Výstava Miloslava Mouchy – Cesta – v Galerii Benedikta Rejta v Lounech

MILOSLAV MOUCHA | CESTA
MILOSLAV MOUCHA | CESTA

MILOSLAV MOUCHA | CESTA 

  1. 12. 2021 – 6. 3. 2022

Kurátorka výstavy Lucie Šiklová

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Pivovarská 34, 440 01 Louny

Út-Ne 10-18 00 h

www.gbr.cz

 

S blížícím se autorovým významným životním jubileem Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravila menší retrospektivu Miloslava Mouchy (25. 3. 1942 v Litvínově), českého umělce významného v evropském kontextu výtvarného umění. Moucha část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu, a svými díly je mimo jiné významné české a zahraniční sbírky zastoupen v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži. Jeho tvorba se přes počáteční symbolistní začátky ubírala ke konceptuálním přístupům, s nimiž se v 70. letech prosadil na francouzské scéně. Poté, co nahlédl koncept jako pro sebe překonaný přístup, obrací se k malbě. Vztah mezi konceptem a jeho materializací řeší v první fázi geometrií a jejími základními formami. Nakonec se ocitá v přírodě, v krajině. Opírá se o v biblické texty, Tóru a Knihu stvoření, významné východisko u něj představuje propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa. Tvorba, respektive malba, je pro něj syntézou osobní cesty k Poznání. Důsledně ji nezanáší osobní zátěží, jde mu o zprostředkování Krásy, skrze niž se k Poznání můžeme dobírat.

 

Comments

comments

Vyhledat