ŽENA NA SLUNCI A ŽENA V BEDNĚ NA ŽIŽKOVĚ

Photo Ondrej Polak Courtesy O fhunt kastner
Photo Ondrej Polak Courtesy O fhunt kastner

V žižkovské galerii hunt kastner probíhá výstava dvou umělkyň. Její název, Eva Kmentová: Žena na slunci, Eva Koťátková: Žena v bedně, poukazuje na podobnosti mezi díly obou Ev, tyto podobnosti ale vznikly samovolně, nebyly připravovány pro účel výstavy, práce spolu souvisejí přirozeně. Zajímavým je dialog děl mimo jiné v tom, že Kmentová je o dvě generace starší než Koťátková, a je už skoro čtyřicet let po smrti, zatímco Koťátkové je teprve 36 let. Díla Evy Kmentové vystavená na výstavě pocházejí z let 1968–1979, zatímco všechna vystavená díla Evy Koťátkové vznikla v letošním roce.

Výstava probíhá v prostoru galerie, pokračuje do krásného oprýskaného vnitrobloku, kde při pohledu nahoru vidíme nad střechami tyčící se žižkovskou věž, a posledním prostorem je ateliér, kde jsou vystavena díla pouze Evy Kmentové, a který odkazuje na žižkovský ateliér, ve kterém Kmentová tvořila.

EVA KMENTOVÁ

Sochy Kmentové ve vnitrobloku s názvem Volání jsou nádhernou prací, dvě postavičky vzpínající ruce k nebi touží po vysvobození, po vzletu, a už 56 let se jim nepodařilo svoje betonová tělíčka od země odlepit. Ale možná jenom volaly, aby s nimi jejich úděl někdo prožil. A mně si přivolaly.

Nad nimi, na stěně vnitrobloku, která by mohla sama o sobě být pěkným informelovým dílem, visí betonové reliéfy Evy Kmentové. Uprostřed každého z nich je obtisk vejce nebo jádra, kde je koncentrované všechno důležité, je tam bezpečí, ale jádro na každém z reliéfů protíná vertikála, která spolu s dynamikou a smyslem směřování nahoru (anebo dolu) vnáší do díla i nejistotu a neklid. Tento zápas probíhá ve velké síle i na malém formátu reliéfů.

Motiv vztahování se k nebi se v pracích Evy Kmentové objevuje často, můžeme ho najít také na obraze Ruce z roku 1968, kde se jedná o reakci na konkrétní historické události a s nimi spojenou potřebu svobody.

Celkově její tvorba působí dojmem melancholie, opuštěných tvorů, kteří touží po svobodě a letu, ale někde, v něčem nezměnitelném, to vždy vázne. Motýl je z kamene.

EVA KOŤÁTKOVÁ

Eva Koťátková vytváří také osamělé bytosti, ale jako by byly osamělé z jiných důvodů, ne proto, že nemohou dělat to, po čem touží, ale proto, že jsou vždy „navlečené“ v kůži někoho, nebo spíš něčeho, jiného, anebo mají tolik funkcí, že neokážou najít samy sebe.

Začnu opět objekty ve vnitrobloku. Koťátková vytvořila tři ženy, které jsou z drátů, jsou to klece, dokážou v sobě někoho schovat, někdo si může položit hlavu na jejich polštář. A všechny jsou na malých kolečkách, aby byly mobilní.

Práce Evy Koťátkové je víc konceptuální a troufám si říct, že víc feministická, ale vůbec ne způsobem, který by mohl někomu připadat přehnaný, navíc je všechno řečeno příjemně skrytě. Před ateliérem leží objekt Strom-chobotnice-žena, drátěný tunel, kmen, chapadla a opět rozpolcenost mezi příliš mnoha úkoly na jednu strom-chobotnici-ženu. Motiv jakýchsi chapadel nacházíme často, já v tom vidím metaforické vyjádření údajné nutnosti převedené v potřebu napojovat se na co nejvíc věcí, nezůstat nikde pozadu, a v důsledku ztráta nebo rozpuštění sebe sama. Zřetelně se jedná o paralelu s dnešní dobou.

 

Obě Evy tvoří osamělé objekty, ale jako by ty od Kmentové chtěly být někde jinde než tady, zatímco ty, jejichž autorkou je Koťátková, by chtěly být jenom tady, ale jsou na příliš místech najednou.

Součástí výstavy je navíc i performativní projekt, Bedna zázraků, ve které probíhají podle harmonogramu kouzelnická představení. Autorkou koncepce Bedny zázraků je Eva Kmentová, a pro účely výstavy tuto formu navrhnul architekt výstavy Dominik Lang.

Výstava probíhá od 22.9. do 16.11. a vřele ji doporučuji k návštěvě!

Hunt Kastner

Eva Kmentová: Žena na slunci | Woman in the Sun
Eva Koťátková: Žena v bedně | Woman in a Box
kurátorka | curated by: Edith Jeřábková
architekt výstavy | exhibition architect: Dominik Lang

Bořivojova 85, Praha 3

Otevírací doba: út – pá 13-18, so 14-18

http://huntkastner.com/

text: Anna Roubalová

všechny fotografie: Ondřej Polák, courtesy of hunt kastner

Comments

comments

Vyhledat