Výstava Art&Print / Post.Print vypráví příběh proměny grafiky za půl tisíciletí 

Šimon Tavík František, Slunná pláž, nedat. (1906), měkký kryt (vernis mou), akvatinta barevná, suchá jehla, papír, vd..340 mm, sd..395 mm, v..390 mm, s..443 mm, sign.: vlevo uprostřed v obr. graf. zn.: TFŠ, vlevo dole pod obr. zelená tiskařská zn.: TFŠ a tužkou: 24., vpravo dole pod obr. tužkou: T Šimon, MUO, inv. č. G 2702
Šimon Tavík František, Slunná pláž, nedat. (1906), měkký kryt (vernis mou), akvatinta barevná, suchá jehla, papír, vd..340 mm, sd..395 mm, v..390 mm, s..443 mm, sign.: vlevo uprostřed v obr. graf. zn.: TFŠ, vlevo dole pod obr. zelená tiskařská zn.: TFŠ a tužkou: 24., vpravo dole pod obr. tužkou: T Šimon, MUO, inv. č. G 2702

 

Od dřevořezů Michaela Wolgemuta z tzv. Schedelovy Kroniky světa z roku 1493 až po moderní autory Zdeňka Sýkoru, Victora Vasarelyho či Adrienu Šimotovou. Do bohaté sbírky grafiky Muzea umění Olomouc budou moci zájemci nahlédnout od 21. 11. 2019 díky dvojjediné výstavě Art&Print zahrnující starou grafiku a Post.Print s díly 20. a 21. století. 

Václav Hollar: Břicho a údy, 1665, lept čárový, papír, v.218 mm, s.164 mm, vd.252 mm, sd.170 mm, inv.č. G 527
Muzeum umění Olomouc
sbírky

„Sbírka volné grafiky představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc. Je rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvolut moderní a současné grafiky,“ uvádí Helena Zápalková, kurátorka starší části výstavy. „Naše sbírka je jednou z nejbohatších. Ukazuje úchvatnou pestrost umění, respektive toho, co to vůbec umění znamená,“ doplňuje Barbora Kundračíková, autorka druhé části výstavy.

Victor Vasarely, DIA OR CF, 1968, serigrafie, papír , foto MUO

Art&Print

Grafika se jako samostatný umělecký obor začíná rozvíjet v době, kdy Kryštof Kolumbus objevoval Nový svět. „Vedle dřevořezů z tzv. Schedelovy Kroniky světa náleží k nejstarším grafikám na výstavě drobné mědiryty tzv. malých mistrů, působících v první polovině 16. století v jižním Německu. V muzejní sbírce jsou však významně zastoupeni také nizozemští mistři pozdního manýrismu, tedy doby skutečně zlatého věku rozvoje mědirytecké techniky,“ říká Helena Zápalková.

Ze své podstaty byla grafika dříve vnímána především jako reprodukční médium, zdroj informací o historii, kultuře, umění. Velmi záhy se však začala rozvíjet i její druhá role – tedy umělecká, exkluzivní, výsostně autorská. Obě polohy se přitom vzájemně potkávaly, prolínaly či doplňovaly. „Na vybraných exponátech vyprávíme příběh grafiky v průběhu jejího historického vývoje i širokou škálu jejich výtvarných, námětových i funkčních podob. Jsou zde tak zastoupeny ilustrace, autorské tisky i reprodukční a užitá grafika. Z hlediska námětů alegorické i náboženské tisky, portréty, architektura, krajina, žánr i satira. Z celé řady jmen lze jmenovat například Jacquese Callota, Aegidia Sadelera, Václava Hollara, Giovanni Battistu Piranesiho, Antonín Mánesa či Julia Mařáka“ přibližuje Helena Zápalková.

Váchal Josef, Zamrzlý vodopád, nedat. (1913), lept čárový, akvatinta, papír, vd..215 mm, sd..306 mm, v..335 mm, s..455 mm, sign.: vlevo dole pod obr. tužkou: č.t.16., uprostřed dole pod obr. tužkou: Zamrzlý vodopád, vpravo dole pod obr. tužkou: Jváchal; MUO, inv. č. G 8791

Post.Print

Druhá část výstavy, která představuje moderní a současné umění, poukazuje na rozšiřování grafického způsobu vidění světa – tj. také mimo vlastní rámec. „Jestliže je umělecké dílo výjimečným nástrojem našeho vztahování se ke světu, je grafika svého druhu mapou – zhmotnělým procesem uvažování: vzniká ve fázích, je konstrukcí, která volbou techniky pouze začíná, zároveň ji lze libovolně reprodukovat,“ vysvětluje kurátorka Barbora Kundračíková. 

Olomoucká sbírka grafiky je budovaná tradičně, obsahuje pouze finální tisky – žádné matrice či žádné prostorové instalace. „Výběr a skladba exponátů nicméně nemají jiný cíl, než poukázat na skutečnost, že obraz je svorníkem, úhelným kamenem, v němž se schází nekonečný počet potencialit, jež v sobě obraz, jeho tvůrce i divák skrývají. Představuji si, že je středem přesýpacích hodin, vosím pasem času a významu – a mám přitom před očima třeba díla Jamese Ensora, Bohuslava Reynka, Marie Blabolilové nebo Otto Piena. Dobré umělecké dílo je takové, jež v nás dokáže evokovat nekonečné autonomní světy,“ zdůrazňuje kurátorka sbírky grafiky. Od konkrétního uměleckého díla se tak dostáváme k jeho širšímu historickému i filosofickému pozadí, od sbírky k muzeu, od Olomouce ke střední Evropě a dále. Toto je leitmotiv expozice.

Vostell Wolf, bez názvu, nedat. (80. léta 20. stol.), ofset barevný, papír, v..850 mm, s..600 mm, sign.: vlevo dole pod obr. bílou pastelkou: E.A/, vpravo dole pod obr. bílou pastelkou: Vostell, MUO, inv. č. G 13585

Katalog

Výstavu doprovodí také dva katalogy, přehledně mapující obojí sbírkový konvolut. V tuto chvíli vychází část věnující se moderní a současné tvorbě. Katalog věnovaný kolekci staré grafiky bude vydán v průběhu výstavy.

Daumier Honoré
G 2868 Piják, z cyklu Pařížské typy, ilustrace časopisu Le Charivari
litografie křídová, papír, vd..190 mm, sd..228 mm, v..252 mm, s..348 mm
sign.: vpravo dole v obr. graf.: HD
vpravo dole pod obr. graf.: D‘ Aubert & Cm
nad obr. graf. franc. text : TYPES PARISIÉNS
pod obr. graf. franc. text: LE GOÜT / ….

VÝSTAVA | Art&Print, Post.Print


VERNISÁŽ | 21. 11. 2019 v 18.30
TRVÁNÍ DO | 1. 3. 2020
MÍSTO | Muzeum moderního umění
KURÁTORKY VÝSTAVY | Helena Zápalková, Barbora Kundračíková
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE | Jiří Lindovský
RESTAUROVÁNÍ | Zuzana Kaštovská
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
PŘEKLAD | David Gaul, Zuzana Henešová, Adéla Horáková, Hana a Tomáš Havlíčkovi, Matthew Sweney
PROGRAMY | Terezie Čermáková, David Hrbek, Jakub Frank, Petr Dvořák

web | facebook | twitter

Mields Rune, bez názvu, 1970, ofset, papír, v..815 mm, s..600 mm, sign.: vlevo dole v obr. tužkou: 67/130, vpravo dole v obr. tužkou: Rune Mields 70, MUO, inv. č. G 13630

 

Comments

comments

Vyhledat