díla.

BIOTROJA

celý rok, Zámek Troja a jeho zahrady

Počátkem roku 2020 vznikla jako reakce na situaci životního prostředí a klimatu obecně myšlenka dlouhodobého projektu BIOTROJA. Koncepce odkazuje na možné formy interakce a sbližování mezi uměním a přírodními vědami na pozadí klimatických změn. Zámek Troja s rozlehlou zahradou a bezprostředním okolím břehů Vltavy, Botanické a Zoologické zahrady nabízí dobrou příležitost pro lokální i mezinárodní dialog odborníků, laiků, ale i pro místní komunitu zajímající se o výtvarné umění, hudbu, přírodní a humanitní vědy a ekologii.

BÍLKOVA VILA

V Bílkově vile je od roku 2022 nainstalována nová stálá expozice, kterou připravili Martin Krummholz a Magdalena Juříková. V podkrovním prostoru jsou realizovány menší výstavní projekty, které rozvíjejí určitá témata spojená s dílem Františka Bílka.

Comments

comments

Vyhledat