Víme, co připravuje Muzeum umění Olomouc v roce 2023

Elektrárna Háj u Mohelnice / Foto MUO Markéta Lehečková
Elektrárna Háj u Mohelnice / Foto MUO Markéta Lehečková

V roce 2023 se můžete v Muzeu města Olomouc těšit na tyto výstavy: 

PŘÍBĚH HÁJ
23. 3. – 4. 6. 2023
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | GALERIE

V roce 2022 vyšla nová publikace Pavla Zatloukala O čem stavby rozprávějí. Elektrárna a vila v Háji u Mohelnice. Detailní studium architektonicky-krajinářského komplexu se stal podnětem k tomu vystavět příběh výjimečné architektury a jejího stavebníka také formou výstavy. Malé dějiny s živými vazbami na ty velké přinesou pozoruhodnou sondou do 20. let minulého století, kdy v osadě Háj u Mohelnice (Třeštiny) vyrostl areál s vodní elektrárnou a vilou rodiny Plhákových. Rané dílo významných modernistických architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka i fascinující osudy rodiny Ellen a Karla Plhákových přiblíží autentické dobové materiály vysoké umělecké hodnoty – od architektonických plánů a fotografií po nábytek až k volné fotografické tvorbě protagonistů tohoto příběhu.

Elektrárna Háj u Mohelnice – model


MANDALY VE VĚTRU. UMĚNÍ TIBETSKÉHO BUDDHISMU ZE SBÍRKY NÁRODNÍHO MUZEA – NÁPRSTKOVA MUZEA
24. 4. – 3. 9. 2023
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE

Tibetský buddhismus výrazně ovlivnil život v celé oblasti kulturního Tibetu, který zahrnuje centrum tibetské civilizace, oblasti nynějších severních, středních a jihovýchodních provincií Číny a dnešního Mongolska. Tibetské umění je neodmyslitelně spjato s náboženstvím. Umělecká tvorba byla v buddhistickém pojetí vnímána jako „podpora“ tří aspektů buddhovství: těla, řeči a mysli. Umělecké předměty sloužily jako prostředky k meditaci, modlitbě i k didaktickým účelům. Vyznačují se bohatou ikonografií, hlubokou symbolikou a mistrným zpracováním materiálů. Výstava představí reprezentativní výběr tibetského umění ze sbírek Lamaistické podsbírky Náprstková muzea, která dohromady čítá přibližně 3000 předmětů.

Padmasambhava, Tibetský buddhismus v Mongolsku, 19. Století.


ARCHIV HERMIT
4. 5. – 17. 9. 2023
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC| SALON, KABINET

Nadace Hermit a Centrum pro Metamedia Plasy fungovaly mezi lety 1992 a 1999 v barokním cisterciáckém klášteře v Plasích na Plzeňsku. Osm ročníků mezioborových sympozií a festivalů si kladlo za cíl přispět k napojení aktuálního československého umění do tehdejšího západo- i východoevropského uměleckého kontextu. Rozsáhlý archiv, který Muzeum umění Olomouc přijalo před třemi lety, obsahuje publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky a videa dokumentující povahu a průběh akcí Hermit a odkazy na paralelní aktivity v Evropě. Dokumentační část výstavy bude doplněna o site-specific realizace umělců, kteří se buď akcí přímo účastnili, nebo by v tehdejším kontextu jistě dobře obstáli.

Petr Lysáček, David Horan – Performance / Klášter Plasy 1998


MAGIE KRESBY
15. 6. – 17. 9. 2023
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ

Výstava na zámku v Kroměříži představí soubor italské kresby 16. století z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu a Památníku národního písemnictví. Na prezentovaných kresbách s různými náměty (kresby figur, zvířat, přírodnin, krajin, architektury apod.) budou představeny jejich různé funkce od prvotního náčrtu, studie, přes propracovaný návrh (modello) až po soudobé kopie (ricordo) a napodobeniny.

Bartolomeo Passarotti: Studie hlavy muže v klobouku a ruky


SOCHAŘSKÁ SBÍRKA MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC
22. 6. 2023 – 14. 1. 2024
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ

To nejlepší ze své sochařské sbírky představí Muzeum umění Olomouc. Jádro výstavy budou tvořit sochařská díla 20. století, opomenuta nebude ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století. Koncepce výstavy není postavena na chronologickém řazení exponátů, ale nabídne různorodá témata i výrazové prostředky, které mohou sochařské dílo definovat. Vybrané exponáty staršího umění tak nabízejí až do konce roku 2023 nejen zajímavý dialog napříč staletími, ale také mnohdy nečekaná setkání i překvapivé souvislosti.

Sochařská sbírka / Rudolf Doležal: Sousoší Lenina a Stalina, model pomníku pro Olomouc ,1952


SOCHAŘSKÉ KRESBY, SKICI A MODELY ZE SBÍRKY MUO
22 6. – 29. 10. 2023
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE

Výstavu soch ze sbírek MUO doplní samostatně koncipovaná krátkodobá expozice věnovaná přípravné fázi vzniku sochy, tj samotný tvůrčí proces sochaře. Mezi exponáty nebudou chybět studijních kresby a záznamy umělců od primárního hledání tvaru, forem a kompozic až po zhmotnění  Představy konkrétního díla, ať již prostřednictvím kresebné, nebo trojrozměrné skici a modelu. Vystavená díla představí přístupy jednotlivých umělců i proměny média v čase – barokní bozzetta, modely pro veřejné zakázky z 19. a počátku 20. století, sochařské kresby, skici i příklady návrhů Konkrétních sochařských objektů a instalací z druhé poloviny 20. století. Expozici doplní také několik grafických listů a historických fotografií, které byly v minulosti obvyklou součástí tzv. předlohové dílenské sbírky, tedy cenným zdrojem inspirace, dílnou využívanou často po několik generací.

Sochařské kresby


JAN A JAN. LEGENDY JANA NEPOMUCKÉHO A JANA SARKANDERA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 
5. 10. 2023 – 2024
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE

Jan Nepomucký i Jan Sarkander byli mučedníky zpovědního tajemství. Na Moravě se navíc úcta k oběma Janům, zvláště v období baroka, často propojovala. Proto výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc poprvé společně představí umělecké předměty vztahující se ke kultu obou světců. Především prostřednictvím oltářních obrazů, soch, liturgického mobiliáře, ale také zdobených členských matrik, tisků, univerzitních tezí, členských lístků či medailí a svátostek seznámí návštěvníky s legendami o jejich mučednických životech. Výstavu soch ze sbírek MUO doplní samostatně koncipovaná krátkodobá expozice věnovaná přípravné fázi vzniku sochy, tj samotný tvůrčí proces sochaře. Mezi exponáty nebudou chybět studijních kresby a záznamy umělců od primárního hledání tvaru, forem a kompozic až po zhmotnění představy konkrétního díla, ať již prostřednictvím kresebné, nebo trojrozměrné skici a modelu. Vystavená díla představí přístupy jednotlivých umělců i proměny média v čase – barokní bozzetta, modely pro veřejné zakázky z 19. a počátku 20. století, sochařské kresby, skici i příklady návrhů konkrétních sochařských objektů a instalací z druhé poloviny 20. století. Expozici doplní také několik grafických listů a historických fotografií, které byly v minulosti obvyklou součástí tzv. předlohové dílenské sbírky, tedy cenným zdrojem inspirace, dílnou využívanou často po několik generací.

Středoevropský malíř: Svatý Jan Nepomucký zpovídá královnu, první polovina 18. stol.


POLSKÝ ART BRUT
19. 10. 2023 – 25. 2. 2024
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET 

Fenomén art brut začal být v Polsku objevován v posledních desetiletích díky zaníceným galeristům, sběratelům (např. Leszek Macak), ale také psychiatrickým a univerzitním pracovištím v Krakově, Varšavě, Poznani nebo Płocku. Svou syrovou výtvarnou výpovědí se výrazně odlišuje od polského naivního nebo lidového umění. Autoři byli a jsou stále objevováni „na okraji společnosti“, většina z nich jako solitéři především ve speciálních zdravotnických či sociálních zařízeních. Výstava tohoto okruhu, zahrnující výběr asi třiceti autorů, se v českém prostředí představí poprvé a bude se odvíjet na základě dlouholeté činnosti v rámci sbírky art brut, ale také na půdoryse Středoevropského fóra Olomouc.

Julian Stręk: Hrob králů

 

 

Comments

comments

Vyhledat