Výstava ke Světovému dni duševního zdraví představuje umělce se zkušeností s duševní nemocí

foto Fokus Praha
foto Fokus Praha

U příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října 2018 začíná kolektivní výstava děl výtvarníků se zkušeností s duševním onemocněním ve vstupní hale společnosti Seznam.cz.

V současné době se uvádí, že čtvrtina až třetina populace projde duševní nemocí. V kontextu rodiny a přátel se tak dá říct, že s duševní nemocí se setká naprosto každý. Většina lidí s duševním onemocněním jsou vysokoškoláci a ve značně zvýšené míře jsou postiženi lidé s tvůrčím talentem.

„Panuje představa, že mezi duševním zdravím a nemocí, alespoň tou závažnou, je jakási zásadní bariéra a každý člověk je buď na té, nebo oné straně. Ve skutečnosti se jedná spíše o spojité spektrum závažnosti, dlouhodobosti a intenzity problémů, které na nás dopadají. Každý z nás zažil chvíle, kdy má pocit, že je vše špatně, do ničeho se mu nechce nebo že se proti němu spiknul celý svět. Je dobré takové cesty začít řešit dříve, než začnou mít závažný vliv na náš každodenní život. Na druhou stranu – tak, jako existuje někdy pozvolná a někdy překotná cesta od duševního zdraví k duševní nemoci, existuje i cesta obrácená, od nemoci ke zdraví, byť někdy dlouhá a náročná,“ říká Petr Hudlička z Fokusu Praha.

Fokus Praha už od roku 1990 pomáhá lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu. Vedle komunitních služeb provozuje Fokus Praha i několik sociálních firem, kde umožňuje lidem se zkušenosti s duševním onemocněním nacházet smysluplné uplatnění. Jedním takovým podnikem je i redakce České galerie, která informuje o dění v oblasti výtvarného umění. Z její iniciativy vznikla Skupina F, která sdružuje výtvarníky, které vedle umění spojuje téma duševního zdraví.

„Touto výstavou chceme ukázat, že je možné se k prožití psychických problémů veřejně přihlásit a že duševní onemocnění by měla společnost vnímat jako každou jinou nemoc,“ sdělili zástupci Fokusu.

Comments

comments

Vyhledat