FOTO: Trienále současného středoevropského umění vstupuje do ulic Olomouce

Trienále se ve své struktuře opírá o současnou estetiku. Sleduje cestu od smyslového prožitku k myšlence a jejímu sdílení. Kresba z triptychu Luboše Plného má ve svém názvu obsažen interval, po který trval její vznik. Autor totiž svůj život počítá na dny. (foto: archiv autora)
Trienále se ve své struktuře opírá o současnou estetiku. Sleduje cestu od smyslového prožitku k myšlence a jejímu sdílení. Kresba z triptychu Luboše Plného má ve svém názvu obsažen interval, po který trval její vznik. Autor totiž svůj život počítá na dny. (foto: archiv autora)

 

Centrem současné středoevropské kultury se na více než půl roku stane Olomouc díky projektu Trienále | SEFO | 2021, který pořádá od 24. 6. 2021 Muzeum umění Olomouc.

Proluka určená pro stavbu nové budovy Středoevropského fóra je otevřena pro veřejnost. Letní program nazvaný Formování veřejného prostoru zahrnuje diskuse, přednášky, projekce a drobné koncerty připravené ve spolupráci s partnery trienále. (foto: MUO, Zdeněk Sodoma)

Desítky umělců z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Slovinska a dalších zemí včetně těch domácích zde budou prezentovat až do 2. 1. 2022 svá díla, pořádat workshopy, koncerty, divadelní představení, happeningy, přednášky a další aktivity v duchu hlavního tématu i názvu hlavní výstavy – UNIVERSUM.

Anna Witt pro trienále vybrala také práce dalších autorů, kteří ji inspirují, mj. Niny Könnemann, Mykoly Ridnyieho nebo Alicje Rogalské. Sama se zde představí videem Chorweiler Beat z roku 2016. (foto: archiv autora)

„Před lety jsme se rozhodli, že založíme Středoevropské fórum, které bude mapovat moderní středoevropské umění. Tato přehlídka dokazuje, že to tehdy nebyla jen planá deklarace, ale ideu SEFO skutečně naplňujeme a propojujeme středoevropské výtvarníky i umělecké instituce,“ říká Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc.

Nikolaus Gansterer je autorem prostorové instalace s názvem Nahodilí aktéři (2021). Představuje universum s podobně vychýleným centrem, jako je to lidské. (foto: archiv autora)

„Obyvatelé města či jeho návštěvníci trienále současného středoevropského umění nepřehlédnou, protože překročí zdi muzea. Spojili jsme se s dalšími kulturními akcemi, institucemi, otevřeme pro veřejnost proluku určenou pro stavbu Středoevropského fóra a vstoupíme také do ulic,“ doplňuje Ondřej Zatloukal s tím, že na výstavním projektu se podílí Univerzita Palackého, Academia film Olomouc, Divadelní Flora Olomouc, Ekologické dny Olomouc, Street Art Festival, ale i VUT Brno a mnoho dalších institucí a kulturních aktivit.

Výraznou osobností SEFO je vedle Jana Pamuły také Pavel Büchler, který dlouhodobě působí jako profesor Manchester School of Art. (foto: archiv autora)

v expozici muzea moderního umění vystavují tři desítky umělců.

Přímo v expozici muzea moderního umění vystavují tři desítky umělců, kteří přinášejí tři desítky pohledů na UNIVERSUM. „Universum chápeme jako celek, ve kterém vědomě žijeme a který záměrně organizujeme, abychom se v něm neztratili – ztělesňuje je právě muzeum.  To, co nás zajímá, je způsob utváření a vyhodnocování lidské zkušenosti, její formulace v uměleckém díle a sdílení,“ vysvětluje hlavní kurátorka trienále Barbora Kundračíková. „Sledujeme přitom tři roviny – Muzeum umění, město Olomouc a střední Evropu. Všechny jsou pro nás stejně důležité. S jejich pomocí se snažíme vytvořit skutečné fórum. Je to tedy ohromný projekt, který by měl fungovat nejen celých šest měsíců otevřených expozic,“ doplňuje Kundračíková.

Jedním z cílených vstupů do veřejného prostoru je také projekt studentů Ústav experimentální tvorby FA VUT, kteří pod vedením architekta Szymona Rozwałky a kurátorky Martiny Mertové vytvořili možný regulační plán této dlouhodobě opomíjené městské části. (foto: archiv VUT)

Každý z více než třiceti autorů také přináší svůj vlastní příběh. Například český výtvarník a spisovatel Pavel Büchler emigroval v roce 1981 do Anglie a nyní působí jako profesor na Manchester Metropolitan University – za svou tvorbu i pedagogickou činnost obdržel prestižní Northern Art Prize. Rakušanka Anna Witt prezentuje mimo jiné projekt, který připravila spolu se studenty vídeňské „die Angewandte“ – věnuje se veřejnému prostoru a reaguje na následky pandemie. Zajímavý životní i umělecký příběh přináší také jedna z hlavních osobností trienále – průkopník počítačového umění v Polsku Jan Pamuła, který měl to štěstí, že mohl i v době komunistické totality v osmdesátých letech pracovat v Paříži či New Yorku, aniž by – na rozdíl od československé praxe – musel emigrovat.

Pamula Jan, O 2901, Geometrický objekt/Obiekt geometryczny III. 1977, akryl, plátno, dřevo, v.176 cm, s.67 cm, h.6 cm, sign.: nesignováno (Polský malíř a grafik Jan Pamuła dal úvahám o strukturách a systémech silný impulz. (foto: MUO, Zdeněk Sodoma))

„Každé trienále by měla zaštítit jedna významná osobnost působící v regionu střední Evropy. V tomto úvodním ročníku je to právě Jan Pamuła, jehož dílu věnujeme samostatný výstavní prostor, a navíc vydáme rozsáhlou autorovu monografie,“ říká kurátor Pamułovy výstavy Ladislav Daněk.

Edukační linka míří do zahraničí

Trienále upředlo i silnou vzdělávací síť. Kromě domácích aktivit expanduje v září v programu MULTIversum  do spřátelených institucí, kterými jsou budapešťské Ludwig Múzeum, Východoslovenská galerie v Košicích, Kunstmuseum Lentos v Linci a Mezinárodní centrum kultury v Krakově.  „Naši zahraniční kolegové přenesou svým vstupy olomoucké trienále do svých prostor a představí svým návštěvníkům dílčí témata hlavní expozice UNIVERSA, přičemž nabídnou vlastní interpretaci zvolené problematiky,“ říká koordinátorka zahraniční spolupráce Terezie Čermáková. Samotný program bude probíhat ve dvou rovinách, a to především během vybraných týdnů v jednotlivých partnerských muzeích se zaměřením na místní publikum, částečně ale také v on-line prostoru se snahou vytvořit interaktivní síť napříč institucemi.

Podstatnou součástí trienále je mezinárodní spolupráce. Jejím příkladem je edukační projekt, na kterém se podílí Lentos Kunstmuseum Linz, Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Ludwig Museum Budapest a Východoslovenská galerie v Košicích. Nese název MULTIversum. (foto: MUO, Zdeněk Sodoma)

Publikace

K výstavě vyjde více než stostránkový průvodce, který graficky ztvárnila Beata Rakowská, autorka vizuálu trienále. Jan Pamuła se dočká monografie, která v takovém rozsahu nevyšla ani v jeho rodném Polsku. Mimoto vychází v rámci trienále také první titul nové knižní edice Forum, práce Erharda Buseka a Emila Brixe „Revize střední Evropy. Proč o budoucnosti Evropy rozhodne středoevropský region“.

Návštěvníci najdou veškeré informace o programu i doprovodných akcích na novém webu www.trienalesefo.cz

 

Výstava | TRIENÁLE SEFO 2021 – UNIVERSUM


Hlavní kurátorka | Barbora Kundračíková
Kurátoři | Šárka Belšíková, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk, Martin Fišr, Jakub Frank, Martina Mertová, Gina Renotière,Olga Staníková, Helena Zápalková
Zahájení | 24. 6. 2021 v 10.00
Ukončení | 2. 1. 2022
Architektonické řešení | Michal Soukup
Instalace | Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
Vizuální identita | Beata Rakowská
Grafický design | Petr Šmalec, Vladimír Vaca
Překlad | Barbora Boráková, David Gaul, Zuzana Henešová

Comments

comments

Vyhledat