WastedHack – jak zabránit plýtvání jídlem?

S přípravou videí pomáhali odborníci z oboru David Laňka a Petr Sobek
S přípravou videí pomáhali odborníci z oboru David Laňka a Petr Sobek

V pátek 8. a v sobotu 9. září 2023 se díky podpoře společnosti Tesco uskutečnil v prostorech její centrály první český creathon WastedHack pro mládež, který upozornil na problematiku plýtvání jídlem. Zúčastnilo se ho na 40 tvůrců ve věku od 15 do 40 let. Výsledkem akce, jejímž cílem bylo motivovat k udržitelnějšímu životnímu stylu v oblasti stravování, je 11 kreativních videí a klipů, které jsou ke zhlédnutí na webové stránce www.wastedhack.eu. Mezi oceněné projekty patřilo např. video od týmu Zaraguza, které upozorňuje na to, že v koši můžeme mít někdy více potravin než v lednici.

„Podle nejrůznějších průzkumů veřejného mínění u nás i ve světě patří právě mladí lidé do 26 let k největším plýtvačům s potravinami“, řekl za pořadatele Tomáš Studeník, ředitel společnosti Insane Business Ideas. „Na druhou stranu je však spousta mladých lidí uvědomělých a problémy dnešního světa jim nejsou lhostejné. V tom se je snažíme podporovat i my.“ Důvodem, proč mladí lidé potravinami plýtvají, může být např. chybějící informace o tom, jak potraviny efektivně zpracovávat. „Vzhledem k tomu, že jsou budoucími klíčovými spotřebiteli, je jejich vzdělávání o ekologických následcích plýtvání jídlem důležité,“ dodává Studeník.

Mezi lídry v boji proti plýtvání potravinami u nás patří vedle organizací, jako je Potravinová banka nebo Zachraň jídlo, také obchodní řetězec Tesco. Ten se stal vůbec prvním maloobchodním prodejcem v České republice, který měří a zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami.

„Prevence plýtvání potravinami je pro Tesco naprosto přirozené téma, proto jsme velice rádi podpořili Wastedhack a napomohli osvětě v plýtvání potravinami u mladé generace. Sami plýtvání pečlivě měříme a reportujeme, od roku 2016 se nám podařilo snížit potravinový odpad o 78 %, což má značný ekonomický i ekologický dopad na celou společnost. Stejné je to i u koncových spotřebitelů. Když si uvědomí, jak a kde plýtvají, dokáží šetřit nejen finance, ale i planetu,“ uvedla Lucie Loučková, manažerka firemních vztahů a společenské odpovědnosti Tesco ČR.

Členové vítězného týmu Zaraguza s Tomášem Studeníkem a Věrou Doušovou

Ke snižování potravinového odpadu společnosti Tesco přispělo zaměření se na systém objednávek a plánování, stejně jako hospodaření s potravinami, jejichž datum spotřeby se blíží a jsou zákazníkům v rámci speciálních sekcí v obchodech nabízeny s výraznou slevou. „Tyto sekce zákazníci často vyhledávají, sami nám tak pomáhají neplýtvat, a za to jsme rádi,“ dodává Loučková. Prostřednictvím partnerství s potravinovými bankami pak Tesco darovalo v loňském roce potravinové přebytky, které představovaly 3,7 milionů porcí jídel, které pomohly lidem v nouzi.

„Smyslem potravinových bank je předcházet plýtvání potravinami. Denně svážíme od potravinových řetězců i od výrobců neprodejné výrobky a rozdáváme je organizacím, které podporují lidi v nouzi,“ vysvětluje Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. „Současně se však snažíme edukovat spotřebitele, jak správně ukládat potraviny, proč neplýtvat a jaké jsou následky plýtvání na prostředí, v němž žijeme. Tento hackathon je součástí mezinárodního projektu zaměřeného na oslovení mladých lidí s výzvou: neplýtvejte jídlem, protože škodíte životnímu prostředí.“ Projekt upozorňuje také na skutečnost, že výrobou jídla, které jsme vyhodili, vznikla nadarmo znečištěná voda, půda a uhlíková stopa v ovzduší. Tlením vyhozeného jídla vzniká navíc ještě škodlivý metan.

„Plýtvání nápoji, které nemůžeme kvůli kosmetickým vadám nebo krátké expiraci uvést na trh, dlouhodobě zamezujeme spoluprací s potravinovými bankami, které mohou tyto produkty využít. Potravinovým bankám jsme v roce 2022 darovali rekordních 530 tisíc litrů nápojů. Ty měly v odepsaných cenách hodnotu 13,7 milionu Kč. Jejich komerční hodnota byla třikrát vyšší. Třetina nápojů darovaných potravinovým bankám mířila v roce 2022 do uprchlických center. Jsme velmi rádi, že se podařilo podobný creathon realizovat. Je vidět, že mladá generace má k tématu plýtvání co říci a dokáže skvěle oslovit své vrstevníky,” dodává Ladislav Jelen, CSR & Community manažer Coca-Cola HBC.

Podle organizace Zachraň jídlo, která se svými partnery sestavila výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech, lze předpokládat, že v roce 2023 skončí v koši potraviny v hodnotě 3 519 Kč na obyvatele. Pokud průměrnou domácnost podle Českého statistického úřadu tvoří 2,33 člověka, jedná se o 8 199 Kč na rok 2023. Rodina se dvěma dětmi může letos ušetřit až 14 076 Kč, pokud nebude plýtvat. 

Vítězné video najdete na https://www.youtube.com/watch?v=OR9jbR__NmA

Comments

comments

Vyhledat